banner590
Av. Ayşe ACAR UMUT
Av. Ayşe ACAR UMUT
Yazarın Makaleleri
Hayat Sigortası ve Beyan Yükümlülüğü
Hayat sigortası can sigortaları arasında yer almakta olup TTK'nin 1487 ile 1506. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 1487. maddede yer alan tanıma göre hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya...
KİRA SÖZLEŞMESİNİN TBK M. 351 HÜKMÜ GEREĞİNCE SONA ERDİRİLMESİ
Türk Borçlar Kanunumuzun 351. maddesi mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunun 7. maddesini karşılamaktadır. İlgili hüküm gereğince, 'Kiralananı sonradan edinen kişi, onu kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü...
Çocuk Düşürtme Suçu ve Yaşam Hakkının İhlali
19.01.2021 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.2020 Tarihli ve 2017/17652 Başvuru No'lu kararında başvurucunun kardeşi 2004 yılında Sivas'ta devlet hastanesinde görevli kadın doğum doktoru tarafından...
10 SORUDA VESAYET
Vesayet kurumu Aile Hukukunu yakından ilgilendirmesi sebebiyle Türk Hukukunda Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabının üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Velayet altında bulunmayan küçükler ile kısıtlanan ergin...
10 SORUDA BOŞANMA DAVALARINDA NAFAKA VE MADDİ TAZMİNAT
1-Kusuru olan taraf nafaka talep edebilir mi? Türk Medeni Kanunu ile boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği düzenleme...
KİRA SÖZLEŞMELERİNDE KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI VE PANDEMİ
Bu çalışmamızda kira sözleşmelerinde kira bedelinin uyarlanması hakkında genel olarak bilgi verdikten sonra pandemi sebebiyle kira sözleşmelerinin uyarlanmasının talep edilip edilemeyeceği ile bu hususta verilen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi...
Cinsel Saldırı Suçunu İşleyen Sanığa HAGB Verilmesi Sebebiyle Kötü Muamele Yasağının İhlali
Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu'nun 102. maddesinde düzenlenmiş olup "Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır....
ALDATAN ANNEYE VELAYET VERİLİR Mİ?
Velayette karar verilirken daima çocuğun üstün yararı gözetilir. Velayet, çağdaş hukuk sistemlerinde anne ile babaya tek başlarına yahut birlikte kullanabilecekleri bir hak ve görev olarak verilmiştir. Soybağına dayanan velayet, ergin olmayan...
İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVALARI HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
İsim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde 'Kimliği belirlemede ve aile bağını oluşturmada bir araç” olarak kabul edilmektedir. İsim ve soy isim bireyin kimliğinin belirlenmesinde oldukça önem taşımaktadır. Gerçekten de AİHM Niemietz...
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri...
FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İMZALAMADAN ÖNCE DİKKAT!
Franchise sözleşmesi Türk Hukukunda düzenlenen tipik bir sözleşme değildir. İçerisinde birden çok sözleşmeye ait unsurları barındırır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2019 tarihli bir kararında Franchise sözleşmesini; 'konusu mal ve/veya...
Fiili Ayrılığa Dayalı Boşanma İstemi
Türk Medeni Kanununun 166/4 maddesi; boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden...
TAŞINMAZ SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 404 vd. maddelerinde 'tellallık” adı ile bilinen sözleşme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 520 vd. maddelerinde 'simsarlık” olarak düzenlenmiştir. Simsarlık sözleşmesi, simsarın(tellalın)...
İşyerine Ait Araç İle Kaza Yapan İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi
7244 Sayılı Kanun, Covid-19'un ekonomik ve sosyal hayata olan olumsuz etkilerini azaltabilmek amacıyla 17.04.2020 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda İş Hukuku alanında 4857 Sayılı İş Kanunu'na...
Boşanma Halinde Velayet Hakkına Sahip Olan Anne, Çocuğuna Kendi Soyadını Verebilir mi?
Boşanma Davaları Boşanma hukuken geçerli bir evliliğin kanunda yer alan sebeplere ve şartlara bağlı olarak mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma davaları Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup; i. Zina ii. Hayata kast, pek kötü...
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAPSAMINDA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Bilindiği üzere Covid-19 ile mücadele ettiğimiz şu günlerde hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda İç İşleri Bakanlığı...