banner613
Av. Emrullah ÇINAR
Av. Emrullah ÇINAR
Yazarın Makaleleri
YARGITAY İÇTİHATLARI DOĞRULTUSUNDA BONONUN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
Ticari hayat içinde kıymetli evraklar tacirler için ödeme aracı olarak önemli bir yer tutmaktadır. Zira birçok ticari işlem kambiyo senetleri vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen kambiyo senetleri...
DEPORT KARARI İLE İDARİ GÖZETİM SÜRECİNİN YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU KAPSAMINDA YARGISAL YÖNDEN DENETİMİ
Son yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde ve özellikle komşu ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle meydana gelen iç savaşlar dolayısıyla birçok insan bulundukları bölgelerden göç etmek zorunda kalmıştır. Ülkemiz çatışma...
CEZA KOVUŞTURMASININ DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ANAYASA VE DANIŞTAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
Konusu suç teşkil ettiği iddia edilen bir fiil için ceza yargılaması ile disiplin soruşturması çoğu zaman birbirine paralel gitse de hüküm aşamasında birbirinden farklı hükümler de tesis edilebilmektedir. Ceza kovuşturması sonucu fail hakkında...
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI
İnternete altyapısının yaygınlaşması nedeniyle e-satışların arttığı günümüzde üreticiler satış politikalarında köklü değişiklikler meydana getirerek tüketicilere bazı kolaylıklar sunmaktadır. Bahsi geçen satış yöntemleri içinde...