banner590
Av. Arb. Deniz YAHŞİ
Av. Arb. Deniz YAHŞİ
Yazarın Makaleleri
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Türk hukukunda yaygın bir şekilde kullanılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibi kişinin yükleniciye arsanın belirli kısmının devretmeyi kabul ettiği ve buna karşılık yüklenicinin söz konusu arsa üzerinde bir inşa...
Sözleşme Hazırlarken Dikkat Edilecek Temel Hususlar
Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan tanıma göre sözleşme, tarafların iradelerinin karşılıklı ve birbirine uygun açıklamalarıyla meydana gelen hukuki işlemdir. Sözleşmelerin asıl amacı tarafların talep ve isteklerini tam olarak yansıtmak...
İşyeri Kira Sözleşmelerinin Yürürlüğe Giren Yeni Hükümleri
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu(TBK)'nun işyeri kirasına ilişkin bazı hükümlerinin yürürlüğe girmesi sekiz yıl süreyle ertelenmiş idi ve bu hükümler 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe girdi. 6217 sayılı...
Kripto Para ve Bitcoin’in Türk Hukukundaki Yeri
Teknoloji ile birlikte hızla globalleşen dünyada, internet sayesinde uluslararası para birimi olarak değerlendirilebilecek olan kripto paralar ortaya çıkmıştır. Bu kripto paralardan biri olan bitcoin, herhangi bir devlete veya merkez bankasına...
Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Bir Değerlendirme
Son yıllarda teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte internet kullanımı da hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumuna gelmiştir. Bilgiye erişimin ve paylaşımının kolaylığı beraberinde kişisel verilerin saklanması ve korunması gereğini...
İşverenin Covid-19 Açısından Yükümlülükleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi iş hayatını da derinden etkilemiş, işverene iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri bakımından çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Bu yazıda başlıca işverenin koronavirüs kapsamında alması...
Covid-19 Aşı Uygulaması Zorunlu Hale Getirilebilir mi?
Dünyayı her alanda derinden etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde, aşıların bulunmasıyla beraber çeşitli sorular gündeme gelmiştir. Hukuki açıdan bakıldığında en önemli sorulardan bir tanesi koronavirüs aşı uygulamasının zorunlu...
Pandemi Döneminde Borç İlişkileri
Dünya çapında bütün sektörleri etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek ve toplumsal sağlığı korumak amacıyla devletler çeşitli tedbirler almıştır. İşyeri ve işletmeler kapatılmış, seyahatlere kısıtlamalar...
Covid-19 Sürecinde Uzaktan Çalışmaya Hukuki Bir Bakış
Tüm dünyayı her alanda derinden etkisi altına alan Covid-19 pandemisi kamuda ve özel sektörde de kendisini göstermiş, çalışanların zarar görmesinin en aza indirgenmesi adına birtakım önlemler almaya gerek duyulmuştur. Bu yazıda koronavirüs...
Covid-19 Sürecinde Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması
Resmi kayıtlara göre ilk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü ekonomik, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda hayatı derinden etkisi altına almıştır. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüs salgını...