banner613
Av. Bekir Alperen DERECİ
Av. Bekir Alperen DERECİ
Yazarın Makaleleri
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA BİLGİ GÜVENLİK ŞİRKETLERİNİN UYGULAMALARI
ÖZET Hukuk, her devir ve koşul için güncelliğini koruyan bir bilim dalıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte hukukun da gelişmesi ve değişmesi kaçınılmazdır. Bu minvalde teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni hukuki düzenlemeler yapılmakta...
BUZ DAĞININ GÖRÜLMEK İSTENMEYEN KISMI: AVUKAT STAJYERLERİ
Bu çalışmada birçok hukukçunun geçtiği bir evre olan avukat stajyerliği hakkında birtakım hukuki yorumlarda bulunulacaktır. Ardından güncelliği tartışılan Avukatlık Kanunu, avukatların hukuktaki yeri ve arzuhalcilerden de bahsedilecek işbu...
ÖZGÜRLÜK VE TÜRKİYE
Özgürlük. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. [1] Bireyin, diğer bireylerin haklarının başladığı yere kadar istediği şekilde davranabilmesi....
TÜRK HUKUKU VE KRİPTO PARA
Bu çalışmada öncelikle kripto kavramı, kripto paraların ne olduğu ve işbu kavramların Türk Hukuku yönünden etkileri ele alınacaktır. Öncelikle kripto para ve sanal ticaret kavramlarına yabancı olunması ve bu kavramların hayatımıza yeni...
ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA COVID-19 AŞILAMASI
Bu çalışma aşı karşıtlığı yahut aşı yapılmasının zorunlu olması gerektiğine ilişkin bir yorum ya da öneri içermemektedir. Yalnızca Covid-19 aşılaması ile ilgili birtakım hukuki ihtimaller irdelenecek olup ayrıca başta Anayasamız...