banner590
Stj. Av. Abdulkadir SEYHAN
Stj. Av. Abdulkadir SEYHAN
Yazarın Makaleleri
YARGITAY VE DOKTRİN GÖRÜŞLERİ ÇERÇEVESİNDE BELİRSİZ VE KISMİ ALACAK DAVALARI
1.Tanımı ve Koşulları Belirsiz alacak davası, 6100 sayılı HMK m. 107'de düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında; 'Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden...
SANIĞIN SOYUT İKRARI
Ceza muhakemesinin birincil amacı, usul hukuku kurallarına riayet etmek ve şüpheli, sanık ve mağdurun haklarını gözetmek suretiyle maddi gerçeğe ulaşmaktır. Maddi gerçeğin araştırılması, esas itibariyle hukuk devleti ilkesinin bir unsuru...
ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ (İn Dubio Pro Reo)
Latince 'in dubio pro reo' olarak ifade edilen ve masumiyet (suçsuzluk) karinesinin bir uzantısı olan 'şüpheden sanık yararlanır ilkesi' ceza yargılaması hukukunun evrensel nitelikteki önemli ilkelerinden biridir. Sanığın...
Kişisel Veri Nedir?
Kişisel veri, özellikle 'dijital çağ” diye adlandırılabileceğimiz bir döneme hızlı bir şekilde giriş yapmamız neticesinde bir hayli önemini arttırmış bulunmaktadır. Ayrıca, koronavirüs salgını ile beraber dijital medya kullanımı...
Koronavirüs aşısı zorunlu olarak uygulanabilir mi? Koronavirüs aşısının uygulanmasında sadece “rıza” göstermek tıbbi müdahaleyi hukuka uygun hale getirir mi?
Dünya'da ve ülkemizde etkisini son zamanlarda bir hayli arttırmış olan koronavirüs salgınında gelinen aşamada aşı çalışmalarında sona gelinerek artık uygulama aşamasına geçilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de aşı ithalatı ile...