banner698

10 Ağustos 2022

Adalet Bakanı Bozdağ: AİHM’nin kararlarına uyduk ve uyguladık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adli yardımlaşma kapsamında terörle mücadelede Avrupa ülkelerinden istenen iade taleplerinin çoğunun reddedildiğini belirterek, “Söz konusu adli yardımlaşmada teröristler ya da terör suçlarıyla ilgili iade talepleri olduğu zaman, Avrupa maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Çok himayekâr davranıyor ve terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var.” dedi.

13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, son 20 yılda yapılan reformlarla Türkiye’nin insan hakları başta olmak üzere birçok alanda önemli yol kat ettiğini söyledi.

Sosyal medya üzerinden delil ve dosyayı bilmeden yargı kararlarının eleştirilmesinin doğru olmadığını belirten Bakan Bozdağ, “Bu ülkenin yargısını iki tane dosya üzerinden yargılayıp, bu ülkenin adalet anlayışını iki siyasal taraftarlara göre yargılama yapan sosyal medya veya siyasetçilere göre değerlendirip, dosyayı delilini bilmeden Türkiye’nin adalet sistemini ve yargısını, yargı görevi yapanları mahkum etmek adil değildir.” dedi.

Bakan Bozdağ’ın konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

AVRUPA TERÖRE KARŞI HİMAYAKAR DAVRANIYOR

AB üyesi ülkelere baktığımızda terör suçlarından bugüne kadar 893 talebimiz olmuş. Bunlardan sadece dördünü kabul etmişler, beşyüzünü reddetmişler, diğer bir kısmı hitam bulmuş, ölüm veya Türk mahkemelerinin davayı sonuçlandırması nedeniyle vesaire. Ortada durum 4 tane kabul 500 tane ret. ABD’ye baktığımızda ABD’den ise bugüne kadar 2012-2022 arası, 236 tane terör suçlarından biz iade talebinde bulunmuşuz. Şu ana kadar 20 tanesine ret vermişler. Hiçbir tanesini kabul etmemişler. Söz konusu adli yardımlaşmada teröristler ya da terör suçlarıyla ilgili iade talepleri olduğu zaman, Avrupa maalesef Türkiye'nin taleplerine kör ve sağır kalıyor. Çok himayekâr davranıyor ve terör suçlularını, terör örgütlerinin argümanları ila muhafaza ettiği gibi Türkiye'ye karşı da müdafaa ediyorlar. Burada büyük bir haksızlık var. 

GÜLEN DOSYASINDA İADE YAPILMAZSA BAŞKA HİÇBİR DOSYADA İADE YAPILMAZ

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili ABD’ye sunduğumuz dosya dünyanın yeterli delil bakımından çok net söylüyorum en donanımlı dosyasıdır. ABD’nin yetkilerini de sayın bakanımız defalarca söylemiştir. Ben de bizzat o zaman gittiğimde iki defa muhataplarına söyledim. Bu dosyadan iade yapılmazsa başka hiçbir dosyadan iade yapılmaz. Bu dosyadaki deliller yeterli delil görülmezse başka hiçbir iade talebindeki delil yeterli delil görünmez. Bize dediler ki biz iade için adli makamlara göndermiyoruz, dosyayı reddederler. Biz Türkiye'yi koruyoruz. Yani siz gönderin dedik adli makamlara korumayın, Türkiye'yi ABD adli makamlarına gönderin. Bu delilleri görünce onlar ne karar verecek hep beraber görelim. Adli süreçleri biz takip ederiz. Bizim istememize rağmen Türkiye'yi korumak için adli makamlara göndermediğini iddia eden bir anlayış var. Çok net bir şekilde adli yardımlaşma talebine konu suç işledikleri müdellel Türk yargısı tarafından sabit olan pek çok teröristi ve terörist başını hem ABD hem de AB üyesi ülkeler çok net bir şekilde bu rakamlar gösteriyor ki koruyorlar, kolluyorlar, iade yoluna gitmiyorlar.

BUGÜNE KADAR AİHM’NİN KARARLARINA UYDUK VE UYGULADIK

Bu noktada ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu buradan da ifade etmek isterim. Adi Suçlarla ilgili konuda iade talepleri konusunda bir sıkıntımız yok. Orada iyi bir yardımlaşma var ama söz konusu terör suçları olduğu zaman karşımızda bir duvarla karşılaştığımızı ifade etmek isterim. AİHM kararları konusunda da bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına bu mahkeme kararlarına uymayı taahhüt eden ülkeler içerisinde oran itibariyle en yüksek oranda uyan ülkedir. Avrupa insan Hakları Mahkemesi kararlarını uymayı ve uygulamayı taahhüt eden ülkelerin toplamının uyma oranı yüzde 80,14’tür. Türkiye'nin uyma oranı yüzde 87,90’dır. Yaklaşık yüzde 88. Biz bugüne kadar AİHM’nin kararlarına uyduk ve uyguladık. Osman Kavala hakkında AİHM’nin verdiği hak ihlali kararını da Türk mahkemesi uygulamış ve uymuştur. Başka bir suç nedeni ile yargılama nedeni ile tutuklamış ve yargılaması devam etmiş, şimdi hüküm özlüdür.

HAKİM SAVCILARIMIZI HAKSIZ BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRİLERİ KINIYORUM

Bu ülkenin yargısını iki tane dosya üzerinden yargılayıp bu ülkenin adalet anlayışını iki siyasal taraftarlara göre yargılama yapan sosyal medya veya siyasetçilere göre değerlendirip, dosyayı delilini bilmeden Türkiye’nin adalet sistemini ve yargısını, yargı görevi yapanları mahkum etmek adil midir? Adil değildir. O yüzden ben hakim ve savcılarımızın üzerine haksız bir şekilde eleştiriler yönelten siyasi taraftarla göre yargı kararlarını değerlendirip siyasi anlayışlarının terazisinde tartıp dosya ve delil bilmeksizin karalayanlara buradan kınadığımı ve Türkiye’ye ve Türk milletine büyük zarar verdiklerini ayrıca ve özellikle ifade etmek istiyorum.

BÜYÜKELÇİLERİMİZİN EN ÇOK TAKİP ETTİĞİ KONULAR, ADALET, HUKUK VE YARGIDIR

Uzun zamandır hem ülkemiz içinde hem Avrupa Konseyinde hem de pek çok uluslararası platformda ülkemizi yıllarca başarıyla temsil etti. Şimdi de Dışişleri Bakanımız olarak zorlu dönemde dış politikamızı ustalıkla yönetmekte büyük bir başarıyla ülkemizi her alanda temsil etmektedir. Ben bu vesileyle dış politikamızın değerli mimarı, değerli kardeşim dostum Mevlüt Çavuşoğlu Bakanıma, huzurlarınızda şahsım ve milletim adına ayrıca yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, belki diğer bakanlıklarla da çok iyi bir işbirliği var. Dışişlerinin en çok işbirliği olan bakanlıklardan birisi Adalet Bakanlığıdır. Belki yurt dışında görev yapan büyükelçilerimizin de en çok takip ettiği konulardan bir tanesi adalet, hukuk yargıyla ilgili konulardır. Hiç şüpheniz olmasın Türkiye hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve adalet konularında gerçekten büyük mesafeler kat etti.

REFORMLARI BİR BİR HAYATA GEÇİRDİK

Her ne kadar muhataplarımız bizim kat ettiğimiz mesafeleri layıkıyla takdir etmeseler de biz bu mesafeleri kat ettik ve büyük yargı reformlarını, hukuk reformlarını, demokratik reformları, adalet reformlarını bir bir hayata geçirdik. Türkiye'de pek tartışılmıyor ama son yirmi yıl içerisinde atılan adımlarla Türkiye'mizin hukuk devleti vasfının, demokratik devlet vasfının, insan haklarına saygılı ve dayalı devlet vasfının nasıl güçlendirildiğini sizin de yakından takip ettiğiniz reformlarla burada bir hatırlatma yaparak tekrar izah etmekte, gündeme taşımakta fayda görüyorum.

HUKUK DEVLETİYLE BAĞDAŞMAYAN PEK ÇOK HUKUK AYIBINI BİZ ANAYASAMIZDAN VE HUKUKUMUZDAN TEMİZLEDİK

Son yirmi yıl içerisinde hukuk devletiyle bağdaşmayan pek çok hukuk ayıbını biz Anayasa’mızdan ve hukukumuzdan temizledik. Hak aramanın yargılamanın önünde Anayasal pek çok engel vardı. Bunları bir bir ortadan kaldırdık. Nedir derseniz, bildiğiniz gibi Türkiye darbeler geçmişi çok olan bir ülke Anayasa’nın geçici 15. maddesine göre, darbenin yapıldığı tarihten seçimden sonra oluşan ilk Meclis Başkanlık Divanı’na kadar geçen süre içerisinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya aykırılığını iddia etmeyi yasaklıyordu. O zaman tabii defi yoluyla bunlar ancak gündeme gelebilirdi. Defi yoluyla dahi bir hükmün Anayasaya aykırı olduğunu iddia edemezsiniz. Ne zamana kadar işte bu 2010 yılına kadar böyle geldi. Darbe dönemi yasa çıkarmış, Anayasaya aykırı ama hak arayacak vatandaş oradan hak ihlali var ama sen Anayasa Mahkemesine bunun Anayasaya aykırı olduğunu iddia edemezsin, kaldırdık. Şimdi darbe döneminde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler defi yoluyla eğer vatandaşımızın hakkını ihlal ediyorsa bir zarar oluşuyorsa anayasaya aykırılığı iddiasındaysa Anayasa Mahkemesine taşıma imkanı verdik.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: PKK, FETÖ VE DİĞER TERÖR ÖRGÜTLERİNİN PROPAGANDALARIYLA MÜCADELE EDİYORUZ

Programın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşmasından bazı bölümler şu şekilde:

Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz.

Adalet ile güvenlik arasındaki hassas dengeyi yıllardır gözetiyoruz. Bu konular, yurt dışındaki görevimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Hem PKK hem FETÖ ve diğer terör örgütlerinin propagandalarıyla ve ülkemize yönelik ithamlarıyla mücadele ediyoruz.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI TEMEL İLKELERİMİZ

Hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar dış politikanın da temel ilkeleri arasındadır.

Adalet Bakanlığının görüşleri bize ışık tutuyor.

Avrupa'da vatandaşlarımıza yönelik artan ayrımcı ve ırkçı uygulamalar konusunda da çalışmalar çok önemli. Yurt dışı teşkilatımızda Adalet Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Şu anda 19 misyonumuzda Adalet Bakanlığı temsilcileri, müşavirleri var.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet 2 ay önce

Evet, sayın bakan AİHM kararına uydunuz. Bu ülkede tek hukukçu sizsiniz. Ve biz, AİHM kararına uyulup uyulmadığını anlayacak hukuk bilgisine sahip değiliz!

Avatar
Beklenen 2 ay önce

Uzlaşma kapsamındaki suçlar genişlesin

Avatar
Gercekler 2 ay önce

Vatandaş genel af bekliyor