banner567
Av. Nalan KAHRAMAN
Av. Nalan KAHRAMAN
Yazarın Makaleleri
TÜRK MEDENİ YARGI SİSTEMİNDE MAHKEMELER VE GÖREVLERİ
GİRİŞ Mahkemeler devletin yargı görevini yerine getirmek üzere kurduğu bağımsız yargı organlarıdır. Bağımsızlıklarını Anayasanın 9. maddesinden alırlar. Mahkemeler somut hukuki uyuşmazlıklarda hukuka uygun bir yargılama yaparak, delillerin...
MOTORLU TAŞIT REHNİNDE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Genel Olarak Motorlu Taşıtların rehni hususunda teslime bağlı olmaksızın rehin kurma imkanı getirilmesi olumlu bir gelişme olmuştur. Medeni Kanunun 940. Maddesinin ikinci fıkrasına göre; Gerçek veya tüzel kişilerin alacaklarının güvence...
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESHİN HUKUKİ SONUÇLARI VE İŞÇİYE SAĞLADIĞI PARASAL MENFAATLER
GİRİŞ İş Hukukunun koruyucu çatısı altında olmakla birlikte, sermayeyi elinde bulunduran işverenin keyfi işten çıkarmalarını denetlemek, ekonomik gerekçelerle toplu işten çıkarmanın işçiye yüklediği maliyeti en aza indirmek, sendikaya...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 419'A GENEL BİR BAKIŞ
GİRİŞ İş hayatının komplike yapısı sebebiyle, bu geniş alanın belli kurallara bağlanması kaçınılmaz olmuştur. Zira böylesine önemli bir yer tutan iş yaşamında bireylerin korunmasız bırakılması ise düşünülemezdi[1]. Bilgi ve iletişim...