ANKARA (AA) - "Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı" Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca bir otelde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen "Uluslararası İmam Maturidi Çalıştayı", İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Çalıştayın Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, açılışta yaptığı konuşmada, İmam Maturidi'nin 21'inci yüzyılın insanına verecek çok mesajı olduğunu belirtti.

Çalışkan, "İmam Maturidi ve savunduğu düşüncelerin günümüzde doğru anlaşılması, doğru yorumlanması, geniş kitlelere etkin bir şekilde sunulmasının, içinde yaşadığımız çağın sorunlarının üstesinden gelebilme ve İslam dünyasının birlikteliğine zarar veren algı ve yorumlara karşı durabilme noktasında önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, çalıştayın amacının İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Kültür ve Turizm Bakanlığının milli kültüre ait, muhtevasında toplumun aydınlanması olan her türlü neşriyat ve çalışmalara destek vereceğini bildirerek, Maturidi'nin "Düşünce Dünyası" adlı eserini ve 2019 yılında Maturidi düşüncesinin temel kaynakları olan üç yazma eseri yayımlayacaklarını söyledi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İdris Güllüce de çalıştaya katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Asya'daki soydaşlarımızla bağlarımızı daha da kuvvetlendirmemiz, o bölgelere ulaşımı çok daha kolaylaştıracak çareleri bulmamız lazım. Asırlardır bu bölgelerde hem dini hem de kültürel anlamda büyük kayıplar vermişiz." şeklinde konuştu.

Çalıştaya, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski bakanlar Beşir Atalay, Nihat Ergün, İdris Güllüce ve Mustafa Sait Yazıcıoğlu, eski Diyanet İşleri başkanları Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Şükrü Karatepe, çok sayıda milletvekili ve akademisyen de katıldı.

- Çalıştay üç gün sürecek

İmam Maturidi'nin düşünce dünyasını anlamak, akıl, hikmet, adalet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştay, 3 gün sürecek.

Oturumlarda, İmam Maturidi'nin düşünceleri "akıl, adalet, hikmet ve özgür irade" olmak üzere dört ana tema üzerinde müzakere edilecek.

Çalıştayın son gün yapılacak basın toplantısı ile Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Farsça dillerinde hazırlanmış sonuç bildirgesi ulusal ve uluslararası basınla paylaşılacak. Sunulan tebliğler, Türkçe ve beş yabancı dilde kitap haline getirilerek yayımlanacak.