banner648
Stj. Av. Tülay AYTAÇ
Stj. Av. Tülay AYTAÇ
Yazarın Makaleleri
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞU
Anonim şirketin zorunlu organlarından olan genel kurul, tüm payların temsil edildiği ve tüm pay sahiplerinin yer aldığı TTK ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilere sahip olan organdır. Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin hak ve...
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTISI
MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın...
YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ
MADDE 364- (1) Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler....
BELİRLİ SÜRELİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ ORANI
Günümüzde hızla artan kredi sözleşmelerinde tüketicilerin en çok dikkat ettiği unsur faiz olmuştur. Tüketiciler bu faiz oranlarına dikkat ederken çoğu zaman oranlardaki sayısal verilerin düşüklüğünü göz önüne almaktadır. Ancak dikkat...
ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ NAKDİ SERMAYE BORCU
TTK MADDE 128- (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. TTK MADDE 344- (1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az...
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki Değişiklikler
8 Mart 2022 tarihinde, TBMM Başkanlığı'na sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair kanun teklifi genel kurulca kabul edilmiştir. Yapılan kanun değişikliği ile birlikte Taksitle...
YENİ T.T.K. HÜKÜMLERİNCE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU
MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. (2) Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte,...