Av. Arb. Deniz YAHŞİ
Av. Arb. Deniz YAHŞİ
Yazarın Makaleleri
Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Bir Değerlendirme
Son yıllarda teknolojik alandaki gelişmelerle birlikte internet kullanımı da hayatımızın ayrılmaz bir parçası konumuna gelmiştir. Bilgiye erişimin ve paylaşımının kolaylığı beraberinde kişisel verilerin saklanması ve korunması gereğini...
İşverenin Covid-19 Açısından Yükümlülükleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi iş hayatını da derinden etkilemiş, işverene iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri bakımından çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Bu yazıda başlıca işverenin koronavirüs kapsamında alması...
Covid-19 Aşı Uygulaması Zorunlu Hale Getirilebilir mi?
Dünyayı her alanda derinden etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinde, aşıların bulunmasıyla beraber çeşitli sorular gündeme gelmiştir. Hukuki açıdan bakıldığında en önemli sorulardan bir tanesi koronavirüs aşı uygulamasının zorunlu...
Pandemi Döneminde Borç İlişkileri
Dünya çapında bütün sektörleri etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek ve toplumsal sağlığı korumak amacıyla devletler çeşitli tedbirler almıştır. İşyeri ve işletmeler kapatılmış, seyahatlere kısıtlamalar...
Covid-19 Sürecinde Uzaktan Çalışmaya Hukuki Bir Bakış
Tüm dünyayı her alanda derinden etkisi altına alan Covid-19 pandemisi kamuda ve özel sektörde de kendisini göstermiş, çalışanların zarar görmesinin en aza indirgenmesi adına birtakım önlemler almaya gerek duyulmuştur. Bu yazıda koronavirüs...
Covid-19 Sürecinde Kira Sözleşmelerinin Uyarlanması
Resmi kayıtlara göre ilk kez Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 virüsü ekonomik, sosyal, kültürel ve daha birçok alanda hayatı derinden etkisi altına almıştır. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 virüs salgını...