2011 vergileri belli oldu

AA/ANKA

Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan düzenlemeler ile 2011 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, özel iletişim vergisi ve harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlandı. Veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar da aynı oranda artırıldı.

Gelir Vergisi tarifesinde ilk dilime uygulanacak gelir tutarı, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere 8.800 liradan 9.400 liraya yükseltildi. Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan vergi düzenlemelerine göre, yeni yılda 9.400 liraya kadar olan gelirlere yüzde 15, 53 bin liranın üzerindeki gelirlere de yüzde 35 vergi uygulanacak.
Sözkonusu düzenlemeye göre, yeni yılda gelir vergisinde şu tarife geçerli olacak:

-9.400 TL'ye kadar : Yüzde 15
-23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410, fazlası : Yüzde 20
-53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 (ücret gelirlerinde
80.000 TL'nin 23.000 lirası için 4.130 TL) fazlası : Yüzde 27
-53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL,
(ücret gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si
için 19.520 TL) fazlası : Yüzde 35

Kira gelirlerinde istisna

Mesken kira gelirlerindeki 2.600 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 2.800 lira olarak uygulanacak. İşverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı da 10,70 lira olarak belirlendi. Sakatlık indirimi tutarı ise yeni yılda birinci derece sakatlar için 700 lira, ikinci derece sakatlar için 350 lira, üçüncü derece sakatlar için de 170 lira olacak.
Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira bedeline ilişkin tutar da büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 lira, diğer yerlerde ise 3.200 lira olarak uygulanacak.

Basit usule tabi olmanın özel şartlarını belirleyen hadlerde yapılan artış sonrasında da, yeni hadler 32 bin lira ile 96 bin lira arasında belirlendi. Yeni yılda değer artış kazançlarında 8 bin lira, arızi kazançlarda da 19 bin lira istisna bulunacak. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.170 lira olacak.
 

Emtia özel hadleri

2011 yılına ilişkin vergi düzenlemelerinde, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler de yeniden tespit edildi. Buna göre, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerlerde değerli kağıtta yıllık alım ölçüsü 100 bin lira, yıllık satış ölçüsü 117 bin lira, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto gibi oyunlar, şeker-çay ile içki-ispirto-sigara-tütünde yıllık alım ölçüsü 80 bin lira, yıllık satış ölçüsü 100 bin lira, akaryakıtta da (LPG hariç) yıllık alım ölçüsü 117 bin lira, yıllık satış ölçüsü 129 bin lira oldu.

Büyükşehir belediye sınırları içinde kalan yerlerde ise yıllık alım ölçüsü değerli kağıtta 140 bin lira, şeker-çay, Milli Piyango bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb ile içki-ispirto-sigara-tütünde 96 bin lira, akaryakıtta da 160 bin lira olarak belirlendi. Yıllık satış ölçüsü de, değerli kağıtta 160 bin lira, akaryakıtta 180 bin lira, diğer kalemlerde ise 129 bin lira şeklinde tespit edildi.

 

Özel iletişim vergisinde maktu tutar 34 lira oldu

Özel İletişim Vergisinde maktu tutar, 34 lira olarak belirlendi. Maliye Bakanlığının Resmi Gazetenin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girecek olan Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile Özel İletişim Vergisine tabi tutarlar, yüzde 7,7 olan yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, operatör değişiklikleri hariç, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan 31,78 liralık vergi tutarı, 34 liraya çıkarıldı.

 

Çevre temizlik vergisi artırıldı

Maliye Bakanlığı, konutlar ile işyerleri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergilerini 1 Ocak 2010 itibariyle yüzde 25 oranında artırdı. Yeni yılda konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 15 kuruş, diğer belediyelerde 12 kuruş olarak hesaplanacak. Maliye Bakanlığı'nın Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacak. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alındı.
 

Çevre Temizlik Vergisi metreküp başına 21 kuruş olarak hesaplanacak

Maliye Bakanlığı tarafından 2010 yılı için tespit edilen yüzde 7.7'lik yeniden değerleme oranına göre, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 21 Kuruş, diğer belediyelerde 17 Kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesine göre, bina dereceleri ve yıllık vergi tutarı 7 grupta ve 5 derecede değerlendirilecek. Buna göre bina dereceleri ve yıllık vergi tutarı 17 TL ile 2 bin TL aralığında belirlendi.
 

Çevre Temizlik Vergisi yüzde 25 artırıldı

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak hesaplanacak. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi 7 grupta ve 5 derecede değerlendirilecek. Buna göre bina dereceleri ve yıllık vergi tutarı 21 TL ile 2 bin 500 TL aralığında belirlendi.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları aralığı ise 8 TL ile bin TL aralığında olacak.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 7,7 artacak

Maliye Bakanlığının Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazetenin 29 Aralık 2010 tarihli mükerrer sayısında yayımlandı. Yeni tarifeyle 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobillerde MTV 405 liradan 436 liraya, motor silindir hacmi 1301 ve 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde ise 648 liradan 697 liraya çıkacak. Tarifeye göre, 1-3 yaş grubunda bulunan ve motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üzerinde olan otomobillerde MTV tutarı ise 14 bin 689 liradan 15 bin 820 liraya yükselecek.
 

Yeni vergi tutarları

Yeni yıldan itibaren ödenecek motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı yaş gruplarına göre şöyle:

-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler

(1-3 YAŞ GRUBU)
Motor silindir hacmi Yıllık vergi tutarı
(cm3) (TL)
--------------------- -------------------
1300 cm3 ve aşağısı 436
1301-1600 cm3'e kadar 697
1601-1800 cm3'e kadar 1.227
1801-2000 cm3'e kadar 1.931
2001-2500 cm3'e kadar 2.897
2501-3000 cm3'e kadar 4.038
3001-3500 cm3'e kadar 6.150
3501-4000 cm3'e kadar 9.667
4001 cm3 ve üstü 15.820
.
Motosikletler
100-250 cm3'e kadar 84
251-650 cm3'e kadar 172
651-1200 cm3'e kadar 436
1201 cm3 ve yukarısı 1.052

(1-6 YAŞ GRUBU)

Taşıt cinsi ve oturma yeri, Yıllık vergi tutarı
azami toplam ağırlık (TL)
--------------------------- -------------------
Minibüs 523
Panelvan ve motorlu karavan
1900 cm3 ve aşağısı 697
1901 cm3 ve üstü 1.052
Otobüs ve benzerleri
(Oturma yeri)
25 kişiye kadar 1.315
26-35 kişiye kadar 1.578
36-45 kişiye kadar 1.755
46 kişi ve yukarısı 2.105
.
Kamyonet, kamyon, çekici v.b
1.500 kg'a kadar 470
1.501-3.500 kg'a kadar 946
3.501-5.000 kg'a kadar 1.420
5.001-10.000 kg'a kadar 1.578
10.001-20.000 kg'a kadar 1.894
20.001 kg ve üstü 2.369

-Uçak ve helikopterler: (Türk Kuşu, THK'ya ait olanlar hariç)
(1-3 YAŞ)

Uçak ve helikopterler Yıllık Vergi Tutarı
(TL)
--------------------- -------------------
1.150 kg'ye kadar 8.787
1.151-1.800 kg'ye kadar 13.183
1.801-3.000 kg'ye kadar 17.577
3.001-5.000 kg'ye kadar 21.974
5.001-10.000 kg'ye kadar 26.369
10.001-20.000 kg'ye kadar 30.764
20.001 kg ve üstü 35.159

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneyi içeren 3 sayılı tarife 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştı.

 

Harçlar da yüzde 7,7 oranında zamlanacak

Harçlar, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 7,7 oranında zamlanacak. Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Harçlar Genel Tebliğine göre, yeni yılda harçlarda 10 kuruşa kadarki kesirler tahsil edilmeyecek. Tebliğ uyarınca, yeni yılda bazı harç tutarları şöyle olacak:

HARÇLAR TUTAR/TL
------------------------------------------------------------------ -----------
Yargı harçları
-Sulh mahkemeleri ve icra tetkik mercilerine başvuru harcı 8,60
-Asliye ve idare mahkemelerine başvuru harcı 18,40
-Bölge İdare Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yüksek Mahkeme 28,20
-Yargıtay ve Danıştay'a temyiz başvurusu 79,50
-İcraya başvurma harcı 18,40
-İdare harçları 12,80

Noter harçları
-Özel vekaletnameler beher imza 5,00
-Genel vekaletnameler beher imza 7,90
-Serbest meslek defter tasdiki 18,40

Konsolosluk harçları
-Vizeye tabi yabancı hava ticaret ve gezinti gemileri vizeleri 233,90
-Bilirkişi tayini ve raporlarının tasdiki 34,30

Pasaport, vize, ikamet tezkeresi, çalışma izin belgesi harçları
-6 aya kadar pasaport harcı 70,00
-1 yıl için olanlar 102,30
-2 yıl için olanlar 166,90
-3 yıl için olanlar 236,90
-3 yıldan fazla süreliler 333,80
-Giriş vizeleri-tek giriş 233,40
-Müteaddit giriş 781,50
-Transit vizesi-tek transit 233,40
-Çift transit 468,20
-Yabancılara verilecek çalışma izinleri-1 yıla kadar 119,70
-3 yıla kadar 360,20
-Süresiz çalışma izin belgesi 600,80
-Bağımsız çalışma izin belgesi 1.202,40

İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları
-Patent başvuru harcı 13,20
-Tekli tasarım başvuru harcı 20,50
-Tasarım tescil harcı 21,70
-Lise veya bu dereceye muadil okullarda verilecek diplomalar 4,90
-Üniversite haricinde kalan yüksekokullardan verilecek diplomalar 7,90
-Silah taşıma müsaade vesikası (her yıl için 467,60
-Silah bulundurma vesikası 748,30

Trafik harçları
-A sınıfı sürücü belgeleri 83,80
-B sınıfı sürücü belgeleri 252,30
-F ve H sınıfı sürücü belgeleri 83,80
-Uluslararası sürücü belgeleri 168,20
-Diğer sürücü belgeleri 420,70
 

Fahri konsolosluk işlemleri

Bu arada bir başka Harçlar Genel Tebliği ile de 1 Ocak 2011''den itibaren muvazzaf ve fahri konsoloslukların yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarları düzenlendi. Buna göre, sözkonusu harçların hesaplanmasında 1 ABD doları 1,50 TL olarak dikkate alınacak. Buna ilişkin katsayılar da ilgili tarifelere göre 0,37 ile 2,6 arasında uygulanacak.


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.