MADEN SAHASININ KAYMAKAMLIKÇA KAMULAŞTIRILMASI
DANIŞTAY 1. Daire
ESAS: 2014/791
KARAR: 2014/713


Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca çözümlenmesine ilişkin Tavşanlı Kaymakamlığının 05.05.2014 tarihli dilekçesinde aynen;

"Tavşanlı Karakaya Köyü ve … Mak. Oto. Mad. Pet. Ür. İnş. Taah. Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan maden işletme ruhsat sahası ile ilgili olarak ruhsat sahibi şirket tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilen dilekçeye istinaden maden sahası olarak kullanılmak amacıyla Maden Kanunu'nun 46. Maddesi kapsamında kamulaştırması talep edilen taşınmazlardan;

… ada … parselde 12,00 m2 lik Su Deposu taşınmaz tapu kayıtlarında Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlıdır.(EK:1)

Taşınmaz hakkında Enerji Bakanlığınca alınmış olan 03.06.2013 tarih ve 82 sayılı kamu yararı kararı (EK:2) ile Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca alınmış olan 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı Kamulaştırma Kararı (EK:3) gereğince, Enerji Bakanlığının taşra teşkilatı bulunmadığından Kaymakamlığımızca kamulaştırma işlemlerine başlanılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesine göre bedel tespiti yapılarak Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine 21.02.2014 tarih ve 236 sayılı yazı ile taşınmazın devrine muafakat edilip edilmediği sorulmuştur.(EK:4)

Ancak Karakaya Köy Tüzel Kişiliğince 03.03.2014 tarihinde tebliğ alınan yazıya altmış gün içerisinde herhangi bir cevap verilmemiştir. Bu sebeplerle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince iki kurum arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Diğer mevzuat

DELİLLER : Enerji Bakanlığının 03.06.2013 tarih ve 82 sayılı Kamu Yararı Kararı ve Ekleri

Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunca alınmış olan 15.08.2013 tarih ve

2013/54 sayılı Kamulaştırma Kararı

Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine yazılan talep yazısı ve Ekleri ve tebligat örneği

Tapu Kayıt Örneği

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve Başkanlığınızca re'sen tespit edilecek sair nedenlerle Karakaya Köyünde bulunan … ada … parselde Karakaya Köyü Tüzel Kişiliği adına kayıtlı taşınmazların maden sahası olarak kullanılmak üzere 3942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince hazine adına devrine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim." denilmekte olduğundan konu incelenerek;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamayacağı, taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idarenin, 8 inci madde uyarınca bedelini tespit edeceği, bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay’ın ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanacağı hükmü yer almaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 46’ncı maddesinin beşinci fıkrasında, işletme ruhsatı safhasında işletme faaliyetleri için gerekli olan özel mülkiyete konu taşınmazın, taraflarca anlaşma sağlanamaması ve işletme ruhsatı sahibinin talebi üzerine Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilmesi halinde kamulaştırılacağı, aynı maddenin altıncı fıkrasında ise, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi sınırları içinde IV. grup maden işletme ruhsatı sahibi olan firmanın, toplam 13,25 hektar özel mülkiyete konu 138 adet parselin Maden Kanunu’nun 46’ncı maddesi kapsamında kamulaştırılması talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne başvurduğu, bu başvuru üzerine Enerji Bakanının 31.05.2013 tarih ve 82 sayılı oluruyla söz konusu alan için kamulaştırma kararı alındığı, bu karar uyarınca alınan Tavşanlı Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulunun 15.08.2013 tarih ve 2013/54 sayılı kararıyla, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyünde bulunan 43 adet parselin 3213 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi gereğince Hazine adına kamulaştırılmasına karar verildiği, söz konusu taşınmazlar arasında yer alan Karakaya Köyü, … ada, … parsel sayılı, 12,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyetinin Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait olduğunun anlaşılması üzerine de Tavşanlı Kaymakamlığının 21.02.2014 tarih ve 236 sayılı yazısıyla adı geçen Köy Tüzel Kişiliğinden, anılan taşınmazın 2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında devrinin istenildiği görülmekle birlikte, Maden Kanunu’nun 46’ncı maddesinde, taraflarca anlaşma sağlanamayan ve Bakanlıkça kamu yararı bulunduğuna karar verilen özel mülkiyete konu taşınmazların 2942 sayılı Kanun kapsamında kamulaştırma işlemlerinin yapılacağının hükme bağlandığı, bu dosyada devri istenilen taşınmazın ise Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine ait, özel mülkiyete konu olmayan bir taşınmaz olduğu, 2942 sayılı Kanunu’n 30’uncu maddesine göre de söz konusu taşınmaz malın devri için ancak bu mala ihtiyacı olan idarenin başvurabileceği, Tavşanlı Kaymakamlığının 2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi kapsamında söz konusu taşınmaz mala ihtiyacı olan idare kapsamında olmadığı görülmüştür.

Bu durumda devri istenilen Kütahya İli, Tavşanlı İlçesi, Karakaya Köyü, … ada, … parsel sayılı taşınmazın 2942 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesi gereğince devri yolunda gerek Karakaya Köyü Tüzel Kişiliğine, gerekse Danıştay’a yapılacak başvurunun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılması gerektiği, Tavşanlı Kaymakamlığının mevzuat uyarınca söz konusu taşınmaza ihtiyacı olan idare olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, istem hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Tavşanlı Kaymakamlığına iade edilmek üzere Danıştay Başkanlığına sunulmasına 14.05.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


kararara.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.