banner613
banner590
Av. Meliha HAKLI
Av. Meliha HAKLI
Yazarın Makaleleri
TÜRK MEDENİ YARGILAMASINDA RESEN ARAŞTIRMA İLKESİ
6100 s. Hukuk Muhakemesi Kanunu İkinci Bölümü 24-33. maddelerinde yargılamaya hakim olan ilkeler düzenlenmiştir. Yargılama sürecinde tarafların ve hakimin hareket alanını, yükümlülüklerini izleyecekleri yolu bu ilkeler belirlemektedir. Türk...
TERK VE EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI HUKUKİ SEBEBİNE DAYALI AÇILAN BOŞANMA DAVALARINDA YARGITAY UYGULAMASI
Türk hukukunda boşanma sebepleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Bu sebepler özel ve genel olarak ikiye ayrılmıştır. Özel sebepler; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, terk, suç işleme veya haysiyetsiz yaşam sürme,...
TÜRK CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA
Uzlaştırma kurumu Türk Ceza Sistemimize 2005 yılında girmiştir. Günümüze kadar birçok düzenleme ile gelişmiştir. Türk Ceza Hukukunda uzlaştırma 5271 s. Ceza Muhakemesi Kanununda 253-254-255 maddelerinde, Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği...
VEKALET SÖZLEŞMESİ
ÖZET Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Günümüzde uzmanlık gerektiren işlerde ya da kişisel yaşantıda iş yoğunluğundan kaynaklı olarak bazı iş ve işlemleri...
ÇOCUKLARIN YARGILANMASI VE CEZAİ SORUMLULUKLARI
Türk Ceza Hukuku'nda çocuk başka surette ergin kılınmış olsa bile on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade etmektedir. Hukuk sistemimiz çocukların yargılanmasında bazı lehe uygulamalar getirmiştir. Çocukların cezai sorumluluklarında...
ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ŞARTLARI DAVA SÜRECİ VE AVANTAJLARI
4721 s. Türk Medeni Kanunu m.166/III hükmü eşlerin anlaşarak boşanmalarına imkan sağlamıştır. Evlilik birlikteliğini anlaşarak bitirmek isteyen çiftler, bu hükümde aranan şartların yerine getirilmesiyle çok kısa zamanda boşanarak hayatlarına...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA ŞUA İZİN ALACAĞININ HESAPLANMASI
19.04.1937 tarih ve 3153 sayılı 'Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun” ve bu Kanunun uygulanmasını içeren 'Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname”...