banner647
Av. Kardelen DEMİRAL
Av. Kardelen DEMİRAL
Yazarın Makaleleri
ÇOCUK İSTİSMARININ HUKUKİ BOYUTU VE BELİRTİLERİ
Çocuk Koruma Kanunu'nun üçüncü maddesinin a bendinde çocuk, ‘Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi ifade eder.' şeklinde tanımlanmıştır. Genel olarak konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan...
YABANCI MAHKEME BOŞANMA İLAMLARININ TANINMASI ve TENFİZİ
YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TANINMASI Yargılama yetkisi, dünya üzerinde bulunan bütün devletlerin haiz olduğu egemenliğin simgesidir. Bununla birlikte dünya üzerinde bulunan her devletin kendine ait hukuk kuralları mevcuttur. Devletlerin kendi...
İNTERNET YOLUYLA CİNSEL TACİZ SUÇU
Günümüzde sosyal iletişim araçlarının hayatımıza neredeyse hâkimiyet kurduğu yadsınamaz bir gerçektir. Değişen dünya düzeniyle birlikte teknolojik iletişim araçları neredeyse hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Buna...
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ ve TÜKETİCİ HAKLARI (e-ticaret)
Dijital çağda yaşadığımız bu dönemde neredeyse bütün ihtiyaçlarımızı evden çıkmadan teknolojik aletler sayesinde sanal ortamdan karşılayabilmekteyiz. Bu yazımızda, mesafeli alışveriş yaparken hepimizin çok sık karşısına çıkan...
BOŞANMA DAVALARINDA VELAYET
Evlilik, bir kadın ve bir erkeğin karı koca rollerine bürünerek yaşamlarını birlikte geçirmek üzerine bir araya gelmelerini ifade eder. Bazen bu ilişkilerde çalkantılar meydana gelip ortak hayat artık çekilmez bir hal alabilmektedir. İşte...