Av. Furkan YÜNLÜ
Av. Furkan YÜNLÜ
Yazarın Makaleleri
ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASINDA EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK VE SONUÇLARI
Korona virüse bağlı olarak işverenlere tanınan işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı, 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatılmıştır. Bu karar ile işverenlere...
SÖZLEŞMEYE AYKIRI DÜZENLENEN FATURAYA İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI
Özet: Fatura, satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen, mal veya hizmet satıldığını gösteren bir belgedir. Kural olarak faturayı alan kişi belirli bir süre içerisinde faturanın içeriğine itiraz etmemişse fatura içeriğini kabul etmiş...
LİMİTED ŞİRKETİN HAKLI NEDENLE FESHİ DAVASININ TARAFLARI
Özet: Haklı nedenlerden birinin varlığı halinde şirket ortaklarından her biri şirketin haklı nedenle feshini mahkemeden talep edebilir. Haklı nedenle fesih davasında şirketin birden fazla ortağının veya müdürünün olması hallerinde davalı...
ÜCRETSİZ İZİN, ÜCRETSİZ İZNİN KÖTÜYE KULLANILMASI VE EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK
Giriş Koronavirüs (COVID-19) olarak bildirilen Solunum Yolu Bulaşıcı Hastalığının ülkemizde de yaygın bir şekilde görülmesi nedeniyle sosyal alanlarda alınan önlemlerin yanında, kanunlarımızda da önemli değişiklikler yapılmıştır....
LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ VE ŞARTLARI
Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited Şirket, tek bir kişi tarafından kurulabileceği...