Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal'ın seçilmesine ilişkin karar, 20 Ocak 2022 Tarihli ve 31725 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararda "6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddesi ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun’un 4. maddesi uyarınca 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer Topal seçilmiştir." denildi.

MUAMMER TOPAL KİMDİR?

1/8/1966 tarihinde Isparta’da doğmuştur. Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

3/3/1992 tarihinde Danıştay tetkik hâkimliğine atanarak mesleğe başlamış, bir süre Ankara Bölge İdare Mahkemesi üyeliği görevinde bulunmuştur. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kamu yönetimi yüksek lisans programını “Stratejik Yönetim” konulu projesiyle tamamlamıştır. Türkiye Adalet Akademisinde idari yargı hâkim adaylarına “ihale mevzuatı” konulu dersler veren Topal 24/2/2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir. Danıştay Yedinci Daire üyeliği görevini sürdürürken Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 29/1/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş olup, 17.12.2020 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmiş, 19 Ocak 2022 tarihinde yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçilmiştir.

Evli olan Topal, bir kız babasıdır.