Av. Pınar İskender Erkut
Av. Pınar İskender Erkut
Yazarın Makaleleri
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemekte ve bu Kanun uyarınca yapılan...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI KAPSAMINDA İŞYERİNDE FARKLI ÇALIŞMA MODELLERİ UYGULAYACAK İŞVERENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?
Ülkemizdeki Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle birçok işveren hem çalışanlarının hem de toplumun sağlığını korumak amacıyla farklı çalışma modeli uygulamakta ve iş hacminin azalmasına rağmen mevcut personel istihdamının devamını...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINI İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Ülkemizde etkisini gösteren Koronavirüs (COVID-19) salgını, ekonomik ve sosyal hayatı önemli şekilde etkilediği gibi, hukuk dünyasında da bir takım soru ve sorunları beraberinde getirdi. İş hukukundan, ticaret hukukuna, sözleşmeler hukukundan...
KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA ETKİSİ NEDİR?
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ülkemizde alınan tedbirler elbette ki anonim ve limited şirketlerin iç işleyişlerine de etki etmektedir. Özellikle uygulanan sokağa çıkma yasakları, toplantı yapma ve kalabalık ortamlarda bir arada...
TÜRK HUKUKU’NDA GENEL İŞLEM ŞARTLARI
Genel İşlem Şartları Nedir? Türk Borçlar Hukuku'nda genel olarak sözleşme serbestisi mevcuttur. Yani; kanunların amir hükümlerine aykırı olmadıkça, bir hukuki ilişkinin tarafları imzalayacakları sözleşmenin hükümlerini serbestçe...
TÜRK ŞİRKETLERİN VE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN YABANCI DİLDE DÜZENLENMESİ MÜMKÜN MÜ?
Globalleşen dünyanın ve yabancı dil kullanımın artmasının bir sonucu olarak; Türk şirketlerin Türkiye'deki işlerine ilişkin olarak imzaladıkları sözleşmelerin yabancı dilde düzenlendiği sıklıkla görülmektedir. Özellikle yabancı...
MEVCUT HÜKÜMET KARARLARI KAPSAMINDA KORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI MÜCBİR SEBEP OLUŞTURUR MU?
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan Korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte, Türk Hükümeti salgının yayılmasını önlemek adına birtakım tedbirler...
FAALİYETLERİ CORONA VİRÜS (COVID-19) SALGININDAN ETKİLENEN İŞVERENLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR
Bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden ve hem sosyal hem de ticari hayatın durma noktasına gelmesine neden olan Corona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle işverenler zor zamanlar yaşamaktadır. Özellikle hükümet tarafından alınan...