Av. Ayça ÇAĞLAR
Av. Ayça ÇAĞLAR
Yazarın Makaleleri
DEVLET MEMURLUĞUNA ALIM ŞARTLARINDA ERTELENMİŞ MAHKUMİYETİN ESKİ VE YENİ TÜRK CEZA KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun devlet memurluğuna alınma şartlarını düzenleyen 48.maddesinin A bendi 5.fıkrasında ‘'Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan...
DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN İPTALİ
Devre Mülk Hakkı Nedir? Devre mülk hakkının tanımı, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 57.maddesinde yapılmış olup ‘'Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine...
15 SORUDA BOŞANMA VE AYRILIK DAVALARI
1-) Boşanma sebepleri nelerdir? Türk Medeni Kanunu'nda boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebebi halk arasında ‘'şiddetli geçimsizlik'' olarak bilinen...
3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU KAPSAMINDA STAJ ÜCRET ALACAKLARI
Staj ücret alacağı nedir? Stajyer öğrencilere ödenecek ücretin yasal dayanağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yer almaktadır. Bu kanunun amacı, yasanın 1. maddesinde de yer aldığı üzere çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile...
TRAFİK HUKUKUNDA YAYALARA İLK GEÇİŞ HAKKI VE TAKSİRLİ YAYANIN CEZALANDIRILMASI
Bu yazıda trafik hukukunda yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ve trafik kazalarında yayaların kusur durumu ve sonuçlarına ilişkin kısa bir değerlendirme yapılacaktır. 18.10.2018 kabul tarihli 7148 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIYOR MU?
İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, adından da anlaşılacağı üzere kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele...
KONUT KREDİLERİNDE YAPILANDIRMA VE ERKEN ÖDEME TAZMİNATI
Erken ödeme tazminatı nedir? 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ‘'Erken Ödeme'' başlıklı 37.maddesine göre; ‘'Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi,...
ANAYASA MAHKEMESİNİN GÜVENLİK SORUŞTURMASI İPTAL KARARI VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesine 2016 yılında eklenen ve memuriyete girişte güvenlik soruşturması yapılmasını öngören düzenleme, 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.07.2019 tarih ve 2018/73 E., 2019/65...