banner644
Av. Zeynep İrem DURMAZ
Av. Zeynep İrem DURMAZ
Yazarın Makaleleri
RESMİ ŞEKLE UYULMAKSIZIN YAPILAN SATIŞ "HARİCİ SATIŞ"
TMK.m.705 gereği taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescille olur. Bu resmi şekle uyulmaksızın yapılan satışa uygulamada haricen satış denilmektedir ve hakim görüşe göre kesin hükümsüzlük ile geçersizdir. Yani resmi şekle uyulmaksızın...
TRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI
Maddi hasarlı trafik kazası sonrasında zarar, karşı tarafın sigortasından temin edilerek araç tamir ettirilir. Her ne kadar araç tamir edilse de, trafik kazası sebebiyle aracın ikinci el piyasasındaki rayiç bedeli düşer. Aracın kazadan önce...
COVİD-19 SALGIN HASTALIĞI HALİNDE SÖZLÜ VASİYETNAME YAPILMASI
Türk Medeni Kanunu'na göre vasiyetnameyi üç şekilde hazırlayabiliriz. Bunlar resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. Durum böyle olmasına rağmen aslında el yazılı vasiyetname veya resmi vasiyetname yapma imkanına...
YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA KORUMA TEDBİRLERİNİN UYGULANMASI İLE ZORUNLU MÜDAFİLİK
Savunma, kendisine suç isnat edilen kişinin bu isnada hukuk kuralları çerçevesinde karşı koyması ve cezalandırılmamayı talep etmesidir. Suç isnat edilen kişi kendisini bizzat savunabileceği gibi, bir müdafi tarafından da savunulabilir. ...
GEÇERLİ BİR EVLİLİK BİRLİĞİ OLMASA BİLE AİLE ORTAMININ KURULMUŞ SAYILMASI
Doktrinde ve Yargıtay'ın yerleşmiş uygulamalarında, Medeni Kanun uyarınca geçerli bir evlilik bağı olmasa dahi, karı koca diye birleşen ve bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren kişilerin aile birliğini sağladıkları kabul...
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Işığında Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları
BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme, mahiyeti itibariyle en çok taraf devlete sahip uluslararası sözleşmedir ve ülkemizde 27 Ocak 1995 tarihinde sözleşme uygulanmaya başlamıştır....