banner590
Av. Betül ZENGİN
Av. Betül ZENGİN
Yazarın Makaleleri
KVKK KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HAKİM OLAN İLKELER İLE BU İLKELER DOĞRULTUSUNDA KURUL KARARLARININ İNCELENMESİ
Bilindiği üzere AİHS uyarınca özel hayatın gizliliği temel hak ve özgürlük çerçevesinde düzenlenmiştir ve korunmaktadır. Sözleşmeye taraf olan devletlerin pozitif ve negatif yükümlülüğü olduğundan, sözleşme bağlamında korunan hak...
TÜRK CEZA YARGISINDA KİŞİNİN HUKUK KARŞISINDAKİ KONUMUNA BAKIŞ
Türk Ceza Yargısına kılavuz olan Türk Ceza Kanunu amaçsal olarak kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumayı ve suç işlenmesini önlemeyi hedeflemektedir....
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ALACAKLININ TAKİPTE DAYANMADIĞI BELGELERE DAYANAMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE
Bilindiği üzere genel icra hukuku iki bölüme ayrılmakta olup; alacaklının elinde ilam olması karşısında ilamlı takip yolu ile borçlu karşısında elinde herhangi bir belge bulunmayan alacaklı ilamsız icraya başvurabilmektedir. İlamsız icra...
TÜRK MARKA PATENT SİSTEMİ İLE TİCARET SİCİL SİSTEMİ ARASINDA UYUMLAŞTIRMA ÖNERİLERİ
Ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilişkin üçüncü tarafların bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan, Türk Ticaret Kanunu madde 24 uyarınca tutulması zorunlu bulunan...
AVUKATLARIN TAPU KAYITLARI İNCELEMESİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE İLGİLİ MEVZUATLARIN İNCELENMESİ
Türk Medeni Kanunu'nun ‘'Tapu Sicilinin Açıklığı'' başlıklı 1020. maddesi'nin 1. Fıkrasında ‘'Tapu sicili herkese açıktır.'' cümlesi yer almaktadır. Eşya hukukundaki ayni hakların aleni olması...
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında WhatsApp Gizlilik Maddeleri İçeren Sözleşmenin İncelenmesi
Bilindiği üzere WhatsApp, güncelleme maddelerinin 8 Şubat 2021 itibari ile yürürlüğe gireceğini duyurdu. Özellikle WhatsApp'ın güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bildiriminde ‘'Diğer Facebook şirketlerinden bilgi...