banner644
Av. Helin ÇEPİÇ
Av. Helin ÇEPİÇ
Yazarın Makaleleri
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM
1. Genel Olarak Denetlemenin en önemli ögelerinden olan bağımsızlık, denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçinin ortaklıktan bağımsız ve yansız olmasıdır[1]. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetim faaliyetini...
TEDBİR NAFAKASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
1. Tedbir Nafakasının Başlangıcı Tedbir nafakasına hükmedilmesinin ön koşulu, evlilik birliğinin mevcut olmasıdır. Bu kapsamda evlilik birliği olmadan ortak yaşamın varlığı halinde nafaka yükümlülüğü doğmaz[1]. Fakat kanımızca 6284...
HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN DENETİMİ
Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetimine tabi olmakla, ayrıca şirket türü olarak anonim ortaklık olmalarından ötürü bağımsız denetime tabi tutulmaktadırlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında,...
TTK KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN SORUMLULUK SİGORTASI
A. Sorumluluk Sigortası Sorumluluk sigortası, sigortalının üçüncü kişilere karşı yükümlülüklerini ihlal etmesi sonucu herhangi bir zarara sebebiyet vermesi halinde, malvarlığında meydana gelebilecek azalma rizikosunu teminat altına alan...
TTK MADDE 1527 KAPSAMINDA ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL
Anonim ortaklıklar bünyesinde mevcut zorunlu organlardan olan genel kurul, ortaklık yönetimine ilişkin kararların alındığı, pay sahiplerinin pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabildiği ve kanun kapsamında (TTK m. 408) kendisine tanınan...
İŞSİZLİK SİGORTASI YARDIMLARI
1. İşsizlik Ödeneği 4477 sayılı kanunun madde 47/h bendi kapsamında, işsizlik ödeneği, sigortalı işsiz lehine İşsizlik Kanunu kapsamında belirlenen süre boyunca belli bir miktarda yapılan parasal yardım olarak tanımlanmıştır. İşsizlik...
TEDBİR NAFAKASI TÜRLERİ
1. Evlilik Birliği Devam Ederken İstenebilecek Tedbir Nafakaları 1.1. TMK 195 ve 197. Madde Kapsamında Tedbir Nafakası TMK madde 195 evlilik birliğinin korunmasına yönelik alınabilecekler önlemler hususunda olup TMK madde 196 hükmü ise, eşlerin...