banner628
Av. Gizem SARIBAŞ
Av. Gizem SARIBAŞ
Yazarın Makaleleri
TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA İLETİŞİMİN DENETLENMESİ (CMK MADDE 135)
GİRİŞ Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbirine ilişkin Eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK)'nda bir hüküm bulunmamakla birlikte, 5271 sayılı Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135. maddesi ile söz konusu...
HMK’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ, ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET, HARÇ VE GİDER AVANSINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULAMADAKİ ETKİLERİ
7251 sayılı 'Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28.07.2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun meclise sevk edilirken gerekçe olarak;...
TEMİNAT SENETLERİ
GİRİŞ Uygulamada ticari hayatın tıkanmaması adına kambiyo senedi düzenlemesi yoluna sıklıkla başvurulmaktadır. Kambiyo senetleri ise Türk Ticaret Kanunu gereği; bono, çek ve poliçe şeklindedir. Yine sayılan her üç kambiyo senedi açısından...
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
GİRİŞ Günümüzde yaşanan hızlı nüfus artışı, büyük şehirlerde yaşanan çarpık kentleşme ve ülkemizin deprem bölgesinde yer alması sonucu kentsel dönüşüme verilen önem neticesinde arsa sahipleri yeni ve kentsel dönüşüme uygun...