İdari ve adli yargı avukat sınavına ilişkin duyuru

EK İLAN

ADALET BAKANLIĞINDAN

 

27 Aralık 2014 gününe ertelendiği 20 Ekim 2014 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan avukatlık mesleğinden idari yargı hakim adaylığına geçmek isteyenler için yapılacak yazılı yarışma sınavı ile ilgili ilan 7 Ağustos 2014 tarihli Posta Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

Anılan ilanın bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

( A ) maddesi;

   “Bakanlığımızca avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 300 idarî yargı hâkim adayı alınacaktır.”

 

( B ) maddesi;

“Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 26 Kasım 2014 Çarşamba günü başlayacak, 11 Aralık 2014 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların (G) bendinde belirtilen evrakı 26 Kasım- 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.”

 

( C ) maddesi;

“Yazılı yarışma sınavı Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Aralık 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 14:00’de başlayacak ve 130 dakika sürecektir.”

 

( D ) maddesinin yedinci paragrafı;

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (300) iki katı fazlası olan 900 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 900’ncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 900’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

 

( E ) maddesinin sekizinci bendi;

Avukatlık mesleğinde fiilen en az 5 yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 27.12.1969 ve daha sonra olanlar) ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

 

( F ) maddesinin birinci paragrafı;

26 Kasım – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.)  Adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 90 TL’nin ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 26 Kasım – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında, yatırmaları gerekmektedir. Bankalardan sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.” 

 

 ( F ) maddesinin son paragrafı;

Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 17 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM’ye bildirilecektir.”

 

( G ) maddesinin ikinci paragrafı;

“11 Aralık 2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 ( H ) maddesi;

Başvuru formu ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 19 Aralık 2014 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.

 

( I ) maddesi;

Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.  Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni sınavın yapıldığı hafta içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adaylar başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

 

Ayrıca;

( F ) maddesinin ikinci paragrafının (2.) bendindeki “Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu” ibaresi ilan metninden çıkarılmıştır.

 

( J ) maddesinin son paragrafından sonra gelmek üzere;

Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli  Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz ibaresi eklenmiştir.

 

Diğer tüm maddeler ile 30 Ağustos 2014 tarihinde Posta gazetesinde yapılan ilanda belirtilen hususlar geçerlidir.

Ayrıca, daha önce 26 Ekim 2014 tarihinde yapılacağı kararlaştırılan sınav için 1-10 Eylül 2014 tarihinde başvuru yapan ve başvurusu geçerli sayılan adayların başvuruları   27 Aralık 2014 tarihinde yapılacak sınav için geçerli olacaktır.

 

D U Y U R U L U R

EK İLAN

ADALET BAKANLIĞINDAN

 

28 Aralık 2014 gününe ertelendiği 20 Ekim 2014 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde duyurulan avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığına geçmek isteyenler için yapılacak yazılı yarışma sınavı ile ilgili ilan 12 Eylül 2014 tarihli Posta Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

 

Anılan ilanın bazı maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

( A ) maddesi;

   “Bakanlığımızca avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için yazılı yarışma sınavı ve mülâkat ile 9-5 dereceli kadrolara 1500 adlî yargı hâkim ve savcı adayı alınacaktır.”

( B ) maddesi;

“Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezlerinde (tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinde) (F) bendinde belirtilen usul çerçevesinde alınacak olup; 26 Kasım 2014 Çarşamba günü başlayacak, 11 Aralık 2014 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvuruyu yapan adayların (G) bendinde belirtilen evrakı 26 Kasım- 11 Aralık 2014 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.”

( C ) maddesi;

“Yazılı yarışma sınavı Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 28 Aralık 2014 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav saat 9:30’da başlayacak ve 130 dakika sürecektir.”

( D ) maddesinin yedinci paragrafı;

Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (1500) iki katı fazlası olan 4500 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 4500’ncü aday ile aynı puanı alan adaylar da mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 4500’ü bulmazsa sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

( E ) maddesinin sekizinci bendi;

Avukatlık mesleğinde fiilen en az 5 yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla kırkbeş yaşını doldurmamış (doğum tarihi 28.12.1969 ve daha sonra olanlar) ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülakatta başarılı olmak,

 ( F ) maddesinin birinci paragrafı;

26 Kasım – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. (ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.)  Adayların başvuru tarihleri arasında sınav ücreti olan 90 TL’nin ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 26 Kasım – 11 Aralık 2014 tarihleri arasında, yatırmaları gerekmektedir. Bankalardan sınav ücreti ödemesi yapılmayacaktır. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.” 

( F ) maddesinin son paragrafı;

“Adayların belgelerinin kontrolü Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak, başvurusu kabul edilen adayların T.C. Kimlik numaralarını içeren liste en geç 17 Aralık 2014 tarihinde ÖSYM’ye bildirilecektir.”

 

( G ) maddesinin ikinci paragrafı;

“11 Aralık 2014 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Hâkim Adaylığı Şube Müdürlüğüne veya bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılıklarına vermeleri gerekmektedir. Cumhuriyet başsavcılıkları başvuru evrakını masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile aynı gün Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Postadaki gecikmeler nedeniyle Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

 ( H ) maddesi;

Başvuru formu ve ekleri şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenecek, şartları taşıyanların adı ve soyadı yazılı liste Bakanlığımız www.pgm.adalet.gov.tr adresinde 19 Aralık 2014 tarihinde ilân edilecektir. Şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilecek ve yazılı sınava alınmayacaklardır.

 

( I ) maddesi;

Adalet Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye T.C. Kimlik Numaraları bildirilen adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Sınava Giriş Belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır.  Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni sınavın yapıldığı hafta içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir. Başvuru işlemi sonrası ÖSYM aday işlemleri sistemine ilk kez dahil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adaylar başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

(Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler  “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılamaz.)

Ayrıca;

( F ) maddesinin ikinci paragrafının (2.) bendindeki “Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu” ibaresi ilan metninden çıkarılmıştır.

 

Diğer tüm maddeler aynen geçerlidir.

 

Ayrıca, daha önce 30 Kasım 2014 tarihinde yapılacağı kararlaştırılan sınav için 22 Eylül – 1 Ekim 2014 tarihinde başvuru yapan ve başvurusu geçerli sayılan adayların başvuruları,  28 Aralık 2014 tarihinde yapılacak sınav için geçerli olacaktır.

 

 

 

 

D U Y U R U L U RAvatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.