Av. Ayşe Büşra KARAKUŞ DERELİOĞLU
Av. Ayşe Büşra KARAKUŞ DERELİOĞLU
Yazarın Makaleleri
SENDİKA ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunum. 25/III'e göre 'İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya...
NEDİR BU İYİNİYET VE DÜRÜSTLÜK KAVRAMLARI
Hep bahsederiz günlük hayatta bu iki terimden. Hayatımızda bir şekilde bu kelimelere yer veririz. Hatta kelimeleri kullanmakla kalmayıp her türlü ilişkimizde karşımızdaki insanın dürüst olmasını isteriz. Kaldı ki hukuki ilişkilerimizde...
TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU VE KOMŞULUK HAKLARI
Taşınmaz malikinin sorumluluğu Türk Medeni Kanunu 730.maddede düzenlenmiştir. Bu madde şu şekildedir 'Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar gören veya zarar tehlikesi...
CEZA YARGILAMASINDA DELİLLERİN YERİ
Ceza hukukunda asıl olan maddi gerçeğin ortaya konmasıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas 1993/6-79, Karar 1993/108 kararında '…Ceza Yargılamasının amacı hiçbir duraksamaya yer vermeden maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu araştırmada,...
İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN İŞ HUKUKU
Bilindiği üzere iş hukukunun doğuş sebebi işçinin korunmasıdır. Günümüzde de işçinin korunması ilkesi belirli düzeylerde geçerliliğini korumaktadır. İşçi kısaca, bir işyerinde belirli bir ücret karşılığında bedenini, kafa gücünü...
KOMBASSAN MAĞDURLARI VE TORBA YASA
Öncelikle Kombassan mağdurları nasıl ortaya çıktı, buna değinmek istiyorum. Mağdurlarımız, 90'lı yıllarda başlayıp 2000'li yıllara kadar devam eden birtakım şirketlerin vatandaşlarımızın dini ve milli duygularını kullanarak...
AİLE KAVRAMI VE BOŞANMA DAVASI
Öncelikle aile ne demek bunu ele almak istiyorum. Aile sözlük anlamı itibariyle aralarında evlilik ve kan bağı bulunan, karı, koca, çocuklar, kardeşler vb.nin oluşturduğu, toplum içindeki en küçük bütündür. Yani bir kadın ve erkeğin evlenmesiyle...