banner648
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU
Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU
Yazarın Makaleleri
BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇUNDA İSPAT SORUNU
Basit cinsel saldırı suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 102.maddesinin 1.fıkrasında yer almıştır. Buna göre: ‘'Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş...
CEZA HUKUKUNDA DOĞAL NORMATİF HAREKETİN TEKLİĞİ ÜZERİNE
Ceza kanunlarında ceza yaptırımına bağlanmış sonuca/sonuçlara neden olan hareket, doğal insan hareketidir. Hukuk normunda ceza yaptırımına bağlanmış sonuç, dış dünyada meydana getirilmiş değişikliktir. Doğal insan hareketinin hukuken...
TEMYİZ YARGILAMASININ (YARGITAY DENETİMİNİN) AMACI ÜZERİNE
İlk derece olay mahkemelerinden verilen hükümlerin denetim muhakemesinde, hukuksal denetimin yanında maddi denetim de kendini bir gereklilik olarak göstermektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için iki yol vardır: Birincisi, temyiz denetiminin amacının...
CEZA MUHAKEMESİNDE TEMYİZ BAŞVURUSUNDA TEMYİZ SEBEBİNİN VARLIĞI SORUNU ÜZERİNE
Temyiz eden, temyiz başvurusunda hükmün neden dolayı bozulması gerektiğini ileri sürmek zorundadır (CMK md.294/(1). Önceki CMUK'dan farklı olarak 5271 sayılı CMK'nın temyizde getirdiği çok önemli bir değişikliktir bu. İleri sürülmek...
SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK 270) SUÇLUYU KAYIRMA SUÇUNUN (TCK 283) ÖZEL ŞEKLİ MİDİR?
NO I- Her iki suç da 5237 s. TCK'nda ‘'Adliyeye Karşı Suçlar'' Bölümünde yer almıştır. Adliyeye karşı suçlarda; amacı hakiki suçun ve suçlunun cezalandırılması olan ceza muhakemesi yanıltılmakta, hukuk ve adalet...
BANKA VEYA KREDİ KARTI SAHTECİLİĞİ SUÇUNDA BİR İÇTİMA SORUNU ÜZERİNE (TCK md.245/2,3)
Bu çalışmada TCK'nın 245. maddesinin 2. fıkrasında yer alan düzenleme ile 3. fıkrasında yer alan düzenleme arasındaki içtima sorunu üzerinde durulacaktır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ‘'Topluma Karşı Suçlar''...