Av. Burcu SOLMAZ
Av. Burcu SOLMAZ
Yazarın Makaleleri
GEMİ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI
Mülkiyet temel anlamıyla, hak sahibine sahip olduğu mülkü koruma, hak iddia etme ve tasarruf etme gibi haklar tanımaktadır. Gemilerin mülkiyeti söz konusu olduğunda, geminin bütünleyici parçaları ve eklentileri mülkiyet kapsamında değerlendirilmektedir....
PROVISIONAL ATTACHMENT OF SHIPS
Introduction: A provisional attachment is a legal measure imposed to ensure that money and collateral receivables can be secured. In Maritime Enforcement Law, a provisional attachment is imposed to secure marine claims, but since maritime trade has unique...
GEMİLERİN İHTİYATİ HACZİ
Giriş: İhtiyati haciz para ve teminat alacaklarının güvence altında alınabilmesi için uygulanan bir hukuki tedbirdir. Deniz İcra Hukukunda ise deniz alacaklarının güvence altında alınabilmesi için ihtiyati haciz tedbirine başvurulmakta ancak...
LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURULU TOPLANTIYA KİMLER ÇAĞIRABİLİR?
Limited şirketlerde genel kurulun en önemli görevlerinden biri şirket organı olan genel kurulun toplanarak şirket adına kararlar almasıdır. Ancak şirketin en önemli organı olan genel kurulun toplanması, hak ve yetkileri de kanun ve ilgili mevzuat...
CAN A SEQUESTRATION DECISION BE MADE BY COURTS IN TERMS OF THE RISKS OF BANKS THAT HAVE NOT YET OCCURRED?
Abstract: Differences of opinion on "sequestration claims based on unsubmitted cheque leaves and guarantee letters, which are risks of banks that have not yet occurred" started to conclude with the decisions on the unification of conflicting judgments of...
BANKALARIN HENÜZ GERÇEKLEŞMEMİŞ RİSKLERİ BAKIMINDAN İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLEBİLİR Mİ?
Özet: Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından, bankların henüz gerçekleşmemiş risklerinden olan ibraz edilmemiş çek yaprakları ve teminat mektupları temelli istenilen ihtiyati haciz talepleri karşısındaki fikir ayrılıkları içtihadı birleştirme...
PAYMENT METHODS IN INTERNATIONAL TRADE
The delivery of the goods sold in international trade, the payment of the price, and the occurrence of risks vary according to the delivery and payment methods accepted between the parties. The issue of which party the payment methods and the risk are mostly...
RISK REDUCTION METHOD IN FOREIGN TRADE: STAND-BY LETTER OF CREDIT (Stand-by Letter of Credit)
One of the most important risks encountered in foreign trade is that the promised good is not in the amount, type, and quality specified in the contract or the price is not paid. It is observed that the parties generally tend to keep costs low such as transportation...
DIŞ TİCARETTE RİSKİ AZALTMA YÖNTEMİ: TEMİNAT AKREDİTİFLERİ (Stand-by Letter of Credit)
Dış Ticarette karşılaşılan en önemli risklerden biri; taahhüt edilen malın sözleşmede belirtilen miktar, cins ve kalitede olmama veyahut bedelin ödenmemesidir. Tarafların genellikle taşıma ve sigorta masrafları gibi maliyetleri düşük tutup...
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
Uluslararası ticarette satılan malın teslimi, bedelin ödenmesi ve risklerin oluşumu taraflar arasında kabul edilen teslim ve ödeme biçimlerine göre değişiklik göstermektedir. Ödeme biçimlerinin ve riskin daha çok hangi taraf aleyhine olması...
LİMİTED ŞİRKETLERDE BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI BAKIMINDAN ORTAKLARIN VE ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Özet: Limited şirketler sermaye şirketi olarak kurulurlar ve kurulma anı ile birlikte tüzel kişiliğe sahip olmaktadır. Bu andan itibaren sermaye şirketinin kişiliğinin ve haklarının sınırlarını ortakların anlaması bakımından daha en başta...
LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYE PAYININ DEVRİ VE ŞARTLARI
Limited Şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur. Limited Şirket, tek bir kişi tarafından kurulabileceği...