Av. Gizem Gül UZUN
Av. Gizem Gül UZUN
Yazarın Makaleleri
SOSYAL MEDYADA KADINLARA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET
Türkiye'de interneti ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan kadınlar ditijal şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların en fazla maruz kaldıkları dijital şiddet vakalarının tanınmayan kişiler tarafından gönderilen istenmeyen mesajlar, yakın...
SOSYAL MEDYANIN EVLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Gelişen teknoloji ile sosyal medya hayatımızın merkezine yerleşmiştir. Ancak sosyal medyanın hayatımızın merkezine bu denli girmesi aile içi çatışmalara neden olmuştur. Sosyal medyanın boşanma davaları üzerindeki etkisi yadsınamaz bir...
ÇAPRAZ SORGU
Olayın gerçekleştiği saatte neredeydiniz? Olay yerine yakın mıydınız? Olay yerinde kimler vardı? Mağdura çarpıp kaçan aracın plakası neydi? Faili hatırlıyor musunuz, nasıl biriydi? Evet. Ecel terleri döktüren adeta dudakları kurutan çapraz...
AKIL HASTALARI EVLENEBİLİR Mİ?
Kişilerin yaptıkları hukuki işlemlerin geçerli sayılabilmesinin koşulu nedir? Kişilerin yapmış oldukları hukuki işlemleri ayırt edebilmelerinin koşulu doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yetileridir. Kişilerin herhangi bir iş ya eylemlerini...
NİŞAN HÜKÜMLERİ VE NİŞANIN BOZULMASI
18 yaşını doldurmayan kişiler nişanlanabilir mi? Türk Medeni Kanununda nişanlanma yaşı düzenlenmemiştir. Burada genel kurallar işleyecektir. Ayırt etme gücü olan kişiler nişanlanabilir ancak bu kişiler 18 yaşını doldurmamış ise nişanlanmaları...
İŞKENCE VE EZİYET SUÇU
İşkence, bir kamu görevlisi tarafından, bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama ve irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak hareketlerin yapılmasıdır. Doğrudan...
DOLANDIRICILIK SUÇUNUN DİĞER SUÇLARDAN FARKI
Bu yazımda dolandırıcılık suçu ile diğer suçların farkına değinmek istiyorum. Hırsızlık suçu ile dolandırıcılık suçunun farkları Dolandırıcılık suçunda, mağdur malın alınmasına rıza göstermektedir, ancak bu rıza hileyle alınmış,...
BORÇLAR HUKUKU
Borçlar Hukuku, kişiler arasındaki borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar hukuku bir nevi eşitler arasındaki hukuki ilişkileri düzenler. Borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Alacaklı taraf,...
ECRİMİSİL DAVASI
Ecrimisil davasının diğer adı haksız işgal tazminatı davasıdır. Taşınmazını dilediği gibi kullanamayan kişilerin taşınmazı işgal eden kişi ya da kişilere karşı açmış olduğu tazminat davası türüdür. Bir maldan kullanma ve yararlanma...
Ortaklığın Giderilmesi Davası
Taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına ortaklığın giderilmesi davası denir. Bu dava, paylı...
SİGORTA HUKUKU
Sigorta nedir? Sigorta, kişilerin çeşitli olaylar sonucunda karşılaşabilecekleri zararlara karşı korunması düşüncesine dayanır. Gerçekten günlük hayatta bireyler, birtakım tehlikelerle karşı karşıyadır. Kişilerin evi ya da işyeri yanabilir,...
İDARE HUKUKU
İdare hukuku, idarenin işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler. İdarenin bu sınırların dışına çıkması ya da yasaların öngörmediği bir şekilde davranması halinde kişilere karşı olan sorumluluk ve yaptırımları düzenler. İdare...
MARKA-PATENT HUKUKU
Fikri Mülkiyet Hukuku sınai haklar ve fikri haklar başlığı altında iki alt gruba ayrılmaktadır. Sınai Haklar başlığı altında toplanan bu haklar marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretlerdir. Ofisimiz de bu alanda yetkin...
CEZA HUKUKU
1-Ceza hukuku nedir? Ceza hukuku, suçları ve bunlara uygulanacak cezaları konu alan hukuk dalıdır. Haksızlık teşkil eden insan davranışlarını ele alır. Hangilerinin kabahat hangilerinin suç olduğunu belirler. Hem kabahatlerin hem de suçların...
TRAFİK KAZASI DAVALARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019 yılında ülkemizde 1.168.144 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar neticesinde 5473 kişi hayatını kaybetmiş, 283.234 kişi de yaralanmıştır. Bu kazalar bazen idarenin tedbirsizliğinden...
İŞ HUKUKU
İŞ HUKUKU NEDİR? İş hukuku, ücret karşılığında çalışan işçi ve personellerin çalışma kurallarını belirleyen hukuk dalıdır. İşçi ve işveren ilişkilerini düzenler. İşçi ve işverenin birbirlerine karşı olan hak ve görevlerini...
AVUKATLIK MESLEĞİ VE AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
NASIL AVUKAT OLUNUR? Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kişiler yasal stajını tamamlayıp ruhsat aldıktan sonra avukat olurlar. AVUKAT NE İŞ YAPAR? Hak, hukuk ve yasa ile alakalı meselelerde isteyen kişilere yol gösterir. Yargı organları...
KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU
Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, salt huzur ve rahatını bozmak amacıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı  amaçla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulmasıdır. Bu suçun hukuksal konusunu...
İFTİRA SUÇU
İftira nedir? İftira, yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir...
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU
Reşit olmayan kişi denilince aklımıza 18 yaşına doldurmamış kişi gelmelidir. Reşit olmamanın diğer adı ergin olmamaktır. Reşit olmayanla cinsel ilişki; cebir, tehdit veya hile olmaksızın, 15 yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide...
SİLAH KAVRAMI
Silah kavramının tam olarak ne olduğu Ceza Hukuku açısından oldukça önem arz etmektedir. Kişilerin aklına silah denildiği zaman sadece tabanca, tüfek vb şeyler gelebilir. Ancak Ceza Hukukunda silah kavramı daha geniş yorumlanmaktadır. Burada...
VELAYET DAVASI - VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE KALDIRILMASI
Velayet hakkı nedir? Reşit olmayan çocuk üzerinde anne ve babanın hakkına velayet hakkı denir. Velayet hakkı, reşit olmayanlar için söz konusudur. Velayet hakkı yalnızca ana ya da babaya aittir. Ana ya da baba dışındaki kimselerin velayet...
GABİN NEDİR?
Borçlar Kanununda SÖZLEŞME SERBESTİSİ ilkesi benimsenmiştir. Taraflar dilediği şekilde sözleşme koşullarını belirleyebilirler. Gabin kavramı da tam olarak bu sebepten ötürü meydana gelmiştir. Sözleşme serbestisi ilkesinden dolayı bir...
EVLENMENİN YOKLUĞU (HÜKÜMSÜZLÜĞÜ)
Taraflar arasında imzalanan evlilik akdinin kurucu unsurları bulunmaktadır. Kurucu unsurlar bulunmaz ise evlenmenin yokluğu söz konusu olur. Evliliğin kurucu unsurlarının bulunmaması halinde evlenmenin yokluğundan bahsedilir. Dikkat edilmesi gereken...
BOŞANMA DAVASI SONRASI BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ)
İddet müddeti kadınlar için söz konusu olur. Boşanma davası gerçekleştikten sonra kadının başka birisiyle evlenmek için beklemesi gereken bir süre bulunmaktadır. Kadının iddet müddetinin bulunmasının sebebi hamileliğin bulunması ihtimalidir....
INSTAGRAMDAN ALDIĞIM ÜRÜN KÖTÜ ÇIKTI. NE YAPABİLİRİM?
Globalleşen dünyada teknolojik gelişmeler yaşandıkça insanlar internet sitelerinden alışveriş yapabilmeye başladılar… Bu durumun iyi yanları olurken kötü yanları da olabilmektedir. Sosyal medya ise hayatımızın her alanında yer almaya...
ZİYNET EŞYASI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ
1-Hangi eşyalar ziynet eşyası sayılır? Bir eşyanın ziynet eşyası sayılabilmesi için altın, gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış olması gerekir. Ayrıca bahsi geçen eşyaların süs eşyası olarak kullanılıyor olması gerekmektedir....
İNTİKAM PORNOSU
1- İntikam pornosu nedir? İntikam pornosu, kişinin partnerinin müstehcen görüntülerini intikam almak amacıyla ifşa etmesi anlamına gelmektedir. Kişi bu çirkin hareketi kıskançlık gereği de yapıyor olabilir misilleme gereği de yapıyor olabilir....
KİRA SÖZLEŞMESİ ANAHTAR TESLİMİ
1-Kiralanın tahliyesinden ne anlamalıyız? Taşınmazı fiili anlamda boşaltmak tahliye için yeterli değildir. Taşınmazı fiilen boşaltan kiracı, taşınmazın anahtarını da kiraya verene teslim ederse tahliye tam anlamıyla gerçekleşmiş olur....
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU
1-Konut dokunulmazlığının ihlali nedir? Bir kimsenin konutuna malikinin rızasına aykırı olarak girmek bu suçu oluşturur. Ancak yalnızca malikin rızasına aykırı olarak girmek değil RIZA İLE GİRMİŞ OLSA BİLE MALİKİNİN İSTEĞİNE RAĞMEN...
ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDEL
1- Eser sözleşmesinde iş sahibinin en temel borcu nedir? Eser sözleşmesinde iş sahibinin en temel borcu bedel ödeme borcudur. Zira eser sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir. Müteahhit iş sahibinin taahhüt ettiği ücret karşılığında yapmaktadır....
KNOW-HOW SÖZLEŞMESİ
Günümüzde teknolojinin ilerlemiş olması farklı sözleşme tiplerinin de karşımıza çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu sözleşmelere örnek verecek olursak; franchise, lisans, sınai hakların devri gibi sözleşmeler bu sözleşmelerden yalnızca...
DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI
1-Bu makalenin amacı nedir? Bazen insanlar tedavi için gittikleri doktorların yanlış uygulamaları sonucu birtakım zararlara uğrayabiliyorlar. Mesela hastaya yanlış ilaç verilebiliyor ya da hastaya uygulanması gereken tedavi dışında başka bir...