'İlgililer mahkeme çağrısını dikkate almalı'
Bahçeli, gündemdeki MİT-KCK ilişkileri hakkında ileri sürülen iddialar konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin istikrarsızlık, itibarsızlık ve insicamsızlıktan beslenen siyaset ve yönetim algısının izdüşümünde; kökleşen açmazların ve anormalliklerin ileri düzeyde baskısı ve tesiri altına girdiğini iddia eden Bahçeli, AK Parti hükümetinin, millet ve devlet hayatını çöküşün sınırına kadar getirdiğini, bozgunculuğun ve boğuşmanın yegâne adresi olduğunu savundu. 

İktidarın etki ve yönlendirmesiyle, bunalım hali toplumsal yapının her düzeyine sindiğini, kurumlar arası diyalog ve uzlaşma, yerini düşmanca tutum ve mücadelelere bıraktığını ileri süren Bahçeli, "AKP dokunduğu, ele aldığı ve hedef olarak tayin ettiği her şeyi kanatmış, kirletmiş ve koparmıştır. Bugünkü şartlar altında, hükümet kaynaklı sorun ve büyüyen anlaşmazlıklar aziz milletimizin geleceğini tehdit eder bir konum ve içeriğe bürünmüştür. Maalesef Türkiye karanlık, karmakarışık ve kasvetli hadiselerin göbeğinde can çekişmektedir. İktidara destek ve omuz veren grup, oluşum ve tarafların, birbirine düşerek alanlarını genişletmek, aldıkları payları artırmak istemeleri çekişme ve sürtüşmelere meydan vermekte, oluşan kargaşa ortamı önü alınamaz şaibeli ilişkilerin deşifre olmasına vesile olmaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin varlığında söz sahibi olan bazı çevrelerin, dokuz yıllık iktidar yıllarında gücün zirvesine tırmandıkları ve bundan sonra, haricindekilerle vuruşarak kendi siyasal alanlarını inşa etme yoluna girecekleri görülmektedir. Devlet içinde, AKP'nin neden olduğu iktidar ve alan hâkimiyeti kavgasının vahim boyutlara ulaştığı her açıdan belli ve ortadadır. Türk milletinin iradesinin dışlandığı, devlet kurumlarının pusuda bekleyen niyeti ve hedefi son derece kuşkulu kesimlere peşkeş çekildiği izlenimi ve görüntüsü gittikçe kuvvetlenmekte ve her şey ayan beyan ortaya çıkmaktadır. Hukuktaki aşırı yozlaşma, siyasetteki ahlaki aşınma, sürekli tahkim edilen toplumsal kutuplaşma ve irtifa kaybeden birlikte yaşama duygusu hep bu sürecin bir parçası olarak karşımızdadır." dedi. 

"İLGİLİLER ADALETİN RUHUNA SAYGININ SONUCU OLARAK DEĞERLENDİRMELİDİR" 

"PKK uzantısı bölücülerin, sözde silahı bırakarak kentlerde siyasal yapılanmaya yönelmesi ve paralel devlet oluşturmak için kolları sıvaması nedeniyle açılan KCK davasına, bahsi geçen MİT görevlilerinin de dahil edildiği görülmektedir." diyen Bahçeli, "Söz konusu kamu görevlilerinin ifade vermeye davet edilmeleri hukuki eksende yeni bir tartışmanın ve münakaşanın gerekçesini teşkil etmiştir. Bu görevlilerin, soruşturma kapsamına alınabilmeleri için idari izin gerektiği hususunu ileri sürerek, Özel Yetkili Savcılığın çağrısına icabet etmemeleri adalet kurumundaki şayiaları daha da güncellemiştir. 

Ancak görevi başındaki MİT Müsteşarı'nın dışındakilerle ilgili yakalama kararı verilmesi ise olayın seyrini kritik bir aşamaya taşımıştır. Hukuk devletinin icapları doğrultusunda, işleyen bir soruşturma safahatinde, ilgililerin mahkemenin çağrısını dikkate alması ve gereğini yerine getirmesi en başta adaletin ruhuna saygının bir sonucu olarak değerlendirilmelidir. Bu itibarla, mahkeme nezdinde ifade vermekten kaçınmak, hukuki kılıf bulma arayışına tevessül etmek doğru ve makul bir yol olmayacaktır. İlave olarak, muvazzaf ya da emekli Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının ve üstelik Genel Kurmay Başkanlığı görevini üstlenmiş kişilerin sorguya alınmasında, hiçbir incelik ve titizlik göstermeyen AKP zihniyetinin, konunun ucu kendisine dayanınca birden bire önceki beyanlarıyla çelişkiye düşmesi de çok dikkat çekici olmuştur. Diğer taraftan, gelişmelerin aldığı son şekil ile 2009 yılından itibaren adına açılım denen yıkım sürecinin rotası, yol haritası ve maksadı daha iyi görülmüş ve berraklaşmıştır. Habur rezaletinin, İmralı ile müzakere çabalarının, Kandil'e sırnaşmanın, peşmergeye yanaşmanın, KCK operasyonlarının ve Oslo görüşmelerinin birbirleriyle yakından bağ ve bağlantısı olduğu, bölücülük bulmacasındaki boş kısımların böylelikle dolduğu anlaşılmaktadır. 

AKP hükümetinin yıllardır nasıl bir ihanet projesi uygulamak istediği yeniden görülmüş ve acı da olsa bir kez daha tescil edilmiştir. Bilhassa KCK operasyonlarıyla ele geçirilen bazı belge ve bilgilerden, bu kapsamda sürdürülen soruşturmada yapılan itiraflardan AKP'nin Türkiye'yi nereye sürüklediği daha da açıklık kazanmıştır. KCK davasında gözaltına alınan bazı kişilerin, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtmaları ve bu doğrultuda verdikleri ifadeler konunun seyrini ve boyutunu doğal olarak bütünüyle değiştirmiştir. Ortaya çıkan bilgi ve bulgulardan, KCK'nın önemli noktalarına hükümetin teşviki ve talimatıyla, kontrollü bir sızma ve intikal faaliyeti yürütüldüğü anlaşılmıştır." diye konuştu. 

"İDDİALAR, ÜZERİ ÖRTÜLMEYECEK KADAR ALENİLEŞTİ"

KCK oluşumunun bizzat MİT'in gözetimi, yönlendirmesi ve dolaylı himayesi ile faaliyetini yürüttüğüne dair iddiaların üzeri örtülmeyecek kadar alenileştiğini iddia eden Bahçeli, Başbakan ve hükümetinin bu çarpıklıktan ve her tarafa çekilebilecek çürümüşlükten birinci derecede sorumlu ve bundan sonra devleti suçlamaya yeltenmeleri ve yönelmeleri kendilerini asla aklayamayacağını ifade etti.

"Nihayetinde bölücü terör ve İmralı canisiyle yapılan temas ve pazarlıkların emri bizzat Başbakan Erdoğan tarafından verildiği değişik ortamlardaki ifadelerle kesinlik kazanmıştır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Bununla birlikte, bu yeni durum Başbakan Erdoğan'ın İmralı Canisi ile yalnızca görüşmekle kalmayıp yıllardır milletimize kan kusturan örgütün faaliyetlerini bildiği, izlediği ve hatta desteklediği anlamını doğurmuştur.

Başbakan Erdoğan'ın, devlet tarafından yıllardır aranan, interpol tarafından haklarında kırmızı bülten çıkartılan, defalarca teslim edilmesi için Irak'a ve ABD'ye verilen listelerde adları en yukarıda olan PKK elebaşları ile yabancı başkentlerde kurdurduğu temaslar zaten bilinmektedir. Nitekim İmralı canisine özgürlük, Kürdistan'ın kurulmasına onay, anayasal çözümler konusunda ittifak sağlanması ve sözde barış konseyi gibi alçaklıklar AKP tarafından projelendirilip bölücü mihraklara ikram edilmiş, vatanın parçalanması, milletin bölünmesi hükümet eliyle yürütülmüştür. Bu son gelişme ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin yıkım projesi olduğunu yıllardır ısrarla vurguladığı açılım denen sürecin nasıl bir ihanet kuşatması olduğu bir kez daha görülmüştür. AKP, PKK, KCK ve İmralı arasındaki irtibat ve ilişki ağları artık inkâr edilemeyecek kadar vuzuha ermiştir. Ortaya çıkan gelişmeler, KCK'nın kuruluşunda, sevk ve idaresinde AKP'nin yadsınamayacak kadar payının ve müdahalesinin bulunduğuna işaret etmektedir."

"BAŞBAKANI YÜCE DİVANA GİTMEKTEN KİMSE KURTARAMAYACAK"

Yargı süreciyle bu durum somutlaşırsa, Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarını Yüce Divan'a gitmekten kimsenin kurtaramayacağını savunan Bahçeli, şu soruların cevaplanmasını istedi: "KCK'nın kuruluşunda, eylemlerinin planlanmasında AKP'nin müdahalesi ve katkısı olmuş mudur?

Hapisten çıkan bölücü militanların ve hatta dağdaki eşkıyanın, siyasete taşınabilmesi ve meşrulaşması amacıyla KCK'nın önü bizzat hükümet tarafından mı açılmıştır? Bölücü ve yıkıcı faaliyetlerine bile bile göz mü yumulmuştur?

Başbakan Erdoğan KCK'nın kuruluşundan başından beri haberdar mıdır? PKK'yı devlet kurdu iftiraları, KCK'nın AKP güdümünde olduğunu gizleme ve bu konudaki delilleri yok etme kurnazlığı mıdır? Sözde Kürdistan'ın kurulması başta olmak üzere, İmralı mahkûmunun serbest bırakılması, anayasal çözümler konusunda teminatlar sunulması ve PKK'nın dağ kadrosunun polis gücü olarak kullanılması konularında bir mutabakat sağlanmış mıdır?

Milli İstihbarat Teşkilatı, kanlı saldırıların zamanlamasını ve yapılış şeklini önceden öğrenmesine rağmen, bununla ilgili önleyici tedbirleri almış mıdır ve lazım gelen uyarıları yapmış mıdır?"

Partilerinin KCK soruşturması dâhilinde, ortaya çıkan her gelişmeyi ve süreci Türk milleti adına yakından takip edeceğini belirten Bahçeli, bölücülüğe prim veren, teröristle pazarlık yapan siyasal kadrolardan da mutlaka hesap soracağını vurguladı. Meselenin içlerini dağlayan bir başka tarafının ise üzerinde canilerle pazarlık konusu yapılan bölücü terör örgütü mağduru binlerce vatandaşın ve Mehmetçiklerin kanlarının dökülmeye devam etmesi olduğunu ifade eden Bahçeli, "Gelişmelerden çıkardığımız sonuç; Başbakan ile İmralı canisi arasında şehitlerin kanı ve milletimizin bölünmesi konularında sürdürülen pazarlıkların henüz amacına ulaşamamış olduğudur. Zira ortaya çıkan alçalmanın ve alçaklıkla bezenmiş ilişki ağlarının başka izahı olmayacaktır. Bilinmelidir ki Türk milletinin hıyanet kuşatması altına alınmasının ve mukadderatına el uzatılmasının vebali iki cihanda da hükümetin üzerinde bulunacaktır." şeklinde konuştu.

(CİHAN) 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.