Geçici görev yolluğunu zamanaşımından dolayı kaybetti
- Geçici görev yolluğunu zamanında talep etmeyen sözleşmeli personel, açtığı davayı kaybetti.
 
- Gelibolu Kadastro Nüdürlüğünde görev yapan bir sözleşmeli personel başka bir kadastro şefliğine geçici olarak görevlendirilmiştir.
 
- Geçici görevlendirme 01.01.2010 - 15/06/2011 tarihleri arasında yapılmıştır.
 
- Sözleşmeli personel, 17/04/2012 tarihli dilekçe ile idareye başvurmuş ve o döeneme ait yol ücretlerini talep etmiştir.
 
- İdare, kişinin harcırah istiyorsa 1 ay içinde beyanname vermesi gerektiğini, beyannameden sonra da 60 gün içinde doğrudan veya idareye başvurarak alacağı zımni red kararı üzerine dava açma süreleri içinde dava açması gerektiğini belirtmiştir.
 
- Hem idare mahkemesi hem de bölge idare mahkemesi idare lehine karar vermiş ve personelin zamanaşımı süreleri içinde başvuru yapmadığı için, dosyanın esasını inceleme gereği duymamıştır. Personel son bir kez daha karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Ancak bu talebi reddedilmiştir.
 
İŞTE EDİRNE BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI
 
DOSYA NO:641-04-12-3309
KARAR NO:199

T.C.
 EDİRNE
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2013/460
KARAR NO:2013/391
 
KARARIN DÜZELTİLMESİNİ
 İSTEYEN (DAVACI:
 
KARŞI TARAF (DAVALI) : TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA

İSTEMİN ÖZETİ: Davacı tarafından, Çanakkale İli, Gelibolu Kadastro Müdürlüğünde görev yapmakta iken 01.01.2010 - 15/06/2011 tarihleri arasında Çanakkale E. Kadastro Şefliği'ne geçici olarak görevlendirildiği döneme ait yol ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle 17/04/2012 tarihinde yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile anılan dönemler arasındaki ödenmeyen yol ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davayı; "2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7. maddesi ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 59. maddesinden bahisle olayda; Çanakkale İli, G. Kadastro Müdürlüğünde görev yapmakta iken 01/01/2010 - 15/06/2011 tarihleri arasında Çanakkale E. Kadastro Şefliği'ne geçici görevle görevlendirildiği, davacı tarafından 17/04/2012 tarihli dilekçe ile söz konusu döneme ilişkin yol ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle davalı İdareye başvurulduğu, anılan başvurunun zımnen reddedilmesi üzerine ödenmeyen yol ücretlerinin yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmış olup, bu durumda, 6245 sayılı Yasa'nın yukarıda aktarılan 59/3. maddesi uyarınca, 01.01.2010 tarihinde Çanakkale E. Kadastro Şefliği'ne geçici olarak görevlendirilmiş olan davacının, geçici görevlendirilmesinin sona erdiği 15/06/2011 tarihinden itibaren başlayan 1 (bir) aylık harcırah beyannamesi verme süresinin sona erdiği, 15.07.2011 tarihinden itibaren (60) gün içinde doğrudan veya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca harcırahın (yol ücreti, yevmiye v.s.) ödenmesi için başvurması ve verilecek açık veya zımni ret cevabı üzerine dava açması gerekirken, harcırah beyannamesi verilme ve 2577 sayılı Yasa uyarınca yapılacak başvuru süreleri geçirildikten sonra dava açma süresini ihya etmeyeceği açık olan 17/04/2012 tarihinde yapılan başvuru üzerine açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağı bulunmadığı," gerekçesiyle süre yönünden reddeden Çanakkale İdare Mahkemesinin 18.10.2012 tarih ve E:2012/7_2Z K:2012/987 sayılı kararına davacının itirazı üzerine idare Mahkemesi kararının hukuka aykırı bulunmadığı gerekçesiyle onayan Edirne Bölge İdare Mahkemesinin 28/01/2013 tarih ve E:2013/122, K:2013/78 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, görevlendirme yazısında yoluklu veya yolluksuz tarzında bir ibare olmadığından beş yıl içinde istemesinin mümkün olduğu, Danıştay kararlarının da bu doğrultuda olduğu iddialarıyla düzeltilmesi ile mahkeme kararının bozulması ve davanın kabulü istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Karar düzeltme isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Edirne Bölge İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
 
Bölge İdare Mahkemelerince itiraz üzerine verilen kararlar hakkında 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde yazılı nedenlerle kararların düzeltilmesi istenebilir. Bakılan davada ise, kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususlar adı geçen Yasa maddelerinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymamaktadır.
 
Bu nedenle, kararın düzeltilmesi isteminin 2577 sayılı Yasanın 55/3 üncü maddesine istinaden REDDİNE, aşağıda dökümü gösterilen 88,45 TL. yargılama giderlerinin karar düzeltme talebinde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta giderinin davacıya iadesine, 28/03/2013 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
 
AZLIK OYU(X) ¡Davaya konu edilecek İdari işlemler ilgilinin başvurusu üzerine tesis edilebileceği gibi İdarece kendiliğinden de tesis edilmiş olabileceği, ortada idarece kendiliğinden tesis edilmiş bir işlem yoksa, ilgilinin dava açma hakkından ve bu hakkın süresinde kullanılması gereğinden söz edilemeyeceği, böyle bir durumda ilgililerin, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesine göre İdareye başvurarak işlem tesis ettirmeleri ve bu işleme karşı 2577 sayılı Yasanın 7. ve 10. maddelerinde belirtilen süreler gözetilerek dava açmalarının mümkündür. Buna göre, yukarıda yazılı esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması ve sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceğine dair ibarenin Danıştay Beşinci Dairesi kararıyla yürütmesinin durdurulması karşısında görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolundaki karara yapılan karar düzeltme isteminin kabulü gerektiğinden çoğunluk kararına karşıyım.


www.memurlar.net
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.