banner567
Av. Cesim PARLAK
Av. Cesim PARLAK
Yazarın Makaleleri
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDA ANNE - BABANIN CEZAİ SORUMLULUĞU
Mevcut Ceza Mevzuatımızda 'Çocuk” Kavramı ve Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlar İle İlgili Yasal Düzenlemeler Çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına ilişkin yargılamalar toplum nezdinde tartışma yaratan uygulamalar içermektedir....
CEZA YARGILAMASINDA BASİT YARGILAMA SİSTEMİ VE ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 25/06/2020 TARİHLİ 2020/33 K. SAYILI KARARI
1. CEZA MUHAKEMESİNDE BASİT YARGILAMA USULÜ 7188 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 24.10.2019 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup 23 ila 25. Maddeleri uyarınca...
AVUKAT İLE TEMSİL EDİLME ZORUNLULUĞU HANGİ SUÇLAR BAKIMINDAN VE KİMLER İÇİN DÜZENLENMİŞTİR? AVUKATIN DOSYAYI İNCELEME YETKİSİ NASIL VE HANGİ GEREKÇELER İLE SINIRLANDIRILABİLİR?
1. CEZA YARGILAMASINDA MÜDAFİLİK VE ZORUNLU MÜDAFİLİK GÖREVİ Müdafi, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 2/1-c bendinde şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı olarak tanımlanmıştır. Yani suç işlediği...
HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ, ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET, HARÇ VE GİDER AVANSINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMADAKİ ETKİLERİ
7251 sayılı 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun meclise sevk edilirken gerekçe olarak;...
YENİ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama döneminin sona ermesine günler kala, tatil arasından önce AK Parti ve MHP Meclis Grupları tarafından hazırlanarak Meclis gündemine getirilen sosyal medya düzenlemesi kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir....
ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 09/06/2020 TARİH, 2017/38610 BAŞVURU NUMARALI KARARI IŞIĞINDA UZUN SÜRELİ TUTUKLULUK HALİ VE HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ceza yargılamasında haksız ve uzun tutukluluk meselesi yargımızın aşamadığı kronik sorunlardan biridir. Yasa koyucunun tutuksuz yargılamayı kolaylaştırmak adına ve dava açmayı sıkı şekil şartlarına bağlayan düzenlemeler yapmasına...