banner644
Av. Beyza Begüm ÖZBALCI
Av. Beyza Begüm ÖZBALCI
Yazarın Makaleleri
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU MAYIS AYI KARAR ÖZETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU
1. E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren veri sorumlusu şirket tarafından internet sitesinde/mobil uygulamalarında kullanılan çerezler aracılığıyla hukuka aykırı olarak kişisel veri işlenmesi hakkında 10/03/2022 tarih ve 2022/229 sayılı...
Açık Veri Direktifi (Open Data Directive) Hakkında Bilgi Notu
Kamu sektörü bilgilerinin yeniden kullanımına ilişkin hazırlanan Açık Veri Direktifi, 20 Haziran 2019'da kabul edilmiştir. Üye Devletlerin, iç hukuklarına aktarmaları için son tarih 17 Temmuz 2021'de sona ermiş olsa da, aşağıda...
Anayasa Mahkemesi'nin Whatsapp Yazışmaları Nedeniyle İş Sözleşmesi Feshedilen Çalışan Kararına İlişkin Bilgi Notu
Konunun Özeti: Anayasa Mahkemesi, 11 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 28.12.2021 tarih ve 2018/34548 başvuru numaralı kararı[1] ile çalışanın WhatsApp mesajlarının okunmasını ve bu yazışmalara istinaden iş akdinin feshedilmesini...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 23/12/2021 Tarihli ve 2021/1304 Sayılı İlke Kararına İlişkin Bilgi Notu
Konunun Özeti: Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları kapsamında gelen ihbarlar sonucu Kurum inceleme başlatmıştır. Araç kiralama sektöründeki kara liste uygulamaları ile yazılımlara araç kiralama firmalarının kendi müşterilerinin...
CNIL (FRANSIZ VERİ KORUMA OTORİTESİ) ÇEREZLER HAKKINDA GOOGLE ve FACEBOOK KARARI
1. GOOGLE a. ŞİKAYET - ÇEVRİMİÇİ ARAŞTIRMA Haziran 2021'de CNIL, google.fr ve youtube.com web sitelerinde çerezlerin reddedilme şekli hakkında birçok şikayet almış ve çevrimiçi araştırmaya başlamıştır. Araştırma sonucu, internet...
KVK KURUMU'NUN ÇEREZ UYGULAMALARI HAKKINDA YAYINLADIĞI REHBER
KVK Kurumu 11 Ocak 2022 tarihinde resmi internet sitesinde çerezler yoluyla kişisel veri işleyen veri sorumlularına yönelik tavsiye niteliğinde ve yol gösterici mahiyette Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber Taslağı yayınlamıştır.[1] Bu kapsamda,...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Aralık Ayı Kararlarına İlişkin Bilgi Notu
1. İlgili kişinin cep telefonu numarasının kampanya adı altında bir dijital platform bayisi tarafından edinilmesi, işlenmesi ve rızası olmaksızın arama yapılması hakkında 04/06/2021 tarih ve 2021/548 sayılı Karar Özeti Konunun Özeti: Şikayetçi...
Mağazacılık Faaliyeti Yürüten Bir Veri Sorumlusunun Veri İhlal Bildirimi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Yayınladığı 07/10/2021 Tarih Ve 2021/1021 Sayılı Karar Hakkında Bilgi Notu
Konu Özeti: Veri Sorumlusu, 4792 müşterisine ait kişisel verilerin internet üzerinden bir forum sitesinde satılmaya çalışıldığı, kişisel veri ihlalinin daha önce hizmet alınan ve hali hazırda ilişiğinin bulunmadığı veri işleyen bünyesinde...
Çin Halk Cumhuriyeti Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası (PIPL)
20 Ağustos 2021'de 13. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesinin 30. toplantısında kabul edilen yasa, 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmiştir. Yasa kabul edilmeden önce Çin'de kişisel verilerin korunmasını düzenleyen kapsamlı bir mevzuat...
EN YÜKSEK 10 GDPR CEZASI VE CEZALARIN ÜLKE BAZINDA DETAYLARI
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişisel verilerini korumaya yönelik oluşturulmuş yönetmeliktir. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Şubat Ayı Karar Özetleri
1. İcra Müdürlükleri tarafından ilgili kişilerin yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında 17/09/2020 tarih ve 2020/710 sayılı Karar Özeti: Konu Özeti: İcra dosyasının tarafı olan ilgili kişilerin icra takibi ile ilgisi bulunmayan...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Mart Ayı Karar Özetleri
1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin, talepleri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması hususuna ilişkin 22/04/2020 tarihli ve 2020/307 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Türkiye Ticaret...
HOMOMORFİK ŞİFRELEME
Homomorfik Şifrelemenin Tanımı, Uygulama Alanı, Olumlu Ve Olumsuz Yanları, Örnekleri TANIM Yunancada homo aynı, morfik ise şekil anlamına gelmektedir. Homomorfik şifreleme ('HE”), şifrelenmiş veriler üzerinde, şifresini çözmeden hesaplamalar...
VERİ KORUMA KOMİSYONU’NUN ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA KILAVUZU
DPC'nin Çerezler Ve İzleme Teknolojilerine İlişkin Düzenleyici Rolü Veri Koruma Komisyonu('DPC”), ePrivacy yasasının uygulanmasından sorumlu ulusal otoritedir. AB ePrivacy Direktifi ve destekleyici yasalar('S.I.”) tarafından uygulanan...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Nisan Ayı Karar Özetleri
1. İlgili kişinin veri sorumlusu ile abonelik sözleşmesi kurma amacıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarına erişim talebi hakkında 29/09/2020 tarihli ve 2020/746 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Kuruma intikal ettirilen şikâyette...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Mayıs Ayı Karar Özetleri
1. Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetlerine ilişkin 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na('Kurul”) iletilen çeşitli ihbarlarda belediyelerin internet üzerinden emlak...
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun Sadakat Kart Kararlarına İlişkin Bilgi Notu
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun('Kurul”) sadakat kart uygulamasına ilişkin yayınladığı kararlar 3 adet olup, aşağıdaki tabloda kısaca bahsedilmiştir. KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN BAŞLIĞI KARARIN ÖZETİ 1 25.03.2019 2019/82...
04.06.2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmeliğin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete'de; yürürlük tarihi 01.01.2022 olan 'Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik ('Yönetmelik”)” yayımlanmıştır. Her ne kadar düzenleme banka sırrı ve...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Haziran Ayı Karar Özetleri
1. Yardım masası paneli hizmeti veren bir veri sorumlusunda gerçekleşen veri ihlali hakkında yapılan resen inceleme hakkında 27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Bir e-ticaret sitesindeki partner firmaya, e-ticaret sitesinin...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Temmuz Ayı Karar Özetleri
1. Bir bilişim şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında 12/03/2020 tarih ve 2020/216 sayılı karar özeti Konu özeti: Veri sorumlusu şirketin sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildiği, ihlale konu siber saldırı ile pilot uygulamasına internet...
WHATSAPP, TELEGRAM, SİGNAL VE BİP MESAJLAŞMA UYGULAMALARI
WhatsApp'ın 4 Ocak 2021'de yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayımlanması üzerine; çalışanlarda yaşanan veri güvensizliğini gidermek ve Şirketimiz için en güvenli mesajlaşma uygulamasının bulunması için KVKK kapsamında...