banner590
Av. Dilek AKAT
Av. Dilek AKAT
Yazarın Makaleleri
KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA RİSKLİ YAPI TESPİTİ
Türkiye, deprem olmak üzere çeşitli doğa olaylarından sıkça etkilenen bir coğrafyada bulunmaktadır. Sık aralıklarla yaşamış olduğumuz depremler ülkemizde can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bir doğa olayı olarak kalması gereken...
TİCARETİ TERK SUÇU
İcra İflas Kanunumuzun 44 ve 337/a maddesine göre ticareti terk eden borçlular, kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmezlerse, bundan zarar gören alacaklının şikayeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır....
ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK DAVASI
Eser sözleşmesine ilişkin genel hükümler Türk Borçlar Kanunu'nun 470. Maddesinde yer almaktadır. Tanımı MADDE 470-' Eser sözleşmesi, yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, işsahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi...
GERÇEK KİŞİLERE TEBLİGAT KANUNU MADDE 35'E GÖRE TEBLİGAT YAPILMASI
Tebligat, genel anlamda, hukuksal bir işlemden ilgili kimsenin haber almasını sağlamak amacıyla, yetkili makamın yasal biçimde ve yazı veya ilan ile yapacağı bilgilendirme işlemi olarak tanımlanabilir. Hukuki anlamda tebligat, iddia ve savunma...
HIRSIZLIK SUÇU, UNSURLARI VE CEZASI
Hırsızlık suçu, insanın toplumsal hayata geçmesi ile birlikte karşılaşmaya başladığı, insanlığın gelişmesi ve mülk ediniminin artmasıyla birlikte çeşitlenerek arttığı ve günümüzde de işlenen suçların içerisinde en fazla ön...
FAKTORİNG NEDİR?
Dünya çapında yaşanan salgın hastalık nedeniyle ülke ekonomisi olumsuz yönde etkilenmiş olup firmaların finansman ihtiyacı artmıştır. Faktoring yoluyla sağlanan finansman kaynağı esnektir. Firmanın faaliyet hacmi genişledikçe, firmaya...
ZAYİ NEDENİYLE ÇEK İPTALİ DAVASI
Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) ile ilgili genel hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda (TTK) düzenlenmiştir. Bununla birlikte çeklere özel 5941 Sayılı Çek Kanunu mevzuatımızda yer almaktadır. 6102 s. Türk Ticaret Kanunu'na...
MENFİ TESPİT DAVASI VE İSTİRDAT DAVASI NEDİR ?
Borçlu, aslında borçlu olmadığı veya borçlu olmadığına inandığı bir borcu ödememek için, alacaklının takip yapmasını veya dava açmasını bekleyebilir. Aleyhine başlatılan takibe itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip duracağından,...