banner698
Av. Ünal GÖKTÜRK
Av. Ünal GÖKTÜRK
Yazarın Makaleleri
KİRA BEDELİ VE UYARLAMA DAVASI
I. GENEL OLARAK Bilindiği üzere, kira sözleşmeleri her iki tarafa borç yükleyen özel hukuk sözleşmelerinden biridir. Bu sözleşmenin kurulmasıyla beraber her iki tarafın hem borçları hem alacakları doğmaktadır. Bazı dönemlerde bu borçlar,...
KİRA SÖZLEŞMESİNDE YAN GİDER, YAN GİDERİN UNSURLARI VE YAN GİDERDE TEMERRÜT VE SONUÇLARI
Yan giderler kira sözleşmesinde asli edim yükümlülüğü olarak nitelendirilmezler, asli edim yükümlülüğü ile var olan fakat onlardan ayrı dava ve takip edilebilen edimlerdir. (Yüce , 2020, s. 13) Yazımızın konusu yan gider TBK m. 303 düzenlenmiştir....
HUKUK MUHAKEMESİNDE İKİNCİ TANIK LİSTESİNİN VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ HUSUSU
Tanık, mahkemelerde sıklıkla kullandığımız bir delil türü olup HMK da takdiri delil olarak sayılmış ve m.240-265 arasında düzenlenmiştir. Tanıklığın takdiri delil olmasından ötürü Hakim anlatılanlarla kesin olarak bağlı değildir....
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA BEKLETİCİ SORUN
Bekletici sorun, davanın görüldüğü vakitlerde ortaya çıkan değerlendirilmediği vakit asıl davanın çözümü de engelleyen sorun veya sorunlardır.[1] Çalışmamızda bu kurumun düzenlendiği yer, faydaları, sakıncaları, hangi durumlarda...
BİTCOİN ÖZELİNDE KRİPTO PARALARIN MEDENİ KANUN KAPSAMINDA EŞYA OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Konu başlığımızdaki değerlendirmeyi yapabilmek için yani Kripto paralar bir eşya mıdır? Sorusunu cevaplamadan önce, Medeni Kanun kapsamında 'Eşya”nın tanımını yapmak gerekir. Fakat ne Medeni Kanunu'nda ne de başka bir Kanun'umuzda...
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA YER ALAN YARGILAMA USULLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu yerini, 12.01.2011 tarihinde TBMM'de kabul edilen 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na bırakmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu birçok...