DAVACININ İŞ BULUP İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ - DÜRÜSTLÜK KURALI
T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2013/11223
K. 2015/9012
T. 4.3.2015

* DAVACININ İŞ BULUP SÖZLEŞME İMZALADIKTAN SONRA İŞ SÖZLEŞMESİNİ YAŞ HARİÇ EMEKLİLİK KOŞULLARINI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE FESHETMESİ
( Davacı İşçinin Fesih Hakkını Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanmadığı - Hakkın Kötüye Kullanımını Hukukun Korumayacağı/Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )

* İŞ AKDİNİ FESİH HAKKININ DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUN OLARAK KULLANILMAMASI
( Davacının İş Bulup Sözleşme İmzaladıktan Sonra İş Sözleşmesini Feshettiği - Yaş Hariç Emeklilik Koşullarını Taşıdığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talep Ettiği/Fesih Hakkı Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanılmadığından Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedileceği )

* KIDEM TAZMİNATI TALEBİ
( Davacının İş Bulup Sözleşme İmzaladıktan Sonra İş Sözleşmesini Feshettiği - Yaş Hariç Emeklilik Koşullarını Taşıdığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talep Ettiği/Fesih Hakkı Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanılmadığından Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedilmesi Gerektiği )

* DÜRÜSTLÜK KURALI ( Davacının İş Bulup Sözleşme İmzaladıktan Sonra İş Sözleşmesini Feshettiği/Yaş Hariç Emeklilik Koşullarını Taşıdığı Gerekçesiyle Kıdem Tazminatı Talep Ettiği - Hakkın Kötüye Kullanımını Hukukun Korumayacağı/Fesih Hakkı Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanılmadığından Kıdem Tazminatı Talebinin Reddedileceği )

1475/m. 14

4857/m. 23

4721/m. 2

6098/m.

ÖZET :
Davacı, kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

İş ilişkisinde de fesih hakkını kullanan tarafın bu kurala dikkat etmesi gerekir. 6098 S.K.' nın fesih hakkını düzenleyen maddesinde bu kuraldan açıkça söz etmektedir.

Davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır. Bu sebeple davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine kabulü hatalıdır.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı isteminin Özeti:

Davacı vekili, davacının hemşire olarak davalıya ait hastane işyerinde çalışırken, yaş hariç çalışma süresi ve prim gün sayısı ile ilgili emeklilik koşullarını taşıması üzerine 1475 Sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14/1.5 maddesi uyarınca iş sözleşmesini feshettiğini, ancak davalının kıdem tazminatı ödemediğini, ödenmeyen ücret alacağının bulunduğunu iddia ederek kıdem tazminatı ve ücret alacağının tahsilini istemiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı işveren vekili, davacının 8.3.2001 tarihli dilekçesi ile iş sözleşmesini 1475 Sayılı kanunun 14/1.5 maddesini gerekçe göstererek iş sözleşmesinin 31.3.2011 tarihi itibari ile sona erdirilmesini belirttiğini, ancak davacının dilekçe vermeden 7.3.2011 tarihli iş sözleşmesi ile Sağlık Bakanlığı ile 2 yıl süreli Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzaladığını, bu sebeple kıdem tazminatının ödenmediğini, ücretinin banka hesabına yatırıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece yapılan yargılama sonunda alınan hesap raporuna itibar edilerek, her ne kadar davacının 1.4.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık ocağında çalışmak üzere 7.3.2011 tarihinde sözleşme imzalamış ise de sözleşmenin 1.4.2011 tarihinden geçerli olmak üzere imzalandığı, davacının kurumdan yaş hariç çalışma yılı ve prim gün sayısını doldurduğuna ve kıdem tazminatına hak kazandığına dair belgeyi işverene sunduğu ve bu yönde fesih için iradesini açıkladığı, davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, davacının banka hesabına Şubat ayı ücretinin yatırıldığı, Mart ayı ücretinin ödenmediği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

E-) Gerekçe:

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2. Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi uyarınca 'herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.' Objektif iyiniyet olarak da tanımlanan ve dürüstlük kuralını düzenleyen madde, bütün hakların kullanılmasında dürüstlük kuralı çerçevesinde hareket edileceğini ve bir kimsenin başkasını zararlandırmak ya da güç duruma sokmak amacıyla haklarını kötüye kullanılmasını Kanunun korumayacağını belirtmiştir. Bu sebeple iş ilişkisinde de fesih hakkını kullanan tarafın bu kurala dikkat etmesi gerekir. Kaldı ki 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun fesih hakkını düzenleyen 435. maddesinde bu kuraldan açıkça söz etmektedir.

Diğer taraftan 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 23. Maddesinde açıkça 'Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçinin, sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girer ve bu sebeple iş sözleşmesini feshederse doğrudan, yeni işverenin de bazı koşullarda işçi ile birlikte sorumlu olacağı' açıkça düzenlenmiştir.

Somut uyuşmazlıkta davacı işçi yasal koşullara sahip olmasına rağmen, önce iş bulmuş ve sözleşme imzalamış, daha sonra ise iş sözleşmesini yaş hariç emeklilik koşullarını taşıdığı gerekçesi ile feshetmiştir. Davacı işçi Medeni Kanunu'nun 2. Maddesi ve 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 23. Maddesi düzenlemesi karşısında fesih hakkını dürüstlük kuralına uygun kullanmamıştır. Davacının iş akdini yeni bir iş bulup, iş sözleşmesi imzalaması üzerine sona erdirdiği açıktır. Hakkın kötüye kullanımını hukuk korumamalıdır. Bu sebeple davacının kıdem tazminatı isteğinin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.

F-) Sonuç:

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 04.03.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


kazanci.com.tr
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.