banner664
Stj. Av. Muhammet Can KARACA
Stj. Av. Muhammet Can KARACA
Yazarın Makaleleri
YOLSUZ TESCİLİN DÜZELTİLMESİ DAVALARI VE KAPSAMI
I. GİRİŞ Hukuk uygulayıcıları tarafından daha çok tapu iptal ve tescil davaları olarak adlandırılan yolsuz tescilin düzeltilmesi davaları, birden çok hukuksal nedene dayalı olarak hukuki âlemde kendine yer edinmekle birlikte bu çalışmamızda...
DEVLET SIRRI NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERDE TANIKLIK MÜESSESESİ
I. Tanık ve Tanıklık Müessesesi Tanıklık, davanın tarafları dışındaki kişilerin davayla ilgili bir vakıa hakkında, dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiyi mahkemeye bildirmeleri, tanık ise davada taraflar arasında çekişmeli olan,...
TÜZEL KİŞİLERİN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
I. GİRİŞ Mukayeseli hukuk incelendiğinde kişi kavramının Latince ‘persona' sözcüğü esas alınarak türetildiğini Hint- Avrupa dil ailesinde yer alan diller incelendiğinde ise türevlerinin söz konusu olduğunu söylemek yanlış olmamakla...
İSTİSNAİ OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
ÖZ Bu çalışmamızda 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu doğrultusunda Türk vatandaşlığının ve istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılması ve 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) ışığında yabancı...
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN PARA CEZALARININ YASAL DAYANAĞI VE İPTALİ İSTEMİ
GİRİŞ Bu çalışmamızda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde uygulanan ve günümüzde özellikle Covid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uymayanlara yönelik kamu otoritesi tarafından caydırıcı ve önleyici nitelikteki...
HAYVANLARIN HUKUKİ STATÜSÜ VE HAKLARI
GİRİŞ 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'te ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesiyle koruma altına alınan, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunuyla Türk Hukuk sisteminde kendine yer edinen hayvanlara yönelik düzenlemelerin yeterli olup...