Av. Hamit GENÇ
Av. Hamit GENÇ
Yazarın Makaleleri
İLK DERECE MAHKEMELERİNCE VERİLEN 5 YIL VEYA DAHA AZ HAPİS CEZALARINI ARTTIRAN BAM KARARLARININ TEMYİZ EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ ÜZERİNE
Yazımızın esas içeriğine geçmeden evvel kanun yolları ve temyiz edilip, edilemeyecek mahkeme veya hâkim kararları hakkında genel hatlarıyla bilgi vermenin anlaşılabilirlik açısından daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Kanun yolu genel hatlarıyla;...
MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA ETKİN PİŞMANLIK (TCK MADDE 168)
Bu yazımızda malvarlığına karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlığı ve etkin pişmanlık müessesinden faydalanmanın mümkün olduğu bazı suç tiplerini, failin hangi aşamada pişmanlık gösterdiği durumuna bağlı olarak cezada yapılacak...
İCRANIN GERİ BIRAKILMASI (Tehiri İcra) KARARININ DİĞER BORÇLULAR YÖNÜNDEN TAKİBİ DURDURUP DURDURMAYACAĞI ÜZERİNE
Genel Olarak Türk icra hukukunda iki tür takip yolu bulunmaktadır. Bunlar; ilamlı takip ve ilamsız takip yollarıdır. İlamsız takipte yine kendi içerisinde; genel haciz yolu ile takip, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip ve kiralanan...
YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ VE BU İLKENİN SINIRI (BORÇLAR KANUNU MADDE 27/1 HÜKMÜ)
Genel Olarak Türk Hukuk sistematiğinde sözleşme içeriğini tayin etme özgürlüğü ilkesi, kabul görülen ve Türk özel hukukuna hâkim olan ilkelerden biridir. Türk Borçlar Kanunu'nun 12.maddesinde "Sözleşmelerin şekli" başlığı adı...