Av. Betül ZENGİN
Av. Betül ZENGİN
Yazarın Makaleleri
İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ALACAKLININ TAKİPTE DAYANMADIĞI BELGELERE DAYANAMAYACAĞI SORUNU ÜZERİNE
Bilindiği üzere genel icra hukuku iki bölüme ayrılmakta olup; alacaklının elinde ilam olması karşısında ilamlı takip yolu ile borçlu karşısında elinde herhangi bir belge bulunmayan alacaklı ilamsız icraya başvurabilmektedir. İlamsız icra...
TÜRK MARKA PATENT SİSTEMİ İLE TİCARET SİCİL SİSTEMİ ARASINDA UYUMLAŞTIRMA ÖNERİLERİ
Ticaret sicili, gerçek ve tüzel kişi tacirlere ilişkin üçüncü tarafların bilmelerinde yarar ve zorunluluk bulunan, tacir ile ticari işletmeye ilişkin bilgi ve kayıtları kapsayan, Türk Ticaret Kanunu madde 24 uyarınca tutulması zorunlu bulunan...
AVUKATLARIN TAPU KAYITLARI İNCELEMESİNDE YAŞADIĞI SORUNLAR ÜZERİNE İLGİLİ MEVZUATLARIN İNCELENMESİ
Türk Medeni Kanunu'nun ‘'Tapu Sicilinin Açıklığı'' başlıklı 1020. maddesi'nin 1. Fıkrasında ‘'Tapu sicili herkese açıktır.'' cümlesi yer almaktadır. Eşya hukukundaki ayni hakların aleni olması...
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kapsamında WhatsApp Gizlilik Maddeleri İçeren Sözleşmenin İncelenmesi
Bilindiği üzere WhatsApp, güncelleme maddelerinin 8 Şubat 2021 itibari ile yürürlüğe gireceğini duyurdu. Özellikle WhatsApp'ın güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bildiriminde ‘'Diğer Facebook şirketlerinden bilgi...