Galericilerden Kadıköy Belediyesi'ne 'Mühür' Sitemi
2008 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 71 nolu genelge ile birlikte şehir içerisinde bulunan oto galerilerin kaldırılarak şehir dışında belirlenecek bir alanda toplanması kararlaştırılırken, nüfusu 100 bin kişiyi aşan il ve ilçelerde gerçekleştirilecek bu düzenleme adına uygulama görevi valilikler tarafından belediyelere verildi. Genelge ile birlikte Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra ilçe belediyelerine de yetki verilmesi gündeme gelirken, taşınması planlanan oto galerilere altyapılarını oluşturması anlamında belediyeler tarafından destek verilmesi istendi. Ayrıca projesini bitiren galerilerin yararlanabilmesi amacıyla İller Bankası'ndan ödenek ayrılması planlanırken, İAY  Oto Galericiler Derneği Genel Sekreteri Mustafa Kalaycı konu ile alakalı olarak Hukukihaber.net'e yaptığı açıklamada, bu aşamaya kadar genelgede yer alan tüm kararları dernek olarak desteklediklerini belirtti. Genelgede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi sonucunda dönüşüm konusunda bir sorun yaşanmayacağını fakat Kadıköy Belediyesi tarafından galerilere yeterince altyapı desteği verilmediğini dile getiren Kalaycı, yer gösterilmeden "dükkanları taşıyacaksınız" diretmesiyle galerilerin mühürlenmesini dernek olarak hoş karşılamadıklarını belirtti.

"Çıkan genelge ile uygulama arasında büyük zıtlık mevcut"

Şuanda bu kararın yürürlüğe girdiği 25 ilde belediyelerin, galerilerin yapımını üstlenerek uzun vadeli düşük kiralar ile esnafa kiraladığını dile getiren Kalaycı, "Çorum, İzmit, Aydın, Kayseri ve Konya gibi illerde belediyeler bu projeye uygunluk aşamasını hazırlamış ve galeriler gösterilen yerlere taşınmış durumdayken altyapı çalışmaları adına Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından olumlu bir adım atılmamasını manidar buluyoruz. Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk'e altyapı çalışmaları konusunda yardım beklediğimizi dernek olarak gönderdiğimiz yazılı bir dilekçe ile bildirmemize rağmen kendisinden olumlu bir cevap alamadık. Başkan, hem altyapı çalışmalarına destek olmuyor hem de altyapı çalışmalarının işletme sahipleri tarafından gerçekleştirilmesine izin vermiyor. Galeriler alt yapı çalışmalarını gerçekleştirecek güçte fakat belediye bu konuda esnafa yardımcı olmazken bir yandan da zaman tanımayarak ruhsatsız olduğu gerekçesiyle dükkanları mühürlemektedir." dedi.

"MÜHÜR FEKKİ UYGULAMASI KALDIRILSIN"

Şuan Kadıköy bölgesinde bulunan 229 dükkanın mühürlü olduğunu dile getiren Kalaycı, yer gösterilmeden dükkanların taşınması isteğinde bulunan Kadıköy Belediye Başkanlığı'na karşı gerçekleştirilen protestolar ile seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi. İlk protestonun galeri sahibi esnaflar tarafından gerçekleştirildiğini ve minibüs yolunun kapatıldığını sözlerine ekleyen Kalaycı, dernek olarak belediye başkanının dikkatini çekmek amaçlı belediye başkanlığı önünde gerçekleştirdikleri basın açıklamasına rağmen bir sonuç alamadıklarını belirtti. Hukukihaber.net'e yaptığı özel açıklamada önemli tespitlerde bulunan Mustafa Kalaycı, meslektaşlarının mühür fekki uygulamasına maruz bırakıldığını ve zaten mağdur olan işletme sahiplerinin bu sebeple mahkemeye verilerek ikinci kez zor durumda bırakıldığını dile getirdi.

"HAKSIZ YERE YAPILMIŞ BİR İŞLEM VAR"

Dernek olarak, Anadolu yakasında bulunan diğer belediyelerin bu uygulamayı yapmamasına rağmen Kadıköy Belediyesi'nin alt yapı oluşturmadan dükkanları mühürlemesini anlamsız bulduklarını dile getiren Kalaycı,"Haksız yere yapılmış bir işlem var. Dernek olarak Kadıköy Belediye Başkanlığı'ndan diğer belediyelerin esnaflara göstermiş olduğu hassasiyeti bizlere de göstermesini bekliyoruz. Ayrıca Mühür fekki uygulamasının kaldırılmasını talep ediyoruz. Çünkü meslektaşlarımızın sicil kayıtlarının oluşmasına sebep olacak bu davalar sonucunda 1 ila 3 yıl arasında hapis istemiyle yargılanacakları biliniyor. Kimsenin maddi, manevi zarara uğramamasından yanayız.  Mevcut çalışmalar tamamlanana kadar Kadıköy Belediyesi'nden isteğimiz, mühürleme işlemlerinin durdurulması ve alt yapı çalışmalarının acilen başlatılarak projenin hayata geçirilmesidir." dedi. (Hukukihaber.net)


İKİNCİ EL OTO GALERİLERİ HAKKINDA YAYINLANAN GENELGE
 
T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel MüdürlüğüSayı    :B.05.0.MAH.0.07.01.00/ 29579                                  19.11.2008

Konu  :İkinci El Oto Galerileri


(GENELGE 2008/71)

…………………………………VALİLİĞİNE

 
İlgi:    a)14/01/2005 tarih ve 2005/5 Nolu Genelgemiz,

b)31/05/2007 tarih ve 2005/54 Nolu Genelgemiz.

Ülkemizde meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmelere bağlı olarak, motorlu araç sayılarında büyük artışlar olmuştur. Bunun sonucunda, büyük illerimiz başta olmak üzere bütün kentlerimizde, ikinci el oto alım satımı yaygınlaşmıştır. İnsanların ikametine ayrılan binaların giriş katları, ikinci el oto alım satımı yapan işyeri sahipleri tarafından kiralanmaktadır. Satışa sunulan araçlar, apartman girişlerinde, yol kenarlarında, kaldırımlarda ve zaman zaman da yol ve caddelerde sergilenmektedir. Birçoğu LPG’li olan bu araçlar, özellikle geceleri apartmanların giriş katlarındaki dükkânlarda bırakılmak suretiyle, bina sakinleri bakımından büyük risk oluşmasına sebep olunmakta, binada ve çevrede bulunan halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmekte, insanların kaldırımlarda rahatça yürümelerini ve trafiğin sağlıklı akışını da etkilemektedir.

Halkın can ve mal emniyetini temin etmek idarenin başlıca görevlerindendir. Bu kapsamda, muhtemel tehlikelere karşı önlem alınması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, gerek valiliklerin gerekse yerel yönetimlerin temel görevleri arasında bulunmaktadır.

Kentlerin sağlıklı ve daha kolay yaşanılabilir hale getirilmesi, hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılması ve kalitesinin artırılması bakımından, ortak özellikler taşıyan işyerlerinin ihtisas dallarına göre kentlerin belli yerlerinde toplanması büyük önem taşımaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu işyerlerinin belli alanlarda toplanması bakımından, bu tür düzenlemelerin yapılmasını belediyelere zorunlu görev olarak vermektedir.

Yeni yürürlüğe giren 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile belediyelere ek mali kaynaklar sağlanmış ve işyerlerinin belli alanlarda toplanması gibi faaliyetlere daha rahat kaynak tahsisi mümkün hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, ilgi (a) ve (b) genelgelerimiz doğrultusunda bu güne kadar (15) ilimizde oto galerilerinin yerleşim alanı dışına çıkarıldığı, (45) ilimizde çalışmaların devam ettiği, (17) ilimizde çalışmalara henüz başlanmadığı ve (4) ilimizde ise oto galerisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu önemli sorunun çözümü konusunda belediye başkanlarımızın konuyla bizzat ilgilenmelerini, Valilerimizin de yakın ilgi ve takibi ile belediyelerimize bu anlamda destek olunması zorunlu hale gelmiştir.

Bu sebeple, ikinci el oto galerilerinin yerleşim alanı dışına taşınması hususunda aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur.

1. Öncelikle büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu yüz binden fazla olan ilçe belediyeleri, ikinci el oto galerilerini 2009 yılı Mayıs ayının sonuna kadar yerleşim alanları dışında belirlenecek mekânlara taşıyacaklardır.

2. Çalışmalara başlamayan illerimiz başta olmak üzere, çalışmaları devam eden illerde valiler genelge emirlerini titizlikle takip ederek faaliyet sonuçlarını genelgenin yayımı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler itibariyle Bakanlığa bildireceklerdir.

3. İkinci el oto galerileri için tahsis edilen yerlerde, araç alım-satım ve devirlerinin hızlı bir şekilde yapılması ve işlemlerin sonuçlandırılması bakımından; vergi ve harçların ödenmesi ile araç tescilinin buralarda yapılmasına imkân veren idari büroların açılması valiler tarafından sağlanacaktır.

4. İnsanların kullanımına ayrılan kaldırımların, ikinci el oto galerilerinde satışa sunulan araçlar yoluyla işgali önlenecek ve aykırı davranan işyerleri hakkında kapatma da dâhil olmak üzere her türlü yasal işlem yapılacaktır.  

5. Bundan böyle, can ve mal emniyetini tehdit edecek şekilde apartman ve bina girişlerinde yeni oto galerisi açılmasına izin verilmeyecek ve ruhsatsız açılan işyerleri derhal kapatılacaktır. 

6. Genelgenin uygulanmasına ilişkin koordinasyon bizzat valiler tarafından sağlanacak ve uygulamada ihmali görülen kamu görevlileri hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca, denetimlerde genelge emirlerine uyulup uyulmadığı, Bakanlığım denetim elemanları tarafından incelenip gereğinin yapılması temin edilecektir.

7. İlgi (a) ve (b) genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden gereğinin ifası için Genelgenin iliniz dâhilindeki belediyelere duyurulmasını rica ederim.

                                                         Beşir ATALAY 

                                                            BakanDAĞITIM   :  

Gereği       :             Bilgi    :

81 İl Valiliğine                    Müsteşar Yardımcıları

                                Merkez Birimleri            


Hukukihaber.net


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Arzu Güngör 5 yıl önce

maalesef genelgeyi kadıköy belediyesi dışında uygulayan yok. oysa bu galerilerin şehir içi park sorununu kronikleştirdiği bir gerçek. 3-5 arkadaşının arabasının anahtarını alan galerici oluyor. buna bir dur denmeli artık. tebrik ediyorum kadıköy belediyesini