Dikkat! Hâkim ve savcı adaylarının stajı beklenmeden mesleğe kabulü yapılacak

145 KİŞİ SİVİL ŞEHİT
Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 145 kişi ‘sivil şehit’ kabul edildi. Sivil şehitlerin ailelerine Terörle Mücadale Kanunu kapsamında maaş bağlanacak. Bu maaşın 886 lira olacağı bildirildi. Sakat kalan sivillere bağlanacak aylık tutarın ise işgücü kaybı oranına bağlı olarak 620.17 TL ile 885.96 TL arasında olacağı belirtildi. 

Darbe girişiminde hayatını kaybeden veya malul olan sivillerden emeklilik ikramiyesine müstahak olanların ikramiyeleri, en yüksek devlet memuru aylığının 115 katından az olmamak üzere ödenecek. Emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden, başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru aylığının 170 katı (150 bin lira), diğer malullere ise en yüksek devlet memuru aylığının 115 katı (101 bin TL) tutarında ek tazminat ilgili kurumlar tarafından ödenecek. 
KİRA SÖZLEŞMELERİNE TERÖR NEDENİYLE İPTAL 
Mülkiyeti veya sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait her türlü taşınmazın yararlanıcı ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya irtibat halinde, kira sözleşmeleri ve kullanım hakları resen iptal edilecek.

KAPATILAN KURULUŞLARIN VARLIĞINA EL KONULACAK
KHK ile 35 hastane, 1043 özel okul, özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1229 vakıf ve dernek, 15 vakıf üniversitesi, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon kapatıldı. 

KHK’daki ekli listelerde yer almayan her türlü kurum ve kuruluş, ilgili bakanlıkta bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılabilecek. Bakanlar artık bu komisyonların teklifi ile üniversite, hastane, dernek sendikaları tüm kurum, kuruluşları ‘milli güvenliğe tehdit’, ‘terör örgütü üyesi’ ya da ‘terörle irtibatlı’ diye kapatabilecekler. Bu kapatılan kurum kuruluşların mal varlığına da el konacak. 

SİLAH RUHSATI, LOJMAN VE PASAPORT İPTAL
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma açılıp bazıları tutuklanan 2 AYM, 140 Yargıtay, 48 Danıştay, 7 HSYK üyesi, 108 Sayıştay mensubu hakkında meslekten çıkarmaya kendi kurumları karar verilecek. Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pasaportları iptal edilirken, lojmandan da 15 gün içinde çıkarılacaklar. 

HÂKİM VE SAVCILAR STAJ BEKLENMEDEN MESLEĞE
Yaşanan hâkim, savcı açığı ise 5 bine yakın hâkim, savcı adayı iki yıllık staj süreleri beklenmeden mesleğe kabulleri yapılarak aşılacak. Adli ve idari yargıda hâkim ve savcı adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığı’nın teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca mesleğe kabul edilecekler. Önümüzdeki hafta 400’ü aşkın hâkim ve savcı mesleğe kabul edilip, kura çekerek hâkimlik ve savcılık mesleğine atanacak.

Yakalanan askerler adli kolluğa teslim edilecek. Görev ve ünvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlilerince alınabilecek. 

Darbe sanığı askerler yüksek güvenlikli sivil cezaevine konulacak.

KHK’da OHAL görevlileriyle ilgili “Bu KHK kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz” denildi. 

EL KOYMA YETKİSİ
Darbe sanıklarının avukatları ile görüşmelerinde, ‘toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve tâlimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde’ savcının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilecek. 

Tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilecek. 

Tutuklu ve avukatının birbirlerine verdiği belge, dosya aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulabilecek. 
 Avukat görüşme gün ve saatleri sınırlandırılabilecek. Tutuklunun avukatla savunma amacı dışında görüşme yaptığı anlaşılması hâlinde, görüşmeye derhal son verilecek ve tutunak tutulacak. 

İfade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilecek. 

EŞ VE İKİNCİ DERECE YAKINLA GÖRÜŞME İZNİ
Darbe sanıkları eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilecekler. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkileri saklı kalacak. 

Tutuklular 15 günde bir belirtilen akrabalarıyla 10 dakikayı geçmemek kaydıyla telefonla görüşebilecekler.

Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılacak.

ATILAN MEMURLAR GERİ DÖNEMEYECEK
Kararnamenin kamu personeliyle ilgili olan bölümü, FETÖ’yle sınırlı tutulmadı. Buna göre, tüm terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı (birleşme) veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kamu çalışanları kapsama girecek. 

Yükseköğretim personeli, YÖK Başkanı’nın teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun kararıyla işten çıkarılacak. Mahalli idarelerde, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine, İçişleri Bakanı’nın onayıyla görevden çıkarma olacak. 

Görevine son verilenler bir daha doğrudan veya dolaylı kamu hizmetinde bulunamayacak. Ayrıca bu kişilerin her türlü kurul üyelikleri de son bulmuş olacak. 

Bu kapsamda haklarında idari işlem yapılanlar, suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenlerin pasaportları iptal edilecek.

KARARNAMEDE MEMUR HATASI
Başlıca amaçları arasında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olan çalışanları kamudan uzaklaştırma da olan OHAL kararnamesinde, devlet memurları yanlışlıkla kapsam dışında bırakıldı. Kararnamenin kamu çalışanlarıyla ilgili 4. maddesinin f bendinde, ‘657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlar hariç’ denilerek memurlar kapsam dışında sayıldı. Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar, kararnamede son dakikada yapılan bir değişiklik nedeniyle maddi hata oluştuğunu ve kamu personelinin kapsam dışında bırakıldığını söyledi. Devlet memurlarıyla ilgili yeni bir kararname çıkarılmayacağını belirten yetkililer, kararnameye yönelik bir düzeltme yapılmasının muhtemel olduğunu ifade ettiler.

GÖZALTI SÜRESİ 30 GÜN
GÖZALTI süresi, TCK’daki ‘Devlete karşı suçlar’, ‘Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar’ ve ‘Toplu işlenen suçlar’ bakımından, OHAL’in devamı süresince 30 güne çıktı. Azami sınır getirilirken, “Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez” denildi. Diğer suçlarda gözaltı süresi yasadaki gibi kalacak.  

YARSAV DA KAPATILDI
KAPATILAN dernekler arasında 1500 üyeli Yargıçlar ve Savcılar Birliği de (YARSAV) var. Dünya Yargıçlar Birliği (İAJ), Özgürlük ve Demokrasi İçin Avrupalı Yargıçlar ve Savcılar Birliği (MEDEL) üyesi olan YARSAV’ın Başkanı Murat Arslan idari soruşturma kapsamında Sayıştay’daki görevinden açığa alınmıştı. Arslan “Hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesine devam edeceğiz” dedi.

KAPATILAN HASTANELER
KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile Hazine’ye devredilecek 35 hastane şöyle: “Özel Gümüşiğne Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TIP Merkezi, Akpol Tıp Merkezi, Gümüşiğne FTR Merkezi, Nurlu Göz Hastanesi, Sincan Bilgi Tıp Merkezi, Turgut Özal Üniversitesi Diyaliz Merkezi, Turgut Özal Üniversitesi S.U.A.M, Bursa Özel Bahar Hastanesi, Bursa Özel Rentıp Hastanesi, Özel Erzurum Şifa Hastanesi, Erzurum Özel Şifa Diyaliz Merkezi, Gaziantep Özel Primer Hospital Hastanesi, İstanbul Fatih Üniversitesi SEMA U.A Merkezi, İstanbul Özel Burç Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, İstanbul Özel Donegen Genetik Hastalıkları Tanı Merkezi, İstanbul Özel İstanbul Kadın Sağlığı Ve Tüp Bebek Merkezi, İzmir-İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Dializ Merkezi, İzmir-İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Sağl. Uyg. Arş. Merkezi, Kayseri Hacettepe Ftr Merkezi, Kayseri Özel Kayseri Göz Hastanesi, Konya Mevlana Üniversitesi Dializ Merkezi, Konya Mevlana Üniversitesi Hastanesi, Kütahya Özel Kütahya Kent Hastanesi, Sakarya Özel Altınova Hastanesi, Şanlıurfa Özel Ailemiz Tıp Merkezi, Şanlıurfa Özel Anadolu Göz Hastalıkları Dal Merkezi, Şanlıurfa Özel Baran Tıp Merkezi, Şanlıurfa Özel Doğa Tıp Merkezi, Şanlıurfa Özel Harranmed Kadın Hastalıkları Ve Doğum Dal Merkezi, Şanlıurfa Özel Kurtuluş Dahiliye Dal Merkezi, Şanlıurfa Özel Osm Ortadoğu Hastanesi, Şanlıurfa Özel Ufuk Tıp Merkezi, Şanlıurfa Özelurfa Ftr Dal Merkezi, Şanlıurfa Özel Uzmanlar Tıp Merkezi, Van Özel İstanbul Kadın Doğum Ve Cerrahi Hastanesi.

VE SENDİKALAR...
KARARNAMEYLE Cihan-Sen’e bağlı, Ufuk Büro, Akif Eğitim, Ufuk Sağlık, Ufuk Yerel, Ufuk Haber, Ufuk Kültür, Ufuk Bayındır, Ufuk Ulaştırma, Ufuk Tarım Orman ve Ufuk Enerji ile Aksiyon İş Konfederasyonu’na bağlı, Pak Gıda İş, Pak Maden İş, Pak Finans İş, Pak Eğitim İş, Pak Toprak İş, Pak Metal İş, Pak Enerji İş, Pak Taşıma İş ve Pak Deniz İş sendikaları da kapatıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.