Av. Gökhan BİLGİN
Av. Gökhan BİLGİN
Yazarın Makaleleri
İMAR PARA CEZASINA İTİRAZ
GİRİŞ İmar para cezaları bir yaptırım türü olarak düzenlenmekle birlikte belediyelerin en önemli gelir kalemlerindendir. 26 Mart 2020 tarihinde 7226 sayılı Kanun'un 39. maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinin 2. fıkrasına...
İMAR PARA CEZASININ İPTAL SEBEPLERİ - 1
YANLIŞ KİŞİYE PARA CEZASI VERİLMESİ GİRİŞ Ruhsatsız (kaçak) veya ruhsata aykırı yapı nedeniyle verilen imar para cezasının iptali istemiyle açılan davalarda, cezanın muhatabının yanlış belirlenmesi en önemli iptal sebeplerindendir....
VAZİFE MALÛLLÜĞÜ, TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI
1. Tanım Vazife malullüğü ne demektir? 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca kimler vazife malulü kabul edilir? Vazife malullüğü şartları nelerdir ve ilgili kişi hangi durumlarda 2330 sayılı Kanun uyarınca...
RUHSATSIZ PERGOLA VE SUNDURMA YAPILABİLECEK DURUMLAR
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Uygulamada sıkça karşılaşılan sorunlardan biri belediyeden veya il...
KAÇAK İNŞAAT SORUNU
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre, bazı istisnalar hariç olmak üzere yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Ruhsatsız (kaçak) veya ruhsata aykırı yapılar için hangi yaptırımların...
26 MART 2020 TARİHİNDE 7226 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İLAVE İMAR PARA CEZASININ ANAYASAYA AYKIRILIĞI
GİRİŞ Ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı inşa edenlere verilecek idari para cezaları 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 2. fıkrasında 'imar mevzuatına aykırı yapı yapılması” fiili...
YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTALİ VE SONRASINDAKİ SÜREÇ
I. GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 16. maddesiyle getirilen İmar Barışından faydalanan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir. Yapı kayıt belgesi başvuru sistemi tamamen beyan esasına dayalı olarak kurulmuş, başvurular e-devlet...
İMAR HUKUKUNDA RUHSATA TABİ YAPI VE ESASLI TADİLAT KAVRAMLARI
GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. ve 42. maddelerinin konusunu, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olan 'YAPI” oluşturmaktadır. Bu nedenle, yapı niteliğinde olmayan imalatlar hakkında bu maddeler uyarınca yıkım ve para...
HUKUKİ EL ATMADA GÖREVLİ YARGI YERİ SORUNU
GİRİŞ Mülkiyet hakkına kamulaştırma süreci işletilmeksizin yapılan müdahaleler kamulaştırmasız el atma olarak tanımlanmıştır. Mülkiyet hakkında geçici olmayacak bir şekilde, yasal bir dayanak bulunmaksızın fiili olarak müdahale edilmesi...
SİT ALANLARINDA, KIYI VE ORMANLARDA YAPI KAYIT BELGESİ
SİT ALANI, KIYI, ORMAN GİBİ ÖZEL KANUNLARA TABİ ALANLARDAKİ YAPI KAYIT BELGESİ BULUNAN YAPILAR HAKKINDA YIKIM VE PARA CEZASI KARAR ALINABİLİR Mİ? GİRİŞ 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. maddesinde, sit alanı, kıyı, orman ve mera...
YAPI KAYIT BELGESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE SAĞLADIĞI HAKLAR
İmar Barışı ve Yapı Kayıt Belgesi 1 GİRİŞ 2981 sayılı İmar Affı Kanunundan sonra ikinci büyük imar affı, 3194 sayılı İmar Kanunu'na eklenen Geçici 16. maddeyle getirilmiştir. İmar Barışı olarak bilinen bu imkândan faydalanan...
İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ - YAPI TATİL TUTANAĞI
İMARA AYKIRI YAPININ TESPİTİ İmar Kanunu'nun 32. maddesine göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı yapıldığından haberdar olunduğunda, yapı tatil tutanağı düzenlenerek 'o andaki inşaat durumu” tespit edilir ve yapı mühürlenerek...
İMAR PLANLARINA KARŞI DAVA AÇMA SÜRELERİ
GİRİŞ İmar planları, yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiştir. İmar planlarına karşı dava açma süresi konusunda İmar Kanunu'nda özel bir hüküm yer almamaktadır. Bu nedenle, ilanı gereken...