banner613
banner590
Av. Beyza Begüm ÖZBALCI
Av. Beyza Begüm ÖZBALCI
Yazarın Makaleleri
EN YÜKSEK 10 GDPR CEZASI VE CEZALARIN ÜLKE BAZINDA DETAYLARI
Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR - General Data Protection Regulation) Avrupa genelinde AB vatandaşlarının kişisel verilerini korumaya yönelik oluşturulmuş yönetmeliktir. 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Şubat Ayı Karar Özetleri
1. İcra Müdürlükleri tarafından ilgili kişilerin yakınlarına haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkında 17/09/2020 tarih ve 2020/710 sayılı Karar Özeti: Konu Özeti: İcra dosyasının tarafı olan ilgili kişilerin icra takibi ile ilgisi bulunmayan...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Mart Ayı Karar Özetleri
1. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde açık bir şekilde ilan edilmeyen kişisel verilerin, talepleri üzerine kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılması hususuna ilişkin 22/04/2020 tarihli ve 2020/307 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Türkiye Ticaret...
HOMOMORFİK ŞİFRELEME
Homomorfik Şifrelemenin Tanımı, Uygulama Alanı, Olumlu Ve Olumsuz Yanları, Örnekleri TANIM Yunancada homo aynı, morfik ise şekil anlamına gelmektedir. Homomorfik şifreleme ('HE”), şifrelenmiş veriler üzerinde, şifresini çözmeden hesaplamalar...
VERİ KORUMA KOMİSYONU’NUN ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ HAKKINDA KILAVUZU
DPC'nin Çerezler Ve İzleme Teknolojilerine İlişkin Düzenleyici Rolü Veri Koruma Komisyonu('DPC”), ePrivacy yasasının uygulanmasından sorumlu ulusal otoritedir. AB ePrivacy Direktifi ve destekleyici yasalar('S.I.”) tarafından uygulanan...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Nisan Ayı Karar Özetleri
1. İlgili kişinin veri sorumlusu ile abonelik sözleşmesi kurma amacıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kayıtlarına erişim talebi hakkında 29/09/2020 tarihli ve 2020/746 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Kuruma intikal ettirilen şikâyette...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Mayıs Ayı Karar Özetleri
1. Belediyeler tarafından sunulan internet hizmetlerine ilişkin 25/02/2021 tarih ve 2021/140 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na('Kurul”) iletilen çeşitli ihbarlarda belediyelerin internet üzerinden emlak...
Kişisel Verilerin Korunması Kurumu'nun Sadakat Kart Kararlarına İlişkin Bilgi Notu
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun('Kurul”) sadakat kart uygulamasına ilişkin yayınladığı kararlar 3 adet olup, aşağıdaki tabloda kısaca bahsedilmiştir. KARAR TARİHİ KARAR NO KARARIN BAŞLIĞI KARARIN ÖZETİ 1 25.03.2019 2019/82...
04.06.2021 Tarihli ve 31501 Sayılı Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmeliğin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Düzenlemeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
04.06.2021 tarihli ve 31501 sayılı Resmi Gazete'de; yürürlük tarihi 01.01.2022 olan 'Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik ('Yönetmelik”)” yayımlanmıştır. Her ne kadar düzenleme banka sırrı ve...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Haziran Ayı Karar Özetleri
1. Yardım masası paneli hizmeti veren bir veri sorumlusunda gerçekleşen veri ihlali hakkında yapılan resen inceleme hakkında 27/04/2021 tarihli ve 2021/426 sayılı Karar Özeti Konu Özeti: Bir e-ticaret sitesindeki partner firmaya, e-ticaret sitesinin...
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Temmuz Ayı Karar Özetleri
1. Bir bilişim şirketinin veri ihlal bildirimi hakkında 12/03/2020 tarih ve 2020/216 sayılı karar özeti Konu özeti: Veri sorumlusu şirketin sistemlerine siber saldırı gerçekleştirildiği, ihlale konu siber saldırı ile pilot uygulamasına internet...
WHATSAPP, TELEGRAM, SİGNAL VE BİP MESAJLAŞMA UYGULAMALARI
WhatsApp'ın 4 Ocak 2021'de yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayımlanması üzerine; çalışanlarda yaşanan veri güvensizliğini gidermek ve Şirketimiz için en güvenli mesajlaşma uygulamasının bulunması için KVKK kapsamında...