banner644
Av. Berkay AKBAŞ
Av. Berkay AKBAŞ
Yazarın Makaleleri
İNTERNET ORTAMINDA VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU VE CEZASI
Giriş Günümüzde, kimlik bilgileri başta olmak üzere kişisel bilgilerimizin çoğu internet ortamında bulunmakta olup, gelişen bilgi teknolojileriyle birlikte sıkça karşılaşılan eylem türlerinden biri de kişilerin kişisel verilerinin rızaları...
TÜRKİYE’NİN İLK ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ BELİRLENDİ
20 Ağustos 2021 tarihli ve 31574 sayılı Resmî Gazete'de duyurulan Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi Genelgesi ('Genelge”) ile yapay zeka ve bilgi teknolojilerindeki gelişimden ulusal bir strateji doğrultusunda faydalanılması yolunda adımlar...
ELEKTRİKLİ SCOOTERLARIN TÜRKİYE'DEKİ HUKUKİ DURUMU
Son yıllarda ülkemizde kullanımı gün geçtikçe daha da yaygınlaşan ancak mevzuatta bir tanımı bulunmayan elektrikli scooterların ('E-skuter”) yasal altyapısı, 30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak...
KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME VEYA YAYMA SUÇU
Günümüzde, kimlik bilgileri başta olmak üzere kişisel bilgilerin çoğu internet ortamında bulunmaktadır. Kişisel veri niteliğindeki bu bilgilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilere verilmesi, yayılması veya bu verilerin üçüncü kişiler...
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU
Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada teknoloji ve internetin günden güne gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, sahte banka veya kredi kartlarına ilişkin suçlar artış göstermeye başlamıştır. 5464 sayılı Banka Kartları...
SOSYAL MEDYADA VE İNTERNET ORTAMINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN İHLALİ HALİNDE NE YAPILABİLİR?
Özel hayat, kişinin hayatının dışarıdan gizlediği ve başkalarınca öğrenilmesini arzu etmediği kısmı olarak nitelendirilmektedir. Özel hayatın gizliliğinin ihlali, gerek T.C. Anayasası ('Anayasa”), gerekse Türk Ceza Kanunu ('TCK”)...
İNTERNET ORTAMINDA KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ
Giriş 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ('Kanun”), internet ortamında rolü oldukça önemli olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı,...
FİKİR VE SANAT ESERLERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Giriş 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ('Kanun”) uyarınca, eser; sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musikî, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat ürünleri, eser sahibi ise fikir...
İNTERNET ORTAMINDA MARKA HAKKI İHLALLERİ
MARKA HAKKI İNTERNET ÜZERİNDEN İHLAL EDİLEBİLİR Mİ? GİRİŞ Günümüzde, içinde bulunduğumuz pandemi döneminin de etkisiyle, pek çok sektörde gerek ülkemiz gerekse dünyada hem firmalar hem de bireyler tarafından internet kullanımı hızla...