banner649
Av. Cesim PARLAK
Av. Cesim PARLAK
Yazarın Makaleleri
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN AİLELERİYLE YAPTIĞI KAPALI GÖRÜŞLERİN DİNLENİLMESİNİN VE KAYDA ALINMASININ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Anayasa Mahkemesi'nin 2019/40537 Başvuru numaralı Erhan Şahin ve Diğerleri kararı ÖZET: Anayasa Mahkemesi'nin 2019/40537 Başvuru numaralı Erhan Şahin ve Diğerleri kararında başvurucular farklı ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlü...
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA TUTUKLAMA KOŞULLARI VE ŞİKÂYETTEN VAZGEÇMENİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA ETKİSİ
İnsan yaşamını kolaylaştıran ve sağlık sorunları ile ilgilenen sağlık çalışanları, ne yazık ki ülkemizde bazen hak etmedikleri muamelelerle karşı karşıya kalabilmektedirler. İnsanlar, doğaları gereği kriz anlarında saldırganlaşan...
MANEVİ TAZMİNAT VE MİKTARININ BELİRLENMESİ USULÜNÜN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI Manevi tazminat, hukukumuzun en eski ve tartışmalı konularından birisini oluşturmaktadır. Manevi tazminat, bir kişinin hukuka aykırı bir fiil sonucunda duyduğu elem ve üzüntünün kendisinde doğurduğu manevi...
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN ETKİSİ
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARI (CMK m.231) 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 231. Maddesi, '5) Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli...
GÖZALTINDA KÖTÜ MUAMELE YASAĞI VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞININ İHLALİ DURUMUNDA TAZMİNAT TALEBİNİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İşkence ve kötü muamele yasağı hiç kimsenin, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye ya da cezaya maruz bırakılmamasını sağlamak için konulmuş olan insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin tümünde yasaklanan yalnızca...
ANAYASA MAHKEMESİ (AYM) BİREYSEL BAŞVURUDA UYULMASI GEREKEN İLKE VE KURALLAR
BİREYSEL BAŞVURU NEDİR? Bireysel başvuru hakkı, Anayasa'nın 148'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 'Herkes, Anayasa'da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki...
GEREKÇELİ KARAR HAKKI
Bir yargı kararının dayanaklarını gösteren gerekçe, insanın bilme isteğinden kaynaklanmaktadır. Gerekçenin, karar vereni daha dikkatli olmak zorunda bırakması, yargı kararlarının denetlenebilmesi ile kararların taraflar ve kamuoyu tarafından...
MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
Yargı bağımsızlığı, son yılların en çok tartışılan konularının başında yer aldı. Özellikle bazı yargılama süreçleri ve yargı kararları söz konusu olduğunda, doğrudan veya dolaylı olarak yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı...
TRAFİK KAZALARINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNAT TALEPLERİ
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve 'Destek” Kriteri Destekten yoksun kalma tazminatı, haksız eylem sonucu ölümle neticelenen trafik kazalarında ölen kimsenin sağ iken destek verdiği kişilerin zararlarını tazminini amaçlayan bir tazminat...
SOKAK HAYVANLARININ VERDİĞİ ZARARLARDAN SORUMLU KİMDİR?
Günlük yaşantımızın bir parçası haline gelen sahipsiz hayvanlar, diğer bir tabirle sokak hayvanları neredeyse şehirlerimizin tüm sokaklarında bizimle birlikte yaşamını sürdürmektedir. Sokak hayvanı denilince en başta aklımıza kedi ve...
TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA MANEVİ TAZMİNAT
Tazminat, haksız ve hukuka aykırı bir eylem veya işlem sonucu uğranılan zararın ödetilmesidir. Zarar ise, geniş anlamda, bir kimsenin isteği ve istenci dışında, malvarlığında eksilme ve kişi varlığında incinme, üzülme, acı çekme, yıpranmadır....
YENİ YARGI PAKETİ
TBMM Genel Kurulunda kamuoyunda "Dördüncü Yargı Paketi" olarak da bilinen 27 maddeden oluşan ve 7 kanunda düzenleme öngören 'Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Teklifi 08.07.2021 tarihinde TBMM...
SOSYAL MEDYA VE HAKARET SUÇU
Sosyal Medya; kişilerin internet aracılığıyla karşılıklı olarak yaptıkları diyalogları, paylaşımları ve sosyal ağları içeren dijital bir platformdur. Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Ekşi Sözlük gibi çeşitli dijital uygulamalar...
Hukuka Uygunluk Nedenlerinden Olan Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 27.maddesinde yer alan '1) Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı...
CEZA HUKUKU SİSTEMATİĞİNDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNİN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Hukuka uygunluk sebepleri, Türk Ceza Hukuku sistematiğinde 'Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler” başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu'nun suç olarak kabul ettiği bir eylem, özel bir hükümde ya da başka...
HEKİMİN ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ESER SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDAKİ HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Doktorluk mesleği hiç kuşkusuz saygı duyulan ve değer verilen mesleklerden biridir. Pandemi koşulları ve bu süreçte yaşadıklarımız, sağlığın önemini ortaya koymuştur. Mesleği icra eden hekimler ile hastalar arasındaki ilişki, hekimlerin...
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KAMUSAL OLAYLARDA SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ALINMASINI YASAKLAYARAK NEYİ SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR?
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün toplumsal ve adli olaylarda kolluk personelinin görüntü ve ses kaydının alınmasının engellenmesi konulu genelgesi 27.04.2021 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan bu genelgede Emniyet Genel Müdürlüğü; gelişen...
BİYOMETRİK İMZANIN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
Teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı yeniliklere eskiye göre daha hızlı bir şekilde hayatımızda yer vermek zorundayız. Gelişen teknoloji ile günlük hayatımız da değişmektedir. Gelişen dijital dünyadan yeni gelişmelerden faydalanmak...
EZİYET Mİ KEYFİLİK Mİ?
Ülkemizde ve dünyada her geçen gün bir başka örneğine tanık olduğumuz polis şiddeti artık toplumun tüm kesimleri tarafından günlük hayatın içinde her an karşı karşıya gelebileceğimiz ve hiçbir hukuki norma uygun olmayan davranışlarla...
KRİPTO PARA VURGUNCULARI YASAL BOŞLUKTAN İSTİFADE EDİYOR
Hayatımızın oldukça önemli bir yerini tutan para; geçmişten günümüze farklı şekillere bürünerek fiziksel görünümünü değiştirmiştir ve bu değişimler günümüzde de devam etmektedir. Teknolojide büyük bir ivme ile yaşanan gelişmeler...
GENELGE NE KANUN NE DE İÇTİHATTIR!
Genelge, ülke çapında bir sorunu gidermek ve müdürlükleri aydınlatmak amacıyla merkezi idare tarafından bir sıraya göre yayınlanan genel emirleri içeren, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuyu aydınlatmak,...
ANLAŞMALI BOŞANMADA GEÇERLİ BİR PROTOKOL NASIL OLMALIDIR?
Evlilik kadar eski bir kurum olan boşanma, günümüz dünyasında hem sosyokültürel açıdan hem de hukuki açıdan toplumda önemli bir yer edinmektedir. Eşler henüz hayattayken evlilik birliğini sonlandırma gereksinimi boşanma kurumunun esasını...
7315 SAYILI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU'NUN, AYM'NİN 2018/163 E. 2020/13 K. SAYILI KARARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda yapılan Büyük tartışmalar ve kavga düzeyine varan itiş- kakışlar sonucunda meclisten geçen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanunu 17/4/2021 tarihinde Resmî Gazetede 31457 nolu sayısı...
BOŞANMA DAVALARINDA KADININ KUSURLU KABUL EDİLDİĞİ HALLER
Aile kurumunun toplumdaki yerinin önemi sebebiyle sosyal, politik ve kültürel yönlerden boşanma; bireysel bir husus olmaktan öte toplumsal bir husus olarak dikkatleri çekmekte akabinde hukuki açıdan da son derece önem arz eden bir sürece sahip...
AYM'NİN HDP İDDİANAMESİNİ İADE KARARININ HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle 17.03.2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Başsavcı iddianamede, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez...
ADİL YARGILANMA HAKKININ EN TEMEL TEMİNATI OLAN MASUMİYET KARİNESİNİN, YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Temel hak ve özgürlüklere ağır müdahalelerde bulunulması sonucunu doğuran Ceza Muhakemesi faaliyeti gerçekleştirilirken uyulması gereken bazı ilkelerin olması, bir devleti insan haklarına saygılı, demokratik devlet ve hukuk devleti olarak...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİYLE BİR GECE YARISI ANSIZIN FESHEDİLEBİLİR Mİ?
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk imzacılarından olan Türkiye,...
BOŞANMA DAVALARINDA YARGITAY’IN ERKEĞİ KUSURLU SAYDIĞI HALLER
Sosyal, ekonomik, ahlaki ve daha birçok açıdan toplumu ilgilendiren ve etkileyen çok önemli bir faktör olan aile kurumu, milletler tarafından hukuki yönden düzenlemelerle koruma altına alınmıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde...
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ASIL İHTİYACI BİR “EYLEM PLANI” DEĞİL, ETKİLİ BİR “EYLEMSİZLİK” PLANIDIR
İnsanlık, çağlar boyunca zengin bir hak ve özgürlükler sistematiği geliştirmiş; insan hakları kavramı da, çeşitli medeniyetlerden devraldığı nazari ve tatbiki birikimiyle günümüze kadar ulaşmıştır. İnsanlık tarihi insanın var olma,...
AYM'NİN POLİS ŞİDDETİNE İLİŞKİN EMSAL NİTELİĞİNDEKİ BEYZA KURAL YILANCI KARARININ, KÖTÜ MUAMELE YASAĞI İLE İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Gösteri ve yürüyüşlerin tartışıldığı, protestoların konuşulduğu, öğrencilerin gözaltına alındığı, polisin gözaltı işlemlerinde ters kelepçe yaptığı bu dönemde, Anayasa  Mahkemesi, 12/01/2021 tarihli (B.No:2016/78497) kararında...
İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NİN VERMİŞ OLDUĞU ENİS BERBEROĞLU KARARI ANAYASAL KURUMLARIN HALA İŞLEVSEL OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR
Anayasal kurumlar, Anayasa'ya göre görevlerini ifa ettiği müddetçe hukuk devletinden bahsedilebilir. Anayasa Mahkemesi, hukuk devletini 'Bir hukuk devletinde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin mahkeme kararlarının bağlayıcılığı...
KONUTU TERK ETMEME ADLİ KONTROL TEDBİRİNİN KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ YÖNÜYLE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
İnsan haklarının çekirdeğinde bulunan haklardan biri olan kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı bireyin bedensel olarak hareket edebilme özgürlüğüne ve bu özgürlüğün güvencesine sahip olması anlamına gelmektedir. Bu hak bireyin keyfi...
AİHM KARARLARINI UYGULAMAK BİR “SEÇİM” DEĞİL, UYGULAMAMAK “HUKUK DEVLETİNDEN VAZGEÇİŞTİR”
AİHM KARARLARININ BAĞLAYICILIĞI, MİLLİ YARGI İDDİASI İLE BERTARAF EDİLEMEZ! İnsan hakları sorunu, gerçekte, bir iç hukuk sorunudur. Bu sorunun uluslararası alana taşınması, insanlığın yaşadığı son Dünya Savaşı'nın bitimine...
SİBER ISRARLI TAKİP SUÇU VE TÜRK HUKUKUNDAKİ KARŞILIĞI
Bu makalede; dünyada siyasi, ekonomik ve sosyal hayatta dengelerin değiştiği; dijital çağın tam anlamıyla başladığı, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmaların hız kazandığı bu dönemde, Türk Hukuku açısından doğrudan tanımlanmayan...
İLTİFAT İLE CİNSEL TACİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR? HANGİ İNCE ÇİZGİ AŞILDIĞINDA BİR İLTİFAT, CİNSEL TACİZE DÖNÜŞÜR?
Taciz, içerisinde birden çok davranışı barındırmaktadır. 'Taciz” kelimesi ile ısrarcı, rahatsız edici, tehditkâr ve toplumca onaylanmayan davranışlar kastedilir. Sosyal ilişkilerin, özellikle iletişim araçları üzerinden geliştiği...
WHATSAPP’IN KİŞİSEL VERİLERİ PAYLAŞMA TALEBİ NE ANLAMA GELİYOR? WHATSAPP BUNUNLA NE AMAÇLIYOR?
Yaradılışı gereği toplumsal bir varlık olan insan, tarih boyunca hep toplum içinde var olmuştur. Lakin insan; bir taraftan herkese açık olan toplumda bulunma arzusuna, diğer taraftan da toplumdan uzak, kendine ait, özel ve gizli alanında yaşama...
DERNEK YÖNETİCİLERİNİN DERNEK MALLARINA KARŞI İŞLEDİĞİ SUÇLARDA ZİMMET SUÇU OLUŞUR MU?
Zimmet suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda 'Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler” başlıklı Dördüncü Kısmın, 'Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünde...
KOŞULLU SALIVERME UYGULAMASINDA İDARE VE GÖZLEM KURULU KARARI ŞARTI
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin İnfazı hakkında Kanunun 89. Maddesinde yapılan değişiklik 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile koşullu salıverme müessesi uygulamasında yeni bir dönem başlamıştır. 7242 Sayılı...
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK
Ceza yargılamamızda 2005 yılından önce etkin pişmanlık hükümlerinin malvarlığına karşı işlenen suçlar bakımından uygulanması söz konusu değildi. 01.06.2005 tarihinde 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile beraber mala karşı işlenen suçlarda...
DOLANDIRICILIK VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI ARASINDAKİ FARKLAR
Bir önceki makalemizde dolandırıcılık suçu ve unsurlarına ilişkin bilgilere yer vermiştik. TCK'nun 157. Maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçu ile yine aynı kanunun 155. Maddesinde düzenlenen güveni kötüye kullanma suçları nitelikleri...