Av. Seher METİN OZAN
Av. Seher METİN OZAN
Yazarın Makaleleri
"TESLİM ALINMAMIŞ KARGONUZ VAR" İLETİLERİNE DAİR TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME
Değişen ve değiştikçe dijitalleşen yaşam içerisinde, gündelik alışkanlıklarımızda da büyük değişimler görülmektedir. En yoğun karşılaştığımız durum ise; satış sözleşmeleri, alışverişlerdir. Son yıllarda dijitalleşmenin...
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23.09.2022 tarihli Resmî Gazete ‘de yayınlanmıştır. Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik bulunmakla birlikte yeni hükümler de getirilmiştir....
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINDA KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ SIRASINDA GERÇEKLEŞEN HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ
Son dönemlerde hem ulusal hem de uluslararası alanda kişisel verilerin korunması hukukuna ilişkin düzenlemeler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ise kişisel verinin korunması hukukunu önemli bir alan haline getirmiştir. Özellikle...
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KABAHATLER
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibari ile mevzuatımızda kişisel verilere ilişkin kısım kısım, farklı düzenlemeler içinde yer alan hükümler, toparlayıcı...
YARGITAY VE DANIŞTAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ACELE KAMULAŞTIRMA VE UYGULAMASI
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 No'lu Ek Protokolün 1. Maddesinde mülkiyet hakkı düzenlenerek koruma altına alınmıştır. Yine Anayasa'mızın 35. Maddesi mülkiyet hakkını güvence altına almaktadır. İlgili madde; " XII. Mülkiyet...
ARAÇ KİLOMETRE BİLGİSİNİN DÜŞÜRÜLMESİ - KİLOMETRESİ DÜŞÜRÜLEN ARACI SATIN ALANIN HAKLARI
İkinci el araç alım satımı birçok paradigmaya bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Alım satım piyasasına, birbirinden farklı hususlar farklı oranda etki etmektedir. Bunların başlıcaları aracın hasar kaydı olup olmaması, değişen...
BORÇ OLMAYAN BİR ÖDEMENİN YAPILMIŞ OLMASI VE İSTİRDAT DAVASI
İcra ve İflas hukukunda alacağın elde edilmesi için atılan, ilk ve en önemli adım borçluya ödeme emri göndermek ve takibin kesinleşmesini sağlamaktır. İcra takibinin kesinleşmesi ile dosya borçlusu malvarlığına ilişkin haciz işlemleri...