banner649
Av. Gizem Gül UZUN
Av. Gizem Gül UZUN
Yazarın Makaleleri
EVLENMENİN YOKLUĞU (HÜKÜMSÜZLÜĞÜ)
Taraflar arasında imzalanan evlilik akdinin kurucu unsurları bulunmaktadır. Kurucu unsurlar bulunmaz ise evlenmenin yokluğu söz konusu olur. Evliliğin kurucu unsurlarının bulunmaması halinde evlenmenin yokluğundan bahsedilir. Dikkat edilmesi gereken...
BOŞANMA DAVASI SONRASI BEKLEME SÜRESİ (İDDET MÜDDETİ)
İddet müddeti kadınlar için söz konusu olur. Boşanma davası gerçekleştikten sonra kadının başka birisiyle evlenmek için beklemesi gereken bir süre bulunmaktadır. Kadının iddet müddetinin bulunmasının sebebi hamileliğin bulunması ihtimalidir....
INSTAGRAMDAN ALDIĞIM ÜRÜN KÖTÜ ÇIKTI. NE YAPABİLİRİM?
Globalleşen dünyada teknolojik gelişmeler yaşandıkça insanlar internet sitelerinden alışveriş yapabilmeye başladılar… Bu durumun iyi yanları olurken kötü yanları da olabilmektedir. Sosyal medya ise hayatımızın her alanında yer almaya...
ZİYNET EŞYASI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ
1-Hangi eşyalar ziynet eşyası sayılır? Bir eşyanın ziynet eşyası sayılabilmesi için altın, gümüş gibi değerli madenlerden yapılmış olması gerekir. Ayrıca bahsi geçen eşyaların süs eşyası olarak kullanılıyor olması gerekmektedir....
İNTİKAM PORNOSU
1- İntikam pornosu nedir? İntikam pornosu, kişinin partnerinin müstehcen görüntülerini intikam almak amacıyla ifşa etmesi anlamına gelmektedir. Kişi bu çirkin hareketi kıskançlık gereği de yapıyor olabilir misilleme gereği de yapıyor olabilir....
KİRA SÖZLEŞMESİ ANAHTAR TESLİMİ
1-Kiralanın tahliyesinden ne anlamalıyız? Taşınmazı fiili anlamda boşaltmak tahliye için yeterli değildir. Taşınmazı fiilen boşaltan kiracı, taşınmazın anahtarını da kiraya verene teslim ederse tahliye tam anlamıyla gerçekleşmiş olur....
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU
1-Konut dokunulmazlığının ihlali nedir? Bir kimsenin konutuna malikinin rızasına aykırı olarak girmek bu suçu oluşturur. Ancak yalnızca malikin rızasına aykırı olarak girmek değil RIZA İLE GİRMİŞ OLSA BİLE MALİKİNİN İSTEĞİNE RAĞMEN...
ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDEL
1- Eser sözleşmesinde iş sahibinin en temel borcu nedir? Eser sözleşmesinde iş sahibinin en temel borcu bedel ödeme borcudur. Zira eser sözleşmesi ivazlı bir sözleşmedir. Müteahhit iş sahibinin taahhüt ettiği ücret karşılığında yapmaktadır....
KNOW-HOW SÖZLEŞMESİ
Günümüzde teknolojinin ilerlemiş olması farklı sözleşme tiplerinin de karşımıza çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu sözleşmelere örnek verecek olursak; franchise, lisans, sınai hakların devri gibi sözleşmeler bu sözleşmelerden yalnızca...
DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI
1-Bu makalenin amacı nedir? Bazen insanlar tedavi için gittikleri doktorların yanlış uygulamaları sonucu birtakım zararlara uğrayabiliyorlar. Mesela hastaya yanlış ilaç verilebiliyor ya da hastaya uygulanması gereken tedavi dışında başka bir...