banner664
Av. Hüseyin VAROL
Av. Hüseyin VAROL
Yazarın Makaleleri
İmparatorluktan Erken Cumhuriyete Türkiye'de Modern Hukukun Benimsenmesine/Benimsenememesine Dair Düşünceler
I. GİRİŞ: Modernite bir sosyal olgu olarak dünya tarihini ikiye ayırmıştır. Nitekim bilimden felsefeye teorik alandaki faaliyetler, sosyo-ekonomik yapıdaki değişimler ve teknikte yaşanan gelişmeler Batı olarak nitelendirilen coğrafyada...
Fiziksel Erişilebilirliğin Haklar Açısından Değerlendirilmesine Dair Bir Deneme
I. Giriş: Engellilik; tıp, mimari, ekonomi, sosyoloji, hukuk gibi birçok disiplin tarafından incelenmektedir. Engelliliğe dair çalışmaların bize göre odaklanması gereken iki nokta vardır. Bunlar erişilebilirlik ve ayrımcılıktır.  Bu...
Türk Yargısının Kadim Meselesi: Bağımsızlık ve Tarafsızlık Üzerine Bir Rapor
I. Giriş: Bu yazıda İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü (İSTANPOL) tarafından Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Demirhan Burak Çelik danışmanlığında hazırlanan Ocak 2021 tarihli 'Türkiye'de...
Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları veya Yorumun Sınırları "Yargıtay'ın Son E-Tebligat Kararı"
I. Giriş: Hukuk metinleri hazırlanırken kazuistik ve soyut olmak üzere iki yöntem izlenmektedir. Bugün daha çok kabul edilen yöntem ise soyut yöntemdir. Bu da soyut ve genel nitelikte olan hukuk metinlerinin somut olaya ne şekilde uygulanacağı...