Av. Taha Hüseyin ÇEBİ
Av. Taha Hüseyin ÇEBİ
Yazarın Makaleleri
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Eksik İş ve Ayıplı İfa Kavramları ile Alıcının Ayıplı İfa Kapsamında Talepleri - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme
Günlük hayatta maketten satış, projeden satış, sat-yap, inşaata temelden girme gibi tabirlerle anılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, genel kurallara istisna oluşturan bir yapıya sahiptir. Kanun ve Yargıtay kararlarında gayrimenkul satış...
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Kurulması, Şekli, Tapuya Şerhi, Alacağın Temliki Sayılacağı Haller ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı - Yargıtay Kararları Işığında İnceleme
Günlük hayatta maketten satış, projeden satış, sat-yap, inşaata temelden girme gibi tabirlerle anılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, genel kurallara istisna oluşturan bir yapıya sahiptir. Kanun ve Yargıtay kararlarında gayrimenkul satış...
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE MEYDANA GELECEK DEĞER ARTIŞ PAYI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI VE BU KAPSAMDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU EK MADDE 8 HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİMİZ
3194 sayılı İmar Kanununda 14/2/2020 tarihinde yapılan değişiklikle Ek Madde 8 eklenmiştir. Bu maddeyle İmar planı deği̇şi̇kli̇ği̇ ile meydana gelecek değer artışının kamuya aktarılması hususu düzenlenmiştir. Bunun üzerine Çevre...
Arsa Payı Kavramı, Uygulaması, Beraberinde Getirdiği Sorunlar ve Arsa Payı Düzeltme Davası
Arsa payı belirlemekte yetkili kimselerin, arsa  paylarını objektif, hakkaniyete ve yasalara uygun paylaştırması gerekmektedir. Bununla birlikte uygulamada proje müelliflerinden ve/veya yapımcı müteahhitlerden bazılarının ticari endişelerle...
Koronavirüs (Covid-19) Salgını Bağlamında Türkiye’de Bulunan Yabancıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması
Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihi itibariyle 'Pandemi” olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle birçok ülke hastalıkla mücadele kapsamında tedbirler aldı....
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Kira Sözleşmelerine Etkisi
Tarafların kira sözleşmesini tek taraflı olarak sonlandırması mümkün müdür? Mücbir sebep nedir? Koronavirüs Salgını mücbir sebep olarak değerlendirilebilir mi? Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından...