banner628
Av. Mete Kağan KORKUT
Av. Mete Kağan KORKUT
Yazarın Makaleleri
YABANCILARIN İDARİ GÖZETİM ALTINA ALINMASI
Türkiye'ye komşu olan Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere diğer devletlerde çıkan savaş, iç savaş, terör, siyasi karışıklık gibi etmenler yüzbinlerce insanın başka ülkelere göç etmesine sebep olmuştur.  Ayrıca Türkiye,...
KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI
Kıdem tazminatı; işçinin, işveren için gösterdiği çaba ve emeğin karşılığı olarak çalıştığı zaman ve ücretiyle orantılı bir hesaplama sonucu belirlenen iş sözleşmesinin sona ermesiyle hak edilen tazminata denir. Kıdem tazminatına...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL EDİLMESİ SUÇU
GİRİŞ Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, yüzyıllar boyunca devletlerin mücadele ettiği suç türlerinin başında gelmektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler insan iradesini etkisi altına alarak bireyin sağlıklı düşünme yetisini engelleyip...
DEVRE TATİL - DEVRE MÜLK SÖZLEŞMELERİ VE TÜKETİCİLERİN YAŞADIĞI MAĞDURİYETLER
Ülkemizde 2000'li yılların başlarından itibaren tatil yapma sistemlerinde değişiklikler yaşanmaya başlamıştır. Daha ucuz ve güvenilir tatil yapmak isteyen tatilciler için ülkesel ve küresel çapta yeni sistemler geliştirilmiştir. Bu...
7258 SAYILI FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’A GÖRE YASA DIŞI BAHİS OYNAMA SUÇU
Türkiye'de bilindiği üzere futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunları oynanması devlet tekeline alınmıştır. Bu sebeple kanunun izin vermediği şekilde bahis ve şans oyunları oynatılması 29.04.1959 tarihli 7258 Sayılı Futbol...
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA SUÇU İLE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA SUÇU AYRIMININ YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDE ETKİN PİŞMANLIK
I. GENEL OLARAK Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, insan ve toplum sağlığına zararlı maddelerin başında gelmektedir.. Uyuşturucu madde kullanımı günümüzde toplum sağlığını en çok tehdit edip, gün geçtikçe artarak toplumun her kesiminde...
AF YASASI OLARAK GÜNDEME GELEN 5275 SAYILI İNFAZ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'UN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
Dünya genelinde hızla yayılan Covid-19 salgını hayatı durma noktasına getirmiş, devletleri ise vatandaşlarının can sağlığını korumak üzere yeni tedbirler alma zorunluluğuna itmiştir. Türkiye'de de bu konuda halk sağlığının korunması...