Ceza hukukçusu olsun ya da olmasın, CMK bakan bazı avukatlar, savcılık mütalaasında, sanık müvekkili için beraat istendiği durumlarda, son celse, savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmak için süre istemekte, bu arada, mevcut avukat dosyadan çekilip, dosyaya bir başka avukat arkadaşı ya da hukuk bürosundan yanında çalıştığı patron avukatı, özel vekâletname ile dâhil olmaktadır.

Bu yolla avukatlar, TBB avukatlık asgari ücret tarifesi özel vekil temsil ücreti almaya çalışmaktadır.

Bu nedenle, birçok hukuk bürosu da, mesleğe yeni başlayan avukat çalışanına, sadece CMK yaptırmaktadır.

Bizce bu durum, “Avukatlık Meslek Kurallarına aykırılığın yanı sıra meslek etiğine de aykırıdır”.

Örnek:

Son celse, özel vekil geliyor;

“Biz, sanığın özel vekiliyiz” diyor…

CMK Avukatı;

“Sanık kendisini, özel vekille temsil ettirdiğinden dolayı, görevimiz sona ermiştir” diyor…

Hâkim;

“Sanık kendisini, özel vekille temsil ettirdiğinden dolayı, CMK Avukatının görevinin sona erdiği kendisine bildirildi, CMK Avukatı duruşma salonundan ayrıldı” diyor…

Bir Başka Örnek:

Bazen de, meslektaşını, “keriz” yerine koyan avukatlar da oluyor…

Mağdur yakını olduğu Sulh Ceza Mahkemesi ceza yargılamasında, CMK Avukatını 4 celse - 455 gün kullanıp, son celse, bir başka avukat arkadaşına vekâletname verip, özel vekil olarak duruşmaya sokan meslektaşlar da var maalesef…

Sizce, Bu Durum “Etik” mi?