Geçiçi görev yolluğu için açılan davada süre aşımı
T.C   
EDİRNE   
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ   


ESAS NO: 2013/995   
KARAR NO :2013/919.   

DAVACI:    
DAVALİ:
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ: Çanakkale İli Yenice İlçe Tapu Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve 14.05.2012 tarihinden itibaren 4 ay süreyle Balıkesir İli, Balya İlçe Tapu Müdürlüğü emrine görevlendirilen davacı tarafından, görevlendirmenin ücretli olarak yapılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 24.09.2012 tarihli ve 718 sayılı Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü işleminin iptali ile maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan davayı; "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7.maddesinden bahisle olayda; davacının Çanakkale İli Yenice İlçe Tapu Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı, 11.05.2012 tarihli işlemle 14/05/2012 tarihinden itibaren 4 ay süreyle harcırahsız olarak Balıkesir ili, Balya İlçesi Tapu Müdürlüğü emrine görevlendirildiği, görevlendirme süresi bittikten sonra davacı tarafından verilen 17/09/2012 tarihli dilekçe ile maddi kaybının telafisi için görevlendirmesinin ücretli olarak yapılması talebinde bulunulduğu, bu istemin 24/09/2012 tarihli ve 718 sayılı Tapu ve Kadastro IV. Bölge Müdürlüğü işlemiyle reddedilmesi üzerine anılan işlemin iptali ile maddi kayıplarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle 06/11/2012 tarihinde bakılan davanın açıldığı, Mahkemenin 13/11/2012 tarihli ara kararı ile davalı idareden, davacının görevlendirmesinin harcırahsız yapıldığını gösteren bilgi ve belgeler ile bu bilgi ve belgelerin davacıya hangi tarihte tebliğ edildiğini gösteren tebliğ-tebellüğ belgelerinin istenildiği, davalı idarece gönderilen bilgi ve belgelerden, davacının 4 ay süreyle Balya Tapu Müdürlüğü emrine yapılan görevlendirilmesine ilişkin 11/05/2012 tarihli işlemde davacının harcırahsız olarak görevlendirildiğinin belirtilmesine rağmen bu işlemin davacıya tebliğ edildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge sunulamadığı, ancak davacının idareye vermiş olduğu 15/06/2012 tarihli izin talebine ilişkin dilekçesinde geçici görevlendirmesinin yolluksuz yapıldığını belirttiği, dolayısıyla davacının görevlendirmesinin harcırahsız olarak yapıldığını en geç 15/06/2012 tarihinde öğrendiği, bu durumda, davacının, 4 ay süreyle Balya Tapu Müdürlüğü emrine yapılan görevlendirilmesinin harcırahsız olarak yapıldığını en geç 15/06/2012 tarihinde öğrendiği, davacı tarafından görevlendirilmesinin harcırahsız olarak yapıldığını öğrendiği 15/06/2012 tarihini izleyen günden itibaren dava açma süresi olan 60 gün içinde dava açılması veya idareye başvurulması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra 06/11/2012 tarihinde açılan davada süre aşımı bulunduğu, öte yandan, dava açma süresi geçtikten sonra davacı tarafından davalı idareye yapılan 17/09/2012 tarihli başvuru üzerine tesis edilen 24/09/2012 tarihli ve 718 sayılı işlemin dava açma süresini canlandırmayacağı açık olduğu," gerekçesiyle süre yönünden reddine ilişkin Çanakkale İdare Mahkemesinin 06/12/2012 tarih ve E:2012/871, K:2012/1152 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, davalı idareye yaptığı başvuru sonrasında verilen cevaba göre süresinde davanın açıldığı ileri sürülerek davacı tarafından; verilen kararda avukatlık ücretine hükmedilmemiş olması nedeniyle hüküm fıkrasının vekalet ücret yönünden bozulması gerektiği ileri sürülerek davalı idare tarafından, itirazen incelenerek bozulması istenilmektedir.

DAVALI İDARE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacının görevlendirme süresinde izin ve raporlu olduğu, itirazının reddi gerekeceği savunulmaktadır.

DAVACI SAVUNMASININ ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Edime Bölge İdare Mahkemesince dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

Çanakkale İdare Mahkemesince verilmiş olan itiraz konusu 06.12.2012 tarih ve E:2012/871, K:2012/l 152 sayılı kararda, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ile yollama yapılan aynı Kanunun 49 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan bozma nedenlerinin hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından, itiraz istemlerinin REDDİNE, anılan mahkeme kararının ONANMASINA, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin itiraz edenler üzerinde bırakılmasına, fazla alman 24,30 TL. harcın davacıya ve artan posta pulu bedelinin kararın kesinleşmesinden sonra itiraz edenlere iadesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18/06/2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

AZLIK OYU (X) : Davaya konu edilecek idari işlemler ilgilinin başvurusu üzerine tesis edilebileceği gibi idarece kendiliğinden de tesis edilmiş olabileceği, ortada idarece kendiliğinden tesis edilmiş bir işlem yoksa, ilgilinin dava açma hakkından ve bu hakkın süresinde kullanılması gereğinden söz edilemeyeceği, böyle bir durumda ilgililerin, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesine göre idareye başvurarak işlem tesis ettirmeleri ve bu işleme karşı 2577 sayılı Yasanın 7. ve 10. maddelerinde belirtilen süreler gözetilerek dava açmalarının mümkündür. Buna göre, yukarıda yazılı esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak geçici olsa da görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki karara yapılan davacı itirazın kabulü gerektiğinden çoğunluk kararının bu kısmına karşıyım.Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.