banner590
Av. Nagihan Merve AKASLAN
Av. Nagihan Merve AKASLAN
Yazarın Makaleleri
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Kişisel verilerin önemi bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile artık daha ön plandadır. Özel nitelikli veri olarak nitelendirilen sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi diğer verilere göre ilgili kişi bakımından daha...
KVKK KAPSAMINDA E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Günümüz ticari alışkanlıkları ve son dönemlere içinde bulunulan küresel salgın nedeniyle hem dünyada hem ülkemizde online ticaret alışkanlıkları artmış bulunmakta. Özellikle alışveriş için elde edinilen ya da kampanyalarda toplanılan...
SOSYAL MEDYADA KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ HALLERİ VE HUKUKİ YAPTIRIMLARI NELERDİR?
Bu yazımızda, sosyal medyada gerçekleşen veri ihlallerini, KVKK'ya aykırı paylaşımları, dünyadaki büyük veri ihlallerini, sosyal medya kuruluşlarının kişisel verilerden sorumluluklarını ve ihlal halinde başvurulabilecek hukuki yolları...
VERBİS’E KAYIT SÜRESİNİN ERTELENMESİ, KVKK’DAKİ DİĞER SORUMLULUKLARI ORTADAN KALDIRMAMAKTADIR
2016 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile ilgili bugüne kadar toplam 50 Milyon TL'nin üzerinde idari para cezası kesildiği bilinmektedir. Kanun kapsamında sorumlu olan gerçek ve tüzel kişilerin çoğunluğu,...
KVKK ÇERÇEVESİNDE 'SIR NİTELİĞİNDEKİ BİLGİLERİN PAYLAŞILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK'
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik'i 4 Haziran 2021'de yayımlandı. Bankacılık Kanunu'nun 73. maddesi ile mevzuata kazandırılan müşteri sırrı...
BANKACILIK KANUNU'NDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Türkiye gibi finansal piyasaları banka temelli olan ülkelerde bankalar sistemik öneme sahip finansal kuruluşların başında gelmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ise elbette ki sunduğu hizmetler ile toplumun neredeyse hemen hemen hepsine...
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Bu yazımızda, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun içeriği hakkında ve kabul sürecindeki tartışmalara girmeden; kanunun amacını, kimler hakkında ve nasıl güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacağını,...
KVKK AÇISINDAN ZAMAN DAMGASININ ÖNEMİ
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesinde veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve bu yükümlülük çerçevesinde nelerin yer alacağı ortaya koyulmuştur. Buna göre kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri...
YENİ BİR İHTİSAS MAHKEMESİ OLARAK BİLİŞİM MAHKEMESİ
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 'İnsan Hakları Eylem Planı”, geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna duyurulmuş ve Eylem Planı'nda yeni ihtisas mahkemeleri belirleneceği ifade edilmiştir. Bu yazımızda Bilişim...