banner691
Av. Abdullah DEMİR
Av. Abdullah DEMİR
Yazarın Makaleleri
KİŞİ KENDİ ADINI İÇEREN MARKALARI KULLANABİLİR Mİ?
A. Genel Olarak Hukukun çoğu alanında uyuşmazlıkların çözümü belirli kural ve kriterlerle yapılabilmektedir. Fakat sınai mülkiyet alanında yasal mevzuat çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bu durum yasal düzenlemelerin eksikliğinden değil,...
KAFE, RESTORAN, OTEL, GECE KULÜBÜ GİBİ YERLERDE MÜZİK ESERLERİNİN İZİNSİZ KULLANIMI
1.Giriş Bilgi ve teknolojiye paralel olarak değişen toplum yapısında, fikri emek özel bir önem kazanmıştır. Gerek özel kanunlar gerekse güncellenmekte olan Yargıtay içtihatları ile bilginin/emeğin korunması amaçlanır. Her ne kadar yasal...
ÇALIŞAN TASARIMLARINDA HAK SAHİBİ İŞVEREN MİDİR?
Tasarım, ürünün üzerindeki süsleme, çizgi, şekil, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür. Tasarım hakkının doğumunda herhangi bir sektör kısıtlamasına gidilmemiştir. Bu sayede her türlü iş alanında...
MOBİL BANKACILIK ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
1-) GİRİŞ Teknolojinin hızlı ve önlenemez bir şekilde gelişim göstermesi her sektörde olduğu gibi hukuk mevzuatının da hemen hemen her dalında bazı değişimleri gerektirmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanunu'nda bazı düzenlemelerin yapılması...
ANONİM ŞİRKETLERDE EK FİNANSMAN KAYNAĞI EMİSYON PRİMLİ (AGİOLU) PAY İHRACI
I. GİRİŞ Günümüzde şirketlerin mali durumlarını koruyabilmeleri ve ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için her zaman finansman ihtiyaçları vardır. Anonim şirketler finansman sağlayabilmek için şirketi borçlandırarak kredi kullanabilir,...
HAGB ESAS YÖNÜNDEN İNCELEMEYE ENGEL DEĞİLDİR
HAGB (Hükmün açıklanmasının geri bırakılması); ceza yargılaması sonucunda ceza infazının belli şartlarla ötelenmesidir. Şöyle ki; hükmolunan ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise bu durumda hagb kararı verilebilir....
HÜCRE CEZASINA İLİŞKİN YÜKSEK MAHKEME KARARLARI
Cezaevlerinde düzenli bir yaşamın sürdürülebilmesi, güvenliğin ve disiplinin sağlanabilmesi maksadıyla bazı disiplin cezaları öngörülmüştür. Çocukların haricinde kalan hükümlüler için uygulanabilecek disiplin cezaları; kınama, bazı...
SAHTE FATURANIN TESPİTİNE YÖNELİK KARİNELER VE YARGI KARARLARI
Ticari hayat içerisinde sahte fatura düzenleme eylemine hangi sektör olduğu fark etmeksizin sıkça rastlanılmaktadır. Hatta başlı başına sadece bu işi meslek edinmiş kişiler vardır. Sahte fatura suçunu kısaca; hayali bir alışverişin resmi...
HIRSIZLIK SUÇLARINDA ZARARIN TAZMİNİ
Hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının neticesinde; çoğu zaman mağdur olan kişiler zararlarını tazmin edemez. Hatta bazı durumlarda fail tespit dahi edilememektedir. Bu tür suçlar bir tasarlama kapsamında işlendiği için delil yetersizliğinden...
HIRSIZLIKTA SİTE YÖNETİMİ VE GÜVENLİK ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU
Ülkemiz genelinde son yıllarda konut sitelerinin sayısında ciddi artış olduğunu gözlemlemekteyiz. İnsanlar özellikle güvenlik gerekçesiyle bu siteleri tercih etmektedir. Dolayısıyla bu durum site yönetimlerinin görev ve sorumluluklarının...
HÜKÜMDEN ÖNCE SON SÖZ SANIĞA AİTTİR
Savunma hakkı sanığın en temel haklarındandır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ‘'Adil Yargılanma Hakkı'' başlıklı 6. Maddesinde düzenleme altına alınarak asgari şartlar belirtilmiştir. Gerek yargı kararlarında...
KISIRLAŞTIRMA SUÇU
Kısırlaştırma suçu Türk Ceza Kanunu'nda ‘'Kişilere Karşı İşlenen Suçlar'' kısmının 101. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili hüküm uyarınca, ‘'Bir erkek veya kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse...
YALAN TANIKLIK
Adaletin gerçekleşmesi için tüm delillerin ayrı ayrı ve objektif şekilde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda bir karara varılması gerekir. Olaya ilişkin şüpheden uzak delillerin yokluğunda, tanıkların gerçek beyanda bulunması yargılama...
MEŞRU MÜDAFAA (SAVUNMA)
Meşru (yasal) savunma, ceza hukukunun en eski kurumlarından olup; her dönem toplumlar tarafından kabul edilmiştir. Kişinin meşru savunmada bulunarak bir bakıma kamu düzenine yardımcı olduğu kabul edilir. Ancak, eylemlerin meşru savunma kapsamında...