banner613
banner590
Av. Serdar TOSUN
Av. Serdar TOSUN
Yazarın Makaleleri
ÇEK İPTALİ DAVALARI
1. Genel Olarak Çek, yalnızca bir bankaya hitaben yazılabilen (TTK m.782/1), kanuni şekil şartlarına tabi kıymetli evrak sayılan özel bir havale senedidir.​ Çek, ibrazında ödeneceğinden, kural olarak nakde eşdeğer bir ödeme aracı olması...
TÜRKİYE CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE CEZA NASIL BELİRLENİR?
Adil yargılamanın gerçekleşmesi için somut cezanın belirlenmesi hukuka ve hakkaniyete uygun olarak yapılmalıdır. Somut ceza, kanunda belirlenen soyut cezanın yapılacak yargılama sonucunda somut olaya uygulanması sonucunda tespit edilen cezadır....
DASK VE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI
Genel Olarak: 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)'nun edindirme, uygulama ve yönetiminden sorumlu olduğu Zorunlu Deprem Sigortası, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin meydana getirebileceği maddi zararların...
Stajyer Avukatlık ve Muvafakatname
Avukatlık stajı yapanlar Avukatlık Kanununun müsaade ettiği ölçüde yanında staj yaptıkları avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bunun için yanında staj yapılan...
Yargı Kararları Işığında Mobbing
1. GENEL OLARAK MOBBİNG Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş yerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz (mobbing), çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azaltmakta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma...