Av. Fahrettin KAYHAN
Av. Fahrettin KAYHAN
Yazarın Makaleleri
Litikafobizm
Litikafobi, yargılanmaktan, dava edilmekten ve mahkeme salonunda bulunmaktan duyulan irrasyonel korkudur. Litikafobikler sürekli olarak yargılanacağı veya aleyhinde bir dava açılacağı, tutuklanacağı veya cezaevine düşeceğine ilişkin asılsız...
ÇAPRAZ SORGUDA MUHAKEME HİLELERİ
Teorik ceza muhakemesi eserlerinde Türk ceza muhakemesi sisteminin itham sistemi ile tahkik (engizisyon) sisteminin karışımından oluşan karma sistem olduğu ileri sürülür. Ne var ki ceza muhakemesi sistemimiz karma sisteminin çok az özelliklerini...
CEZA DURUŞMASINDA MÜDAFİ VE VEKİL NE ZAMAN ve NASIL SÖZ ALIR?
Ceza muhakemesi hukukunda duruşma, cezai uyumazlığı çözmek amacıyla belirli ilkeler ve normlar çerçevesinde yürütülen yarı ritüelik hukuki bir toplantıdır. Türk ceza muhakemesi hukuku öğretisinde duruşmaya hakim olması gereken ilkelerin...
BİR DURUŞMA TUTANAĞI ŞERHİ
Hukuk edebiyatında 'içtihat eleştirisi” yahut 'içtihat notu” türünde makaleler yaygındır. Bu yazılarda, yüksek mahkemelerin kararları incelenir ve eleştirilir. Oysa yüksek mahkeme kararları bir yargılama sürecinin son noktasıdır...
ANAYASA MAHKEMESİ versus YARGITAY
​​​​Anayasa Mahkemesi, İsmail Avcı Başvurusuyla ilgili olarak verdiği kararla koşulları oluşmadan açılmış olan belirsiz alacak davasında davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesini adil yargılanma hakkı kapsamındaki...
OTODİDAKTİK HUKUK ÖĞRENİMİ VE METODU
Adalet Bakanlığı 13-14 Ocak 2022 tarihlerinde iki günlük 'Hukuk Eğitimi Sempozyumu” düzenledi. Otuz akademisyen bu sempozyumda hukuk eğitimi konusunda bildiri sundular. Adalet Bakanlığı Twitter hesabından hocaların görüşlerini yayınladılar....
YARGI İÇTİHATLARININ BAĞLAYICILIĞI VE ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 14 Eylül 2020 tarihinde verdiği ve Yargıtay internet sitesinde yayınlanan 13 adet kararıyla belirsiz alacak davasının şartları konusunda önceki içtihadından dönmüş ve yeni bir içtihat benimsemiştir. Ancak bu yeni...
Qui a traduit les textes français dans votre rapport d'expertise en turc?[i]
Avukat olarak bu yıl 8 yıl süren bir davayı kaybettim. Üzgünüm. Kuşkusuz ilk kez bir dava kaybetmiyorum. Ne var ki bu defa kaybettiğim dava hakkında bir de kitap yazıldı. Davanın başlangıcı Gezi olaylarının başladığı tarihlere rastlar,...
DÜRÜST BİR SORGU MÜMKÜN MÜDÜR?
Bu yazımızda mevcut yasal düzenlemelerle dürüst bir sorgunun mümkün olup olmadığını, uygulamada sorgunun dürüst olarak yapılıp yapılmadığını ve nihayet adil bir yargılama için sorgu kurumuna ihtiyaç olup olmadığını inceleyeceğiz....
BİLİRKİŞİYE DOĞRUDAN SORU YÖNELTMEK MÜMKÜN MÜ?
Ceza Muhakemesi Kanunun (CMK) m. 201 (1)'e göre cumhuriyet savcısı, müdafi veya vekil sıfatıyla duruşmaya katılan avukat; bilirkişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Hukuk Muhakemeleri Kanunun (HMK) m. 152...
"BEYANLARINIZI TUTANAĞA GEÇİRTİN"
Mesleğe yeni başlayan avukatlara en sık verilen tavsiye 'duruşmada beyanlarınızı tutanağa geçirtin” tavsiyesidir. Bu tavsiyeye Prof Dr. Adem Sözüer'in YouTube kanalındaki 'Ceza Hukuku Panelleri: Duruşma” başlıklı panelinde...
ÖRGÜTLER, HUKUKÇU ÖRGÜTLERİ VE ÇOKLU BARO
Ankara özelinde konuşacak olursak Baro seçimlerinde yarışan grupların arkasında bir veya birkaç derneğin olduğu söylenebilir. Gözlemlediğimiz kadarıyla, Demokratik Sol Grubun arkasında Türk Hukuk Kurumu, Çağdaş Avukatlar Grubunun arkasında...
BAROLAR ÇIPLAK!
Avukat örgütlenmesi denildiğinde ilk akla gelen barolar ve Türkiye Barolar Birliğidir.  Ancak ülkemizde avukat örgütlenmeleri bununla sınırlı değildir. Ülkemizde avukatların kurduğu ve üye olduğu çok sayıda hukuk derneği bulunmaktadır....
İŞLERİN KESRETİNDEN VAKTİN NEDRETİNDEN
İşlerin nedretinden Vaktin Kesretinden (İşlerin Çokluğundan Vaktin Darlığından), Yargıtay 11. Hukuk Dairesi önceki Başkanlarından Işıl ULAŞ'ın kaleme aldığı anı-otobiyografi kitabı[i]. Yazarın hâkimlik stajından emekli olduğu...
ADALETİN GÖZYAŞLARI
Bir süredir hukukçuların yazdığı anı ve otobiyografi kitaplarını derleyip okuyorum. Bu eserler, hukukçu sosyolojisi ve psikolojisine ilişkin çok değerli bilgiler içeriyor.  Son okuduğum anı kitabı 'Bir Savcının Anıları Adaletin...
CEZA MUHAKEMESİNDE HÂKİM KİMDİR, NE İŞ YAPAR?
Doktrinde hâkim; ceza muhakemesinde yargılama faaliyetini yürüten kişi, iddia ve savunma makamlarının görüşlerinin bir sentezini yaparak maddi gerçeğe ulaşıp, maddi gerçeğe hukuk kurallarını uygulayarak hüküm kuran kişi[i], uyuşmazlık...
DURUŞMA SAVCISI KİMDİR, NE İŞ YAPAR?
Türkiye Barolar Birliği, yargı reformunu birer cümlelik maddeler halinde avukatlara anlatmak amacıyla "Yargı Reformu Strateji Belgesi Neler Getiriyor?" başlıklı bir broşür yayınlamış. Broşürün 19. maddesinde "asliye ceza mahkemelerinde duruşma...
CEZA MUHAKEMESİ UYGULAMASINDA "GÖSTERMELİK DURUŞMA" İLKESİ (SÜREÇ İNCELEMESİ)
Hukuk doktrininde, "karar incelemesi," "içtihat eleştirisi," vb. türünden bilimsel yazı geleneği vardır.  Bu yazılar hukuk uygulamasını verilmiş mahkeme kararları üzerinden inceler ve değerlendirir. Bu yazıların konusu yargılama...
MÜDAFİ - SANIK ETKİLEŞİMİNDE YALAN VE HAKİKAT
Müdafisi olmayan sanığı her vesileyle beyanda bulunmaya zorlayan usulden vazgeçilmeli, muhakemenin merkezine sanık değil, müdafi yerleştirilmelidir. Bu durumda sanığın yalan söyleme hakkı olmayacağından müdafinin de mesleki ödevleri arasındaki...
AVUKATLIK ROLÜNDEN KAYNAKLANAN ÇATIŞMALARIN PSİKOLOJİK TAKSONOMİSİ
GİRİŞ Biz hukukçular 'statü” ve 'rol” denildiği zaman, Anayasa, yasa, tüzük vs. hukuk kaynaklarında tanımlanmış insan davranışlarına yönelik düzenlemeleri anlarız. Hukuksal anlamda hukuk, belli yasal statüleri elde etmiş...