banner628
Av. Aybige ÇAKMAK
Av. Aybige ÇAKMAK
Yazarın Makaleleri
KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ
Kadastro Nedir? Kadastroyu genel bir ifadeyle özel taşınmazların bölgesel kaydı olarak düşünebiliriz. Türk Kadastro Kanunu'nda kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki...
TAPUSUZ TAŞINMAZLARDA ZİLYETLİK YOLUYLA KAZANIM
Tapusuz taşınmaz nedir? Bir yerden bir yere götürülmesi mümkün olmayan mallara taşınmaz mal ya da gayrimenkul denilmektedir. Gayrinmenkuller üzerinde bir hakka sahip olabilmek için tapu kütüğüne kaydı gerekmektedir.Taşınmaz malların tapu...
Boşanma Davası Türleri/Çekişmeli Boşanma Davası ve Sebepleri
Boşanma davasının Türk Medeni Kanunu (TMK) kapsamında düzenlenen bir dava olduğundan bir önceki yazımızda kısaca bahsetmiştik. Boşanma davası anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma davası,...
BOŞANMA DAVASI TÜRLERİ - ANLAŞMALI BOŞANMA
Boşanma, Türk Medeni Kanunca düzenlenmiş evlilik birliğini sona erdirme halidir. Kanun, evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir...
ESKİ BİR SUÇ: DİNİ NİKAH SUÇU
Dini nikah suçu, hali hazırda ceza sistemimizde yer almayan fakat geçmişte Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiş bir suç türüdür. Baştan belirtmekte fayda var ki, bugün bu konu hakkında bir yazı yazıyor olmamın şahsi açıdan başlıca...
Türk Ceza Kanunu Kapsamında Hakaret Suçu
Hakaret suçu, cezai sistemimizce düzenlenmiş ve Türk Ceza Kanununda yer alan suç tiplerinden biridir. Bu suç tipi kişinin birey olmasından kaynaklı olup kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Her ceza korunan bir hukuksal yarara yönelik...
YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VE ÇOCUKLARIN CEZAİ EHLİYETİ
Cezai ehliyet kavramı, kişinin işlediği suçtan sorumlu tutulabilmesi için belli şartları taşıyor olmasını ifade etmektedir. Bu şartlar, yaş ve algılama- yönlendirme (irade sahibi olma) yeteneklerini temsil eder. Ceza hukukunun ‘faile kusur...
ÖRNEKLER İLE CMK KAPSAMINDA HUKUKA AYKIRI DELİL KAVRAMI
Dava konusu hakkın var olup olmadığını mahkemeler nezdinde ispatlayacak vasıtalar hukuk sisteminde delil olarak adlandırılmaktadır. Delillerin hukuki niteliği HMK ve CMK kapsamında düzenlenmektedir. Ceza muhakemesi normları dışında elde edilmiş...
GENEL HATLARIYLA YARGILAMANIN YENİLENMESİ (İADE-İ MUHAKEME)
İade-i muhakeme yani yargılamanın yenilenmesi  ilk defa 1973 de Yargıtay Kanunu ile kabul edilmiş ve hukukumuzda yer bulmuştur. Yargılamanın yenilenmesi genel itibariyle olağanüstü kanun yolu olarak sınıflandırılmış bir kavramdır. Kesin...
ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARININ KANUNİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sosyal medya kullanımı son yıllarda dünya çapında birçok insanın hayatında önemli bir yer tutmaya başladı.  Sosyal medyanın sadece paylaşımda bulunmaya değil maddi kazanç sağlamaya yaradığını ve bir meslek haline geldiğini dahi...
GENEL HATLARIYLA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Türk hukuk sisteminde ilk kez Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK m. 23) ile  03.07.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bir kurumdur. Çocuk Koruma Kanunu bu kurumu suça sürüklenen çocuklar için kabul etmiştir....